Arvonlisäveron palautus ja vahvistettu omaisuusvakuus

Palveluvero

Veronmaksajilla, joilla on asianmukainen arvonlisäveron vähennysoikeus, on mahdollisuus hakea arvonlisäveron palautusta. Valtion budjetista saatuja varoja voidaan käyttää harjoitetun liiketoiminnan tarkoituksiin. On kuitenkin myös muita tilanteita, joissa yrittäjällä on erilaisista olosuhteista johtuen oikeus joko normaaliin palautusaikaan tai pidennettyyn ajanjaksoon. Tässä tapauksessa on kuitenkin myös ratkaisu.

ALV:n palautus

Jos verovelvollinen on tietyn tilikauden (kuukauden tai vuosineljänneksen) osalta osoittanut ostoihin sisältyvän arvonlisäveron ylijäämän myydyn arvonlisäveron yli, hänellä on oikeus alentaa seuraavilta jaksoilta maksettavan veron määrää tällä erotuksella tai palauttaa erotus pankille tili.

Veroero palautetaan 60 päivän kuluessa arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivästä, joka sisältää palautettavan määrän verovelvollisen pankkitilille maan alueelle sijoittautuneessa pankissa tai veronmaksajan tilille. jonka jäsen hän on.

Veroviraston menettely, jos palautus tapahtuu 60 päivän kuluessa

Jos ilmoituksen laillisuus vaatii lisätarkastuksia, veroviraston päällikkö voi pidentää tätä määräaikaa tarkastustoiminnan osana suoritetun verovelvollisen selvityksen tarkastuksen loppuun asti. Jos verovirasto toiminnan tuloksena toteaa palautuksen olevan perusteltua, se palauttaa arvonlisäveron. Jos menettelyä pidennetään, verovelvollinen saa myös hänelle palautushetkellä kuuluvan koron.

Tilanteissa, joissa yrittäjä ei ole tehnyt verollista myyntiä tietyllä ajanjaksolla tai epäilee toimitettujen arvonlisäveron palautusasiakirjojen tarkastusmenettelyn jatkamista, hän voi toimittaa veroviraston johtajalle omaisuusvakuuden, joka vastaa haetun arvonlisäveron palautuksen määrä.

Jos verovirasto päättää pidentää määräaikaa, se voi verovelvollisen pyynnöstä palauttaa veroeron 60 päivän kuluessa, jos verovelvollinen esittää hakemuksen yhteydessä verovirastolle omaisuusvakuuden verovelvollisen vaatimuksesta. haetun veronpalautuksen määrä.

Jos hakemus vakuuksineen on jätetty 13 päivää ennen 60 päivän palautusajan päättymistä tai myöhemmin, verovirasto palauttaa tässä tapauksessa 14 päivän kuluessa vakuuden asettamisesta.

Kiinteistöturva

Arvonlisäveron palautuksen yhteydessä säädetyt omaisuusvakuusmuodot ovat:

 • pankki- tai vakuutustakaus,

 • pankkitakaukset,

 • velkakirja pankin takauksella,

 • sekin myöntäjän kotimaan pankin varmentama sekki,

 • valtionkassan tai Puolan keskuspankin liikkeeseen laskemat tietyn eräpäivän haltijapaperit, tietyn eräpäivän omaavat pankkiarvopaperit ja asuntolainakirjat, jotka on liikkeeseen laskettu omaan lukuunsa ja omaan lukuunsa taho, joka voi olla takaaja tai takaaja verolain säännösten mukaisesti.

Jos arvonlisäveroa palautetaan enintään 1000 euroa, omaisuusvakuus voidaan antaa velkakirjalla. Euroissa ilmaistu summa muunnetaan Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen euron vaihtokurssin mukaisesti sen tilitysjakson viimeisenä arkipäivänä, johon arvonlisäveron palautus liittyy, pyöristettynä lähimpään PLN:iin.

