Työntekijän kurinpidollinen irtisanominen - mitä se sisältää?

Palvelus

Kurinpidollinen irtisanominen on yleisesti käytetty puhekielessä, työlaissa ei käytetä tällaista terminologiaa. Tämän halventavan lausunnon takana on kuitenkin Art. Työlain 52 §:n mukaan työsopimus irtisanotaan ilman irtisanomisaikaa eli työntekijän pysyvästä erosta välittömästi. Työlain 52 §:ssä luetellaan kolme rikosluokkaa, joiden perusteella työnantaja voi irtisanoa työntekijän ilman irtisanomisaikaa.

Työntekijän perusvelvollisuuksien vakava rikkominen

Yksi näistä luokista on vakava työntekijän perusvelvoitteiden rikkominen ja tämä on käytännössä yleisin syy sopimuksen irtisanomiseen. Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö, joka 21. heinäkuuta 1999 antamassaan tuomiossa I PKN 169/99 selventää tätä lausuntoa ja korostaa, että työntekijän perusvelvollisuuksien vakavasta rikkomisesta on kyse, kun työntekijän käytöksestä (toiminnasta tai laiminlyönnistä) johtuu. Jos työntekijä rikkoo perusvelvoitteitaan, hän syyllistyy tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän syyllisyyttä arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon työnantajan etujen uhkailu tai loukkaus, mitä Korkein oikeus korosti 19.8.1999 antamassaan tuomiossa I PKN 188/99. Työnantajan etuja on loukattu vakavasti tai se on alttiina vahingolle, ja pelkkä seuraamusten uhkaus riittää tässä.

Työntekijä tekee rikoksen

Toinen peruste työsopimuksen irtisanomiselle on se, että työntekijä tekee työsopimuksen voimassaoloaikana rikoksen, joka estää häntä jatkamasta työskentelyä tehtävässä, jos rikos on ilmeinen tai se on vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla. . Kuten voidaan nähdä, on kolme kumulatiivista ehtoa, jotka on täytettävä kurinpidollisen vapautuksen saamiseksi:

  1. rikoksen, eli rikoksen tai rikkomuksen tekeminen (rikos ei ole peruste työntekijän irtisanomiseen tässä muodossa);
  2. rikoksen on estettävä työntekijää jatkamasta työskentelyä hänen asemassaan. Työnantajan tulee irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa, jos rikos estää työntekijän jatkamisen työsuhteeseen (esim. kassa ryösti matkustajan linja-autossa, mikä aiheuttaa luottamuksen menetyksen);
  3. rikoksen on tapahduttava työsuhteen aikana, ja sen on oltava ilmeinen tai vahvistettava lainvoimaisella tuomioistuimen tuomiolla. Irtisanomalla työsopimuksen "ilmeen rikoksen" perusteella työnantaja ottaa riskin, että jos työntekijä vapautetaan, hänet palautetaan. Ja tämä liittyy työttömyydestä poistumisajan korvauksen maksamiseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kurinpitovapaus kelpoisuuden menettämisestä

Art. 52 § 1 sek. Työlain 3 §:ssä mainitaan toinen syy, joka on työntekijän asemassa työn suorittamiseen tarvittavien oikeuksien menettäminen. Pätevyys tulee ymmärtää virallisena valtuutuksena harjoittaa ammattia (esim. lääkäri, oikeudellinen neuvonantaja, kuljettaja, arkkitehti). Niiden katoamisen on oltava syyllinen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi kuljettaja, jolta on otettu ajokortti, koska ajoneuvoa ei ollut asianmukaisesti rekisteröity, ei ole hänen syynsä eikä tämä voi olla peruste sopimuksen irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa. Jos kuljettajalta on kuitenkin otettu ajokortti humalassa ja siten työkyvyttömyyden vuoksi, työnantaja voi määrätä kurinpidollisen irtisanomisen.