Muutokset arvonlisäveroon - verkkokassat ja maksu vain toimitetulle tilille

Palveluvero

Toukokuun 1. päivästä 2019 alkaen uudet arvonlisäveromuutokset astuvat voimaan Puolan tasavallan presidentin huhtikuussa allekirjoittaman 15. maaliskuuta 2019 annetun lain johdosta arvonlisäverolain ja mittalakilain (jäljempänä käännös) muuttamisesta. muutossäädökseen).

Lakimuutokset koskevat erityisesti kassakoneita. Yrittäjät joutuvat asteittain korvaamaan perinteiset kassakoneet, ns online-kassakoneet.

On myös korostettava, että Sejm hyväksyi istunnossaan 80 12.4.2019 lain tavara- ja palveluverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, jonka tavoitteena on mm. veronmaksajien pankkitilien luettelon laatiminen - vain maksulla asianmukaiselle pankkitilille ei ole kielteisiä veroseuraamuksia tietyille yrittäjille.

Myöhemmin artikkelissa esitellään, miten uusiin säännöksiin sopeudutaan ja mitä yrittäjillä on lähitulevaisuudessa.

Online-verorekisterit – kuka kohtaa ne ensimmäisenä?

Vanhoja kassakoneita tulee markkinoille vielä jonkin aikaa. Vahvistukset paperikopioiden kassalaitteiden teknisten ehtojen (myyntiehdot) täyttymisestä antaa Mittauskeskuksen pääjohtaja elokuun 2019 loppuun mennessä ja sähköisillä kassakoneilla - loppuun mennessä. vuodelta 2022. Paperikopioiden kassakoneiden veromuisti kopiota säästäen ei ole vaihdon kohteena - lainsäätäjän tavoitteena on poistaa markkinoilta ensisijaisesti vanhimmat teknisesti verolliset kassakoneet. Lainsäätäjä korostaa luonnoksen perusteluissa, että paperitulosteiden valvonta kassakoneista on pitkä ja tehoton.

Niiden toimialojen edustajat, jotka lainsäätäjän mukaan altistuvat eniten myyntitulojen kirjaamisen epäsäännöllisyyksiin, joutuvat aloittamaan liikevaihdon kirjaamisen aikaisemmin uusien kassojen avulla. Heidän on käytettävä niitä alkaen:

  • 1.1.2020 - veronmaksajat, jotka tarjoavat moottoriajoneuvojen ja mopojen korjauspalveluita, mukaan lukien renkaiden korjaus-, asennus-, pinnoitus- ja regenerointipalveluja sekä moottoriajoneuvojen ja mopojen renkaiden tai vanteiden vaihdon alalla sekä myyvät bensiiniä, dieselöljyä, kaasua polttomoottoreiden ajaminen;

  • 1. heinäkuuta 2020- verovelvolliset, jotka tarjoavat ravitsemiseen liittyviä palveluja vain kiinteiden ravitsemislaitosten kautta, mukaan lukien kausimajoitus, ja lyhytaikaisia ​​majoituspalveluita sekä myyvät hiilestä, ruskohiilestä, koksista ja puolikoksista valmistettua hiiltä, ​​brikettiä ja vastaavia kiinteitä polttoaineita lämmitystarkoituksiin ;

  • 1.1.2021 - Veronmaksajat, jotka tarjoavat kampaamo-, kosmetiikka- ja kosmetologiapalveluita, rakennuspalveluita, lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoamaa sairaanhoitoa, fyysistä kuntoa parantavien tilojen toimintaan liittyviä oikeudellisia palveluita - vain sisäänpääsyä varten.

Veronmaksajat, jotka joutuvat vaihtamaan kassakoneen, voivat hyödyntää verohelpotusta. Sen saamisen ehtona on mm aloita myynnin kirjanpito uudella kassakoneella määrätyn ajan kuluessa! Käytännössä tietty joukko veronmaksajia ottaa uudet kassakoneet esityslistalle lyhyellä aikavälillä. Tämän artikkelin loppuosassa esitetään lyhyt yleiskatsaus muutoksista, jotka auttavat sinua sopeutumaan uuteen oikeusjärjestykseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten se oli ja miten se on? - eli tärkeimmät arvonlisäveron muutokset

Käsitellyt arvonlisäveron muutokset liittyvät ensisijaisesti uuden verkkokassajärjestelmän toiminnan teknisiin näkökohtiin. Uudet kassakoneet varustetaan toiminnoilla, kuten mahdollisuus lähettää reaaliaikaisia ​​myyntitietoja ns. Verohallinnon päällikön ylläpitämä kassaosuuksien keskusvarasto. Menettelyn tarkoituksena on kiristää verojärjestelmää liikevaihdon viimeisessä vaiheessa saamalla veronmaksajat liikkeelle myynnin luotettavaan kirjaamiseen. Oikeusjärjestyksen tähänastiset muutokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Pöytä 1.

Erot nykyisten ja nykyisten säännösten välillä perinteisten verkkokassojen ja kassakoneiden toiminnan alalla.