Hakemuksen käsittely verovirastossa

Veroviraston päällikkö voi kieltäytyä vastaanottamasta vakuutta, jos hän toteaa, että annettu vakuus:

 • ei kata kokonaan palautettavaa summaa tai

 • se ei kata täysimääräisesti korvauksen määrää määräajassa, kun on kyse vakuuksista, joilla on määrätty voimassaoloaika.

Verovirasto vapauttaa omaisuusvakuuden seuraavana päivänä:

 • veroviranomaisen suorittama vakuustarkastuksen suorittaminen,

 • jossa 180 päivää on kulunut sen veroilmoituksen jättämispäivästä, jossa veronpalautuksen määrä on esitetty.

Vakuutta ei vapauteta:

 • aloitettaessa verolain säännösten mukaisesti:

 • veromenettelyt sen sovinnon piirissä, johon vakuus liittyy - tämän menettelyn loppuun asti tai
 • verotarkastus vakuuden kohteena olevan sovinnon piirissä - 3 kuukauden määräajan umpeutumiseen tarkastuksen suorittamispäivästä, jos veromenettelyä ei ole aloitettu tänä aikana,

 • kun on kyse tulli- ja verotarkastuksen vireillepanosta sen selvityksen piirissä, jota vakuus koskee - 3 kuukauden määräajan päättymiseen tämän tarkastuksen suorittamispäivästä, ja jos tämän ajan kuluessa tulli- ja verotarkastus muutettiin veromenettelyksi sen sovinnon puitteissa, johon vakuus liittyy - tämän menettelyn loppuun saattamiseen,

 • jos todetaan, että verovelvollinen on annetussa veroilmoituksessa osoittanut aiheettomasti tai maksettua veronpalautusta suuremman veronpalautuksen tai veronpalautuksen ja saanut sen - siihen asti, kunnes syntyneet verorästit on maksettu .

Veroviraston menettely, jos palautus tapahtuu 180 päivän kuluessa

Arvonlisäveron palautushakemuksella verovelvollinen toimitti tavaroita tai palveluita maan ulkopuolelle, mutta ei samalla tehnyt verollista myyntiä. Tässä tapauksessa hänellä on myös oikeus saada ostoihin sisältyvän veron palautus 180 päivän kuluessa.

Verovelvollinen, joka ei verokaudella harjoittanut verollista toimintaa maan alueella ja:

 • verovelvollisen tavaroiden tai palvelujen toimittaminen maan alueen ulkopuolelle, jos nämä määrät voitaisiin vähentää, jos kyseistä toimintaa harjoitetaan maan alueella, ja verovelvollisella on asiakirjat, jotka osoittavat vähennetyn veron ja tämän toiminnan välisen suhteen,

 • yritykselleen kuuluvien tavaroiden ilmainen toimitus ja muut elintarvikkeisiin liittyvät lahjoitukset, lukuun ottamatta yli 1,2 % alkoholipitoisia alkoholijuomia sekä oluen ja alkoholittomien juomien sekoitusta sisältävät alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 %, jos heidät siirretään yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä 24 päivänä huhtikuuta 2003 annetussa laissa tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle tämän järjestön harjoittaman hyväntekeväisyystoiminnan tarkoituksiin,

- on oikeus saada arvonlisäveron palautus esitettyään perustellun hakemuksen ja arvonlisäveroilmoituksen.

Tässä tilanteessa luovutusverosta vähennettävän veron määrän palautus maan alueella tai sen ulkopuolella harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä suoritetaan 180 päivän kuluessa arvonlisäveroilmoituksen jättämisestä yhdessä. perustellun hakemuksen kanssa.

Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa verovirasto palauttaa arvonlisäveron verovelvollisen kirjallisesta pyynnöstä, mutta 60 päivän kuluessa, mutta sillä edellytyksellä, että verovelvollinen antaa verovirastolle omaisuusvakuuden.