Käyttöomaisuuden palautus - miten selvitetään korjaavan laskun perusteella?

Verkkosivusto

Yrittäjien yrityksen käyttöomaisuuteen luokittelemat kulut tulisi pääsääntöisesti käyttää elinkeinoelämässä yli vuoden ajan. Tilanteessa, jossa esine on vaurioitunut tai yrittäjä päättää vetäytyä sopimuksesta, tavara voidaan palauttaa. Tässä tapauksessa käyttöomaisuuden palautus tulee dokumentoida korjaavalla laskulla. Tarkista, kuinka tällainen tapahtuma selvitetään ja mitä tehdä käyttöomaisuuden poistoosalle.

Mitä katsomme käyttöomaisuushyödykkeeksi?

Jotta omaisuus voidaan sisällyttää käyttöomaisuuteen, viiden edellytyksen on täytyttävä. Art. ALV-lain 22 a §:n mukaan tällaisen osan on:

 • olla yrittäjän omistuksessa tai yhteisomistuksessa;
 • olla yrittäjän valmistama tai ostama;
 • joiden käyttöiän odote on yli vuosi;
 • oltava täydellinen ja käyttökelpoinen käyttöönottopäivänä;
 • olla yrittäjän käytössä osana liiketoimintaansa tai ottaa käyttöön vuokra-, vuokra- tai vuokrasopimuksen perusteella.

Käyttöomaisuuden poistot tehdään verosäännösten (HVT-lain 21i § 1 momentti) mukaan vuosipoistoluettelon mukaisilla poistoilla. Verovelvollisella on mahdollisuus korottaa luettelosta johtuvaa poistoprosenttia §:ssä määritellyin edellytyksin. 22i kohta. 2 §.

Käyttöomaisuus, jonka alkuarvo on 10 000 PLN tai pienempi (netto aktiivisille arvonlisäveron maksajille, brutto arvonlisäverosta vapautetuille maksajille):

 • voidaan poistaa aikataulun mukaisten kurssien mukaan;

 • verovelvollinen voi tehdä kertaluonteisia poistoja;

 • ne voidaan sisällyttää suoraan kuluihin (ilman käyttöomaisuusrekisteriin kirjaamista ja poistojen tekemistä).

Kertapoistot ovat tietyissä tapauksissa mahdollisia myös omaisuudesta, jonka arvo on yli 10 000 zlotya, siitä lisää artikkelissa: Käyttöomaisuuden kertapoistot. Jos odotettu taloudellinen vaikutusaika on lyhyempi kuin yksi vuosi, omaisuutta ei voida luokitella käyttöomaisuushyödykkeeksi, koska sitä tulisi määritelmän mukaan käyttää liiketoiminnassa vähintään vuoden ajan. Tällaisessa tilanteessa hankinta kirjataan suoraan verokuluihin.

Lisäksi kannattaa muistaa käyttöomaisuuteen luokitellut omaisuuserät, joista ei tehdä poistoja. Heidän luettelonsa löytyy Art. PIT-lain 22c §. Edellä mainitun säännöksen mukaan poistoja ei tehdä:

 • maa ja pysyvä käyttöoikeus maa-alueeseen;
 • asuinrakennukset, joissa on nosturi, tai elinkeinotoiminnassa käytettävät tai sopimuksella vuokratut tai vuokratut asuintilat, jos verovelvollinen ei päätä tehdä niistä poistoja;
 • taideteokset ja museonäyttelyt;
 • liikearvo, jos tämä arvo on luotu muulla kuin Art. 22b kohta. 2 kohtaa 1 ja 1a;
 • omaisuus, jota ei käytetä liiketoiminnan keskeyttämisen tai sen toiminnan lopettamisen seurauksena, jossa näitä esineitä on käytetty; tässä tapauksessa tällaisista komponenteista ei tehdä poistoja sitä kuukautta seuraavasta kuukaudesta alkaen, jolloin toiminta keskeytettiin tai lopetettiin

- tunnetaan vastaavasti käyttöomaisuutena tai aineettomina hyödykkeinä.

Käyttöomaisuuden palautus oikaisun perusteella - verotusperusteinen selvitys

Syyt käyttöomaisuuden palauttamiseen voivat olla erilaisia. Poistot sisältyvät kuluihin hyödykkeen käyttöomaisuusrekisteriin vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden aikana. Poistot päättyvät sinä kuukautena, jolloin poistojen arvo tasoitetaan omaisuuden alkuperäiseen arvoon, tai siihen aikaan, kun se ei ole tai lopetetaan. Kertapoistoissa käyttöomaisuuden koko alkuarvo kirjataan yhdellä poistokirjauksella sinä kuukautena, jolloin käyttöomaisuus on kirjattu kirjanpitoon.

Käyttöomaisuuden palautus PIT:n perusteella

Tavaran palauttaminen tarkoittaa, että emme ole enää tuotteen omistajia. Tällöin poistot on lopetettava ja aikaisempina kuukausina kirjattuja poistoja oikaistava. Tärkeää on, että poistojen korjaus tehdään korjaavan laskun vastaanottokuukaudessa. Lisäksi verovelvollisen tulee poistaa tietty osa käyttöomaisuusrekisteristä.

Art. 22 sek. PIT-lain 7c "Jos vähennyskelpoisen kustannusten oikaisu, mukaan lukien poistojen poistot, ei johdu kirjanpitovirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, oikaisu tehdään vähentämällä tai lisäämällä verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia, jotka ovat syntyneet tilikaudella, jonka aikana korjaus tehdään. lasku on vastaanotettu tai laskun puuttuessa muu asiakirja, joka vahvistaa oikaisun syyt".

Esimerkki 1.

Toukokuussa 2020 yrittäjä osti tietokoneen, joka sisältyi yhtiön käyttöomaisuuteen ja jolle tehtiin tasapoistot. Marraskuussa 2020 tietokone palautettiin, korjauslasku lähetettiin samassa kuussa.

Marraskuussa oikaistaan ​​touko-marraskuussa tehdyt poistot edellyttäen, että poistot on tehty toukokuussa, tai touko-lokakuussa tehdyt poistot, jos poistoja ei ole tehty marraskuussa.

Esimerkki 2.

Elokuussa 2020 veronmaksaja osti yritykselle puhelimen bruttoarvoltaan 4 000 zlotya ja päätti kirjata oston käyttöomaisuusrekisteriin kertapoistoineen. Lokakuussa veronmaksaja palautti puhelimen valmistusvirheen vuoksi ja sai korjaavan laskun.

Tässä tilanteessa veronmaksaja oikaisee lokakuussa elokuun KPiR:iin sisältyvää kertapoistoa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käyttöomaisuuden palautus arvonlisäveron perusteella

Aktiivisilla verovelvollisilla käyttöomaisuuden hankintaan liittyy arvonlisäveron vähennys. Se on mahdollista, jos:

 • ostaja on saanut laskun;
 • myyjälle on syntynyt verovelvollisuus;
 • osto liittyy arvonlisäverolliseen toimintaan.

Edellä mainitun yhteydessä on huomioitava, että käyttöomaisuuden palautuksen johdosta laaditun korjaavan alentavan laskun saaminen liittyy velvollisuuteen korjata aiemmin vähennetty arvonlisävero. Art. 86 sek. 19a tehdään selvitykseen siltä ajalta, jolloin oikaisu tehtiin, jos tavaran luovutuksen (eli palautuksen) veropohjan alennuksen ehdoista on sovittu tavaran luovuttajan kanssa. Jos ne kuitenkin täyttyivät sovitun tilikauden jälkeen, ostaja alentaa ostoihin sisältyvän veron määrää sillä kaudella, jonka aikana nämä ehdot täyttyvät. Toisaalta, jos verovelvollinen ei ole vähentänyt ostoihin sisältyvän veron määrää oikaisun kohteena olevan aiemmin vastaanotetun laskun ostoihin sisältyvän veron määrällä, ostoihin sisältyvän veron vähennys otetaan huomioon tilikaudella. josta se vähentää arvonlisäveron.

Esimerkki 3.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen osti yritykselle koneen heinäkuussa 2020. Samassa kuussa hän sai ALV-laskun ostosta. Koska tätä ostoa käytetään arvonlisäverolliseen myyntiin, ostaja vähensi arvonlisäveron. Kahden kuukauden kuluttua eli syyskuussa kone meni rikki ja palautettiin. Koneen palautusta dokumentoiva korjauslasku on lähetetty marraskuussa ja korjauksen ehdoista sovittiin myyjän kanssa tässä kuussa.

Tässä tilanteessa aktiivinen arvonlisäverovelvollinen on velvollinen oikaisemaan vähennetyn arvonlisäveron marraskuun 2020 selvityksessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoiminnan aikana on mahdollista palauttaa käyttöomaisuus ja suorittaa tällainen kauppa korjauslaskun perusteella. Tässä tilanteessa on muistettava tehdyt korjaukset siihen asti, kunnes poistokirjausten korjauslasku on saatu ja käyttöomaisuus poistetaan ŚT-rekisteristä. Aktiivisissa arvonlisäverovelvollisissa on myös korjattava aiemmin vähennetty arvonlisävero.

Käyttöomaisuuden palautus wFirma.pl-järjestelmässä

Käyttöomaisuuden poistaminen ŚT:n kirjanpidosta

Jos haluat poistaa käyttöomaisuuden FA-rekisteristä palautuksen vuoksi, siirry välilehdelle: TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUS, valitse sitten sopiva käyttöomaisuus ja valitse HÄVITTÄMINEN. Valitse näkyviin tulevassa ikkunassa TILINPÄÄTÖKSEN TUTKIMUSLUETTELOT kentässä EI.


Poistojen oikaisu

Korjataksesi jo tehdyt poistot siirtymällä TIETOJA »KPIR» LISÄÄ SYÖTTÖ ​​-välilehteen ja syöttämällä PÄIVÄYS-kenttään korjauksen vastaanottopäivämäärä. Käyttöomaisuuden jo poistoarvo, joka sisältyy KPiR:ään, on syötettävä merkillä "-" kenttään MUUT KULUT.

FA:n oston vähennetyn arvonlisäveron korjaus

Aktiivisilla arvonlisäveron maksajilla aiemmin vähennetyn arvonlisäveron korjaaminen on mahdollista TIETOJA »ALV OSTOREKISTERI» -välilehden kautta. Korjausehtojen vahvistamispäivä tulee syöttää ALV-TILINPÄÄTÖS -kenttään ja asianmukaiset arvot merkillä "-" kenttään NETTOARVO ja ALV. Lisäksi ADVANCED-alivälilehdellä PYSYVÄ OMAISUUS -vaihtoehto on merkitty.