Ostosten palautus Internetin kautta

Palveluliiketoiminta

Verkkokauppa on tulossa yhä suositummaksi. Vaikka ne eivät ole enää uutuus Puolan ja ulkomaan markkinoilla, tuottokysymys ei välttämättä ole kaikille selvä. Kuluttajalainsäädäntö herättää epäilyksiä, varsinkin kun online-ostoksia koskevat säännökset poikkeavat kiinteään ostoon sovellettavista säännöksistä.

Verkkokaupan kuluttajien oikeudet

Puolalaisten kuluttajien oikeudet kuuluvat kuluttajan oikeuksia koskevan lain piiriin. Yleissääntönä on, että verkossa ostoksia tekevillä kuluttajilla on enemmän oikeuksia kuin perinteisistä kaupoista ostavilla kuluttajilla.

Kuluttajan oikeuksista annetun lain 27 §:n mukaan kuluttajalla on 14 päivää aikaa peruuttaa sopimus perustelematta. Tätä tarkoitusta varten hänen on toimitettava sopimuksen peruuttamisilmoitus ja toimitettava se myyjälle.

Mitä eroa on kiinteästä kaupasta ostettujen tavaroiden palauttamisella ja verkosta ostetuilla tuotteilla?

Kuluttajalla, joka on ostanut tuotteen kiinteästä kaupasta, ei ole oikeutta palauttaa ostoksiaan virheettömästi. Hyvin usein myymälöissä on kuitenkin sisäisiä määräyksiä, jotka mahdollistavat tuotteen palauttamisen ehjinä, esimerkiksi 30 päivän sisällä ostosta. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta palauttaa rahaa viallisista tavaroista. Jos tavarassa on kuitenkin virhe, palautus voidaan tehdä osana takuun mukaista reklamaatiota.

Verkko-ostosten osalta palautusasia on hieman erilainen, sillä kuluttajalla on oikeus tehdä palautus 14 päivän kuluessa ostosta sen jälkeen, kun on peruutettu sopimus.

Voiko myyjä alentaa hyvityksen määrää?

Voi olla hämmentävää, voiko myyjä vähentää palautettavien tavaroiden määrää. Osoittautuu, että se on. Myyjän oletetaan maksavan asiakkaalle koko summa, mutta vain, jos tavaran arvo ei ole alentunut tavaroiden epäasianmukaisesta käytöstä, toisin kuin on tarpeen tuotteen ulkonäön, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. tuote.

Jos kuluttaja kuitenkin pyytää palvelun toimittamista välittömästi, sopimusta peruttaessa, kuluttajan on syytä ilmoittamatta maksaa tavaran palautuspyyntöön asti suoritetusta palvelusta.

Voiko käytettyjä tuotteita palauttaa?

Kuluttajanoikeuslain 38 §:ssä käsitellään tilanteita, joissa tavaraa ei ole mahdollista palauttaa verkkokauppaan. Et voi palauttaa tavaroita, joissa on käytön merkkejä vaurioiden tai vakavan lian muodossa. Tavarat voidaan tietysti purkaa pakkauksesta ja tarkistaa niiden sopivuus samalla tavalla kuin jos ostaisit ne kivijalkakaupasta.

Verkkokauppa ei voi tilata tuotteen palautusta alkuperäisessä pakkauksessa, joka ei ole tietyn myynnin kohteena, vaan ainoastaan ​​tuotteen suojaamiseksi. Mikäli mahdollista, ostetut tavarat tulee kuitenkin palauttaa alkuperäisessä pakkauksessa, jossa ne meille toimitettiin.

Mitä verkosta ostettuja tuotteita ei voi palauttaa?

On monia tuotteita, joita ei voi palauttaa, jos ne on ostettu verkossa. Nämä ovat ensisijaisesti kuluttajalle räätälöityjä tuotteita, kuten kaiverrettu kello, tuotteet, joiden viimeinen käyttöpäivä on lyhyt, tuotteet, jotka pakkauksesta purkamisen jälkeen eivät enää sovellu jatkomyyntiin sekä merkittävä osa kosmetiikkaa tai ruokaa. Lisäksi alusvaatteita tai vaatteita, joissa on merkkejä asiakkaan käytöstä, ei saa palauttaa. Tuotteita, kuten sanomalehtiä tai tietokoneohjelmistoja, ei myöskään palauteta. Usein teatteriin ei myöskään ole mahdollista palauttaa lippuja. Ei myöskään ole mahdollista palauttaa CD-levyjä, joista on poistettu suojakalvo.

Miltä verkkoostosten palautus näyttää?

Internetistä ostettujen tavaroiden palautusohjeista säädetään kuluttajan oikeuksista annetussa laissa. Edellä mainitussa säädöksessä todetaan, että puolalaiset kuluttajat, jotka ostavat tavaroita verkosta, voivat peruuttaa etäsopimuksen. Samalla yrittäjät ovat velvollisia tiedottamaan ostajille heidän oikeuksistaan. Useimmiten he tekevät sen julkaisemalla asiaa koskevat määräykset verkkokaupan verkkosivuilla. Liikkeen sääntöjä laadittaessa tulee muistaa, että sen sisältö ei loukkaa kuluttajan kollektiivisia etuja. Muussa tapauksessa asiakkaat, joiden etuja loukataan, voivat ilmoittaa tapauksesta Kilpailu- ja kuluttajansuojavirastolle (UOKiK).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Asiakkaan, joka haluaa palauttaa verkosta ostetut tavarat, tulee tehdä sopimuksen peruuttamisilmoitus. Tämä voidaan tehdä kirjeitse, sähköpostitse tai millä tahansa muulla kaupan suosittelemalla tavalla. Yleensä kuitenkin verkkokaupan sivuilta löytyy peruuttamislomake. Asiakkaalla on oikeus palauttaa tuotteet ilman syytä. On kuitenkin muistettava, että tavaroita ei saa käyttää tavalla, joka ylittää tavaroiden katselun tai tarkistamisen.

Myyjällä taas on 14 päivää aikaa palauttaa rahat kuluttajalle tavaran vastaanottamisesta. Hänen tulee myös korvata toimituskulut, mutta on syytä mainita, että myyjän ei tarvitse korvata samoja kustannuksia lähetyksestä, jonka kuluttaja on valinnut - hän voi palauttaa rahat halvimman saatavilla olevan toimitustavan summan verran. Asiakas saa rahat samassa muodossa, jossa maksu suoritettiin. Pääsääntöisesti toimituskulut maksaa asiakas, mutta myyjä voi maksaa ne.

Yhteenveto

Kuluttajanoikeuslaki säätelee tarkasti, mihin oikeuksiin verkkokaupan asiakkaalla on, kun hän päättää palauttaa ostoksensa. Kilpailu- ja kuluttajansuojavirasto voi asettaa oikeudellisesti vastuuseen yrittäjät, jotka toiminnallaan loukkaavat kuluttajien kollektiivisia etuja.