Vuonna 2014 voimaan tulevat arvonlisäverolain muutokset - laskun päiväys

Palveluvero

Tavara- ja palveluverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 23.11.2012 annetulla lailla tuotu merkittävä muutos on laskujen toimittamisen määräajan uusi määritelmä.

Uuden taiteen mukaan. 106i:
Lasku lähetetään viimeistään 15.tavaran toimituskuukautta tai palvelun suorittamista seuraavan kuukauden päivä.

Tämä on merkittävä muutos freelancereille ja yritysten omistajille, koska nykyinen taide. arvonlisäverolain 19 § poistetaan, jolloin laskuvelvollisuus 7 päivän kuluessa poistuu.

Tämä on merkittävä muutos freelancereille ja yritysten omistajille, koska nykyinen taide. arvonlisäverolain 19 § poistetaan, jolloin laskuvelvollisuus 7 päivän kuluessa poistuu.

Uusien säännösten mukaan myyjä voi lähettää laskun kaupanteko- tai palvelun suorituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Tärkeää on, että uusi ehto koskee myös ennakkolaskuja, jotka dokumentoivat osan maksusta.

Valtio on kuitenkin säilyttänyt joitakin poikkeuksia, lasku lähetetään viimeistään:

  • 30 päivää palvelun suorittamispäivästä - kun kyseessä on rakennus- tai rakennus- ja kokoonpanopalvelujen tarjoaminen;
  • 60 päivää tavaroiden liikkeeseenlaskupäivästä - painettujen kirjojen (pois lukien kartat ja esitteet) sekä sanoma- ja aikakauslehtien toimitusten (PKWiU ex 58.13.1 ja PKWiU ex 58.14.1) osalta;
  • 90 päivää toiminnan suorittamispäivästä - kirjojen (pois lukien kartat ja esitteet) sekä sanoma- ja aikakauslehtien (PKWiU ex 58.13.1 ja PKWiU ex 58.14.1) painamisen osalta, lukuun ottamatta palveluista, joihin sovelletaan art. 28B, jotka ovat palvelujen tuontia.

Laskujen antopäivän muutos astuu voimaan vuodesta 2014, kuten pykälässä todetaan. Tavara- ja palveluverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 23. marraskuuta 2012 annetun lain 13 §.