Muutoksia sosiaalivakuutusjärjestelmään!

Co-Koko Muuttuu

Puolan sosiaaliturvajärjestelmä voi olla monella tapaa karkea. Uuden hankkeen tavoitteena on organisoida ja tehostaa joitain prosesseja. Mitä muutoksia sosiaalivakuutusjärjestelmässä odottaa?

Muutoksia sairauspäivärahaan!

Uuden hankkeen pääasiallisena tavoitteena on tehostaa sairauspäivärahamaksua. Kuten voit lukea hankkeen perusteluista:

"Hankkeen tavoitteena on sosiaalivakuutusjärjestelmän organisointi, järkeistäminen, yhtenäisten ratkaisujen käyttöönotto etuuksien myöntämisessä ja maksamisessa sekä Kansaneläkelaitoksen toiminnan parantaminen taloushallinnon ja maksullisen selvityksen yhteydessä. maksajat."

Tärkeimmät suunnitellut muutokset liittyvät sairausetuuksiin, mukaan lukien:

  • vapaaehtoinen sairausvakuutus, johon pakollisen eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen piiriin kuuluvat voivat olla heidän pyynnöstään. Luonnoksen mukaan vapaaehtoinen sairausvakuutus voi koskea myös luonnollisten henkilöiden kanssa yhteistyötä tekeviä henkilöitä;
  • yksijäsenisen osakeyhtiön osakkeenomistajat olisivat vakuutuksen alaisia ​​yhtiöjärjestyksen solmimispäivästä tai yhtiön osakkeiden hankintapäivästä siihen saakka, kun yhtiö poistetaan kansallisesta oikeusrekisteristä tai kaikki yhtiön osakkeet myydään. yhtiö;
  • ottaa käyttöön pitkäaikaisten etuuksien (vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet) ei-käteisen maksutavan 1.1.2022 alkaen, kun taas ennen tätä päivää etuuden saaneet voivat jatkaa nykyistä maksutapaa (esim. postitse) ;
  • Äitiyspäivärahaoikeuden myöntäminen henkilöille, jotka itsenäisistä syistä (esim. työnantajan kuolema) ovat menettäneet sairausvakuutuksen ja synnyttäneet lapsen vakuutuksen päätyttyä;
  • sairauspäivärahan saamismahdollisuuden lyhentäminen vakuutuksen päättymisen jälkeen - enintään 91 päivää;
  • uudet säännöt työkyvyttömyysjaksojen sisällyttämisestä yhteen etuusjaksoon. Tähän ajanjaksoon lasketaan keskeytymättömät työkyvyttömyyskaudet sekä ennen taukoa tai sen jälkeen syntyneet työkyvyttömyyskaudet (jos tauko ei ole pidempi kuin 60 päivää ja jos työkyvyttömyys ei tapahdu raskauden aikana).

Huhtikuussa 2021 alkava muutospaketti!

Perhe- ja sosiaaliministeriössä valmisteltu hanke sisältää - sairauspäivärahaa lukuun ottamatta - erittäin laajoja muutoksia. Se sisälsi myös tietoja A1-todistushakemusten sähköistymisestä tai muutoksista, jotka koskevat Kansaneläkelaitoksen pääsyä ulkomaalaisten työlupia koskevaan sähköiseen keskusrekisteriin. Myös korkoehdotus on mielenkiintoinen muutos. Tällä hetkellä niitä ei veloiteta, jos maksettava summa ei ylitä 6,60 PLN. Uudet säännökset ehdottavat muutosta siten, että ZUS:sta johtuvista syistä maksamatta jääneistä maksuista ei peritä viivästyskorkoa maksujen erääntymispäivästä niiden maksupäivään.

Muutosluonnoksella tehdään muutoksia sosiaalivakuutuslain lisäksi myös muihin säädöksiin, mm laissa Kansaneläkekassan eläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä, sairaus- ja äitiysvakuutuksen rahaetuuksista tai työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Varmasti kiistanalaisimpia ovat sairauslomaa koskevat muutokset, joissa oletetaan, että 182 päivän jälkeen ei enää voi saada 182 sairauspäivää - myös sairauspoissaolojen välillä tarvitaan vähintään 60 päivän tauko. Varmasti tällä muutoksella on myönteinen vaikutus niiden työnantajien työaikasuunnitteluun, jotka ovat tähän asti kamppailleet pitkien sairauspoissaolojen aiheuttaman työn epäjärjestyksen kanssa.

Asiakirja lähetettiin julkiseen