Erotuskriteeri

Säännöt voimassa 30.4.2019 asti

Säännöt voimassa 1.5.2019 alkaen

Kassakoneiden ylläpitämät myyntikirjanpidon osat

Kirjanpidossa näkyvä liikevaihto ei saa sisältää arvonlisäveron määrää - ainoa säännös tältä osin arvonlisäverolaissa

Rekisteriin tulee sisältyä kassakoneiden avulla annetuissa asiakirjoissa olevat myyntitiedot, mukaan lukien ne, joissa ilmoitetaan verotuksen kohde, veropohjan määrä ja maksettava vero, sekä yksittäisten myynnin tunnistamiseen käytetyt tiedot, mukaan lukien numero keinoin. joista verovelvollinen on tunnistettu veroa tai arvonlisäveroa varten

Kassakoneiden määräaikaistarkastukset

Pakollista teknistä tarkastusta varten kassoista oli ilmoitettava toimivaltaiselle kassapalvelua harjoittavalle taholle

Velvollisuus toimittaa kassakoneelle säännöksen perusteella annetuissa määräyksissä määrätyissä määräajoissa. 111 sek. arvonlisäverolain 7a 4 alakohta, kassapalvelua harjoittavan toimivaltaisen tahon suorittama pakollinen tekninen tarkastus. Tämän velvoitteen täyttyminen vahvistetaan teknisen tarkastuksen tuloksen merkinnän kassarekisteriin ja tarkastuksen päivämäärän merkinnän perusteella Kassakeskukseen. Velvoitteen noudattamatta jättämisestä määrätään 300 zlotya, ja se määrätään veroviraston päällikön päätöksellä.

Velvollisuus tulostaa kopiot kassakoneen antamista asiakirjoista ja ilmoittaa kassasta veroviraston päällikölle rekisterinumeron antamiseksi

Oli tarpeen tulostaa kopiot asiakirjoista ja ilmoittaa käteisvarat verotoimiston päällikölle rekisteröintinumeron antamiseksi

Ei velvollisuutta tulostaa asiakirjoista kopioita ja ilmoittaa kassasta Veroviraston päällikölle rekisteröintinumeron antamista varten - verkkokassakoneen tapauksessa tämä ilmoitus tehdään automaattisesti verotuksen aikana.

Velvollisuus varmistaa yhteydenpito kassakoneen ja tietoliikenneverkon välillä

puute

Veronmaksaja on velvollinen tarjoamaan tiedonsiirron mahdollistavan yhteyden kassakoneen ja Kassakeskuksen välillä. Erityissäännöt ovat voimassa silloin, kun tällaista yhdistelmää ei ole mahdollista tarjota verovelvollisesta riippumattomista syistä.

Mahdollisuus käyttää kolmannen osapuolen kassakoneita

puute

Veronmaksajat voivat käyttää verkkokassaa pitääkseen kirjaa vuokra-, leasing-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella tapahtuneesta myynnistä, kun ne on hankittu vuokranantajan, vuokranantajan, vuokranantajan tai muun vastaavanlaisen sopimuksen osapuolen toimesta.

Alennus kassakoneen ostosta

Tarkoitettu verovelvollisille, jotka alkavat kirjata kassakoneen oston liikevaihtoa paperilla tai sähköisellä kopiolla

Tarjotaan veronmaksajille, jotka aloittavat liikevaihdon kirjaamisen ja vaihtavat laitteita uusien määräysten voimaantulon vuoksi - alennus myönnetään vain verkkokassan ostoon.

Verkkokassan oston helpottaminen on yrittäjille äärimmäisen tärkeä asia, sillä vain tietyt menettelyt tässä asiassa antavat heille mahdollisuuden hyödyntää tätä etua. Tässä yhteydessä on mainittava, että sen määrä ei ole muuttunut ja se on enintään 90 % kassakoneen arvosta, mutta enintään 700 PLN.

Sejm hyväksyi lisämuutoksia arvonlisäveroon ja tuloverotukseen - maksu vain raportoidulle tilille voi pian tulla totta

Oikeusjärjestykseen saattaa pian tulla säädöksiä, jotka luovat kattavan luettelon aktiivisista, vapautetuista ja poistetuista arvonlisäveron maksajista sekä tiedot verovirastolle ilmoitetuista pankkitileistä.

Uusi laki muuttaa myös tuloverolakien muotoa. Lisätään säännöksiä, jotka velvoittavat veronmaksajia määrittämään lisätuloa sille määrälle, joka on siirretty urakoitsijalle muulle kuin edellä mainitussa luettelossa olevalle pankkitilille. Veroasetuksessa puolestaan ​​säädetään, että yrittäjä on yhteisvastuussa sen urakoitsijan arvonlisäverosädistä, jolle varat on siirretty, lukuun ottamatta virallista pankkitiliä.

Veronmaksajien, joilla on sääntelemätön asia pankkitilien ilmoittamiseen verovirastolle, kannattaa erityisesti olla kiinnostunut tulevista muutoksista, jottei joutuisi maksuvalmiuden epätasapainoon liittyviin ongelmiin. Jos vastapuolet eivät löydä nykyistä pankkitiliään Verohallinnon päällikön toimittamasta luettelosta, ne voivat yksinkertaisesti jättää maksamatta velkojaan, koska pelkäävät heille mahdollisesti kohdistettavia ankaria veroseuraamuksia. Lain voimaantulon jälkeen suositellaan pankkitilien päivittämiseen liittyviä välittömiä toimenpiteitä.

Pankkitililuetteloa koskevat säännökset tulevat voimaan 1.9.2019 alkaen, kun taas tuloverojen muutokset lisätulon määräytymisvelvollisuuden osalta - 1.1.2020 alkaen. Myös Verolain uusia yhteisvastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2020 alkaen r.