Muutoksia verovirastojen kiinteistöissä vuodesta 2021

Co-Koko Muuttuu

1.1.2021 alkaen verovirastojen kiinteistöissä tapahtui muutoksia. Toimintaan alkoi erikoistunut verovirasto, jonka tehtävänä on palvella suurimpia veronmaksajia. 19 muuta erikoistunutta verovirastoa puolestaan ​​keskittyy suuryrityksiin ja ulkomaista pääomaa käyttävät pienet yritykset palaavat muihin toimistoihin.

Mitä muutoksia verovirastojen kiinteistöissä?

Tämän vuoden alusta Varsovan 1. Mazowiecki-verotoimisto käsittelee Puolan suurimpia tahoja eli niitä, joiden liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi se tulee palvelemaan Puolan keskuspankkia, valtion ja kotimaisia ​​osakeyhtiöinä toimivia pankkeja, asuntolainapankkeja, veropääomaryhmiä ja niiden yhtiöitä sekä pörssiyhtiöitä sekä kotimaisia ​​vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöitä.

19 erikoistunutta verovirastoa keskittää toimintansa veronmaksajiin, joiden nettotulot ovat 3–50 miljoonaa euroa vuodessa, sekä ulkomaisiin yksiköihin, joiden tulot ylittävät 3 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi näiden toimistojen tehtävänä on palvella yliopistoja ja itsenäisiä julkisia terveydenhuoltolaitoksia, joiden vuotuinen liikevaihto ylittää 3 miljoonaa euroa, paikallishallinnon yksiköitä, osuuspankkeja ja luotto-osuuskuntia sekä ulkomaisten yrittäjien sivukonttoreita ja edustustoja.

Varsovan 2. Masovian verovirasto hoitaa ulkomaisia ​​yrityksiä, joiden vuositulot ovat vähintään 3 miljoonaa euroa ja joilla on vakituinen toimipaikka useammalla kuin yhdellä muiden erikoistuneiden verotoimistojen päälliköiden alueellisella toiminta-alueella.

Lublinin verotoimisto hoitaa lähdeveron (WHT).

Verovirastojen kiinteistöjen muutokset myötävaikuttavat siihen, että ulkomaisen pääoman yrityksiä, jotka eivät täytä subjektiivista kriteeriä tai tuotto/liikevaihto-kriteeriä (määrä alle 3 miljoonaa euroa vuodessa), palvelevat loput 380 verovirastoa, jotka toimivat vuonna 2011. Puola. Veronmaksajia ja valmisteveron, peliveron tai kaivannaisveron maksajia ei selvitetä samalla tavalla kuin aiemmin missään erikoistuneessa verovirastossa (mukaan lukien kansalliset).