ZUS on pankkitili jokaiselle yrittäjälle vuonna 2018

Palvelus

Tähän asti yrittäjät maksoivat ZUS-maksuja maksutyypistä riippuen jopa neljälle eri tilille. Tämä aiheutti paljon ongelmia, mikä johtui pääasiassa tiedon määrästä, joka oli annettava, jotta siirto onnistui kirjaamaan oikein. Virheelliset tiedot, kuten asianmukainen tilinumero, maksajan tunnistetiedot, NIP ja REGON sekä ilmoituksen tunnus, vaikeuttivat ZUS:n maksun suorittamista, joka siirrettiin kaikkien yrittäjien yhteiselle tilille. Uudesta vuodesta tilanne muuttuu ja jokainen yrittäjä saa pankkitilin Kansaneläkelaitokseen (ZUS) maksujen suorittamista varten.

ZUS-pankkitili - muutos uudesta vuodesta

Muutos tammikuusta 2018 tarkoittaa, että sinun ei tarvitse tehdä useita siirtoja ZUS:lle joka kuukausi. Uudesta vuodesta alkaen yksi siirto sopivan summan verran kaikille vakuutusmaksuille riittää yhdelle yksittäiselle pankkitilille. Myöskään maksujen maksajatietoja ei tarvitse syöttää, sillä yrittäjän tiedot siirretään hänen pankkitililleen. Tämän ansiosta Kansaneläkelaitos tunnistaa siirretyt maksut ongelmitta. Yksi siirto liittyy myös tarpeeseen erottaa maksut yksittäisiin vakuutuksiin, jotka ovat ZUS:n puolella.

Kirje, jossa on tiedot tilinumerosta ZUS:lta

Kansaneläkelaitos toteuttaa tiedotuskampanjaa ja lähettää lokakuusta 2017 joulukuun loppuun 2017 kaikille yrittäjille tilinumerotietoja sisältäviä kirjeitä. Jokainen yrittäjä saa tiedon hänelle osoitetusta henkilökohtaisesta tilinumerosta, jolle hän maksaa vakuutusmaksuja 1.1.2018 alkaen. Tietoja NRS:stä lähetetään vain maksun maksajille ilmoitettuun kirjeenvaihto- tai rekisteröityyn osoitteeseen. Yrittäjät saavat selvityksen muutoksesta tilinumeroineen. Jos yrittäjä ei kerää kirjeenvaihtoa, ZUS yrittää selvittää nykyisen osoitteen ja toimittaa tiedot NRS:stä. Jos maksaja ei saa tilinumerolla varustettuja tietoja kirjeitse tai jos ne katoavat, ota yhteyttä ZUS:n toimistoon tai puhelinpalveluun.

On huomioitava, että jos yrittäjä haluaa maksaa joulukuun 2017 maksut ennen niiden maksupäivää eli 31.12.2017 mennessä, tulee siirrot tehdä voimassa olevien sääntöjen mukaan (hän ​​tekee erilliset siirrot sosiaali-, sairausvakuutuksiin, Työrahasto ja työsuhde-etuusrahasto ja Siltakorvauseläkerahasto). Jos joulukuun 2017 maksut maksetaan 1.1.2018 jälkeen, jo voimassa olevat uudet määräykset edellyttävät, että yksi siirto henkilökohtaiselle maksutilinumerolle. Kansaneläkelaitoksen nykyiset pankkitilit suljetaan 1.1.2018.

Esimerkki 1.

10 työntekijän yrittäjä maksaa marraskuun 2017 palkat 8. joulukuuta, joten marraskuun palkkojen maksut näkyvät joulukuun DRA-ilmoituksessa (koska vakuutusmaksujen laskentavelvollisuus syntyy palkanmaksukuukaudessa). Joulukuun 2017 DRA-ilmoitukset toimitetaan ZUS:lle ja maksetaan 15. tammikuuta 2018 mennessä. Yrittäjä maksaa joulukuun 2017 vakuutusmaksut tammikuussa 2018 yhdellä tilisiirrolla maksutilinumerolleen.

Jos maksun maksaja kirjaa erikseen maksut kahdella alueella (esim. yritystoiminta ja lastenhoitaja), ZUS lähettää tiedoissa kaksi numeroa maksutilejä. Kustakin osa-alueesta maksettavat osuudet tulee maksaa erikseen.

ZUS-pankkitili ja virhe vastaanotetuissa tiedoissa

Sosiaalivakuutusjärjestelmää koskevan lain muutetut säännökset asettivat sosiaalivakuutuslaitokselle velvollisuuden antaa jokaiselle Puolan yrittäjälle omat pankkitilinumerot. Jos ZUS ilmoittaa tilistä ja se osoittautuu virheelliseksi, yritystä hoitava henkilö ei ole vastuussa siitä. On kuitenkin muistettava, että jos yrittäjä ei saa tietoja tilinumerosta, hän on velvollinen ilmoittamaan ZUS:lle sen saamiseksi.

Huomio!

Jos ZUS on antanut väärän tilinumeron, yrittäjä ei ole vastuussa.

On hyvä tietää, että henkilökohtainen maksutilinumero koostuu 26 numerosta. Osat ovat sekkinumero, kiinteä numero, lisänumero ja yrittäjän verotunnus. Jos yrittäjästä ilmoitetaan ZUS:lle ilman NIP-numeroa, NRS näyttää ZUS-järjestelmän luoman yksilöllisen numeron. Jos maksajalla on epäilyksiä saamansa laskun oikeellisuudesta, Kansaneläkelaitos suosittelee sen tarkistamista. Tämän voi tehdä osoitteessa www.eskladka.pl, missä tahansa sosiaalivakuutuslaitoksen laitoksessa tai puhelinpalvelukeskuksessa.

Sairausvakuutus ja NRS

Tammikuun 1. päivästä alkaen siirto ei sisällä tietoja vakuutusmaksutyypistä, maksutyypistä ja maksukuukaudesta. Vakuutusmaksut maksetaan ensisijaisesti tilin vanhinta velkaa vastaan ​​korkoineen. Tämä voi vaikuttaa vapaaehtoiseen vakuutukseen, mikä on erityisen tärkeää vapaaehtoisen sairausvakuutuksen piirissä, joka päättyy vakuutusmaksun jättämisen jälkeen, ja näin ZUS tulkitsee liian alhaiset maksut uudesta vuodesta alkaen. .