Sosiaali- ja sairausvakuutusmaksujen sekä PIT:n palautus

Verkkosivusto

Yritystoimintaa harjoittavien ihmisten on maksettava sosiaali- ja sairausvakuutusmaksuja. Kuten käytäntö osoittaa, yrittäjät tekevät kuitenkin usein virheitä maksaessaan maksuja, jotka johtavat varojen palauttamiseen ZUS:lta. Tällainen palautus ei ole verotuksellisesti neutraali ja vaatii asianmukaisia ​​selvityksiä.

Art. 24 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 6 a §:n mukaan aiheettomasti maksetut maksut hyvitetään viran puolesta erääntyneisiin ja juokseviin maksuihin. Jos maksajalla ei ole maksurästiä, liiallinen maksu lasketaan tuleviin maksuihin, ellei maksaja esitä vakuutusmaksujen palautushakemusta. Vain jos liiallinen maksu ei ylitä 5 % alimmasta palkasta, ZUS ei palauta liikaa maksettuja maksuja, vaikka maksaja hakeisi niiden palautusta, ja se hyvitetään viran puolesta erääntyneisiin, nykyisiin tai tuleviin maksuihin.

Aiheettomasti maksetut vakuutusmaksut vanhenevat 5 vuoden kuluttua - tämä tarkoittaa, että maksaja ei voi vaatia aiheettomasti maksettujen maksujen palautusta, jos 5 vuotta on kulunut niiden maksupäivästä.

Maksaja voi hakea liikaa maksettujen vakuutusmaksujen palauttamista milloin tahansa saatuaan tietää, että vakuutusmaksut on suoritettu aiheettomasti. Kuitenkin tilanteessa, jossa ZUS ilmoittaa maksajalle aiheettomasti maksettujen maksujen määrästä, maksun maksajalla on 7 päivää aikaa jättää hakemus liiallisen maksun palauttamiseksi siitä päivästä, jona hän sai ilmoituksen ZUS:lta. Tehdas ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan maksajalle liian suuresta maksusta.

Tulovero ja maksut

Art. 26 sek. 1 piste 2 lit. ja alv-lain mukaan veron laskentaperusteena on sosiaalivakuutuslain mukaisten maksujen vähentämisen jälkeen määrätty tulo, joka maksetaan verovuonna suoraan verovelvollisen omasta eläke-, työkyvyttömyys-, sairaus- ja tapaturmavakuutuksesta. Nämä maksut voidaan myös luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Myös maksetut vakuutusmaksut Työrahastoon kirjataan verovähennyskelpoisiin kuluihin.

Kuitenkin art. 27b kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan tuloverosta vähennetään ensin verovelvollisen suoraan verovuonna maksaman sairausvakuutusmaksun määrällä julkisista varoista rahoitettavia terveydenhuoltopalveluita koskevien säännösten mukaisesti - alennus ei koske vakuutusmaksuja. jonka laskentaperuste on pykälän mukaan veroton tulo (tulo). 21, 52, 52a ja 52c sekä maksut, joiden määräytymisperusteena ovat tulot, joista verolain säännösten mukaisesti luovuttiin. Sairausvakuutusmaksun määrä, jolla veroa alennetaan, ei saa ylittää 7,75 prosenttia tämän maksun määräytymisperusteesta.

Miten vakuutusmaksujen korvaus hoidetaan?

Kaikki tulot ovat tuloverotuksen alaisia, lukuun ottamatta pykälässä mainittuja. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista veron kantamisesta luovuttiin verolain säännösten mukaisesti.

Elinkeinotulon käsite on määritelty § 14 sek. PIT-lain 1 §. Tässä säännöksessä säädetään, että maksettavat määrät, vaikka niitä ei olisi tosiasiallisesti saatu, katsotaan tuloksi muusta kuin maataloustoiminnasta sen jälkeen, kun palautetun tavaran arvoa, myönnettyjä alennuksia ja alennuksia ei ole huomioitu.

Tuloihin luetaan myös kalenterivuonna verovelvollisen käyttöön saadut tai luovutetut raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetujen ja muiden vastikkeetta saatujen etuuksien arvo.

Sosiaaliturvamaksujen osalta yrittäjällä on kaksi vaihtoehtoa niiden selvittämiseen aiemmasta selvityksestä riippuen:

  • Jos verovelvollinen on sisällyttänyt suoritetut vakuutusmaksut verovähennyskelpoisiin kuluihin, palautetut vakuutusmaksut ovat elinkeinotuloa. Nämä tulot on kirjattava sen päivämäärän mukaan, jolloin varat tosiasiallisesti vastaanotettiin;

  • tilanteessa, jossa verovelvollinen vähensi tuloista liikaa maksetut vakuutusmaksut 120 §:n mukaisesti. ALV-lain 20 §:n 1 momentin mukaan nämä varat on luokiteltava muihin tuloihin. Veronmaksajan tulee ottaa ne huomioon laatiessaan vuosiilmoitusta siltä vuodelta, jolloin hän sai maksettujen etuuksien palautuksen.

Työrahastoon maksetut ja harjoitettuun liiketoimintaan liittyvät vähennyskelpoisiksi kuluiksi luokitellut maksut muodostavat tuloa tästä toiminnasta. Nämä tulot on ilmoitettava tulojen ja kulujen verokirjassa niiden saamispäivänä ja suoritettava yleisperiaatteella muiden liiketoiminnan harjoittamisesta saatujen tulojen kanssa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Aiemmin maksetut ja vähennetyt sairausvakuutusmaksut on kuitenkin lisättävä sen verovuoden veroilmoituksessa näkyvään veroon, jonka aikana nämä olosuhteet tapahtuivat.

Veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Lublinin ensimmäisen veroviraston päällikön yksittäinen tulkinta 7. joulukuuta 2006, viite nro. P-3-415-28 / 06, josta voimme lukea:

(...) kulukorvaus (kyseessä olevassa tapauksessa korvaus niistä kuluista, joita Herralle on aiheutunut sosiaalivakuutuksen ja työrahaston maksuista) sisältyy ar:n lainatun määräyksen yleiseen järjestykseen. 14 sek. 2 lain 2 kohta.Näin ollen aiemmin verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sisällyttämäsi sosiaalivakuutus- ja työrahastomaksujen palautus on tuloa muusta kuin maataloudesta. (...)

Perustuu artikkeliin. 45 sek. Tuloverolain 3a 1 momentin mukaan olet velvollinen, jos saat hyvityksen aiemmin maksetuista ja vähennetyistä sairausvakuutusmaksuista siltä verovuodelta, jona nämä olosuhteet tapahtuivat, (...) lisätään pykälän mukaisesti laskettuun veroon. 27, aiemmin vähennetyt määrät.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2006 palautetut sosiaalivakuutus- ja työrahastomaksut ovat elinkeinotoiminnasta saatuja tuloja ja ne maksetaan ansiopäivänä muiden tämän toiminnan tulojen kanssa. Toisaalta vuodelta 2006 jätetyssä veroilmoituksessa laskettuun veroon lisätään vuonna 2006 palautetut sairausvakuutusmaksut (...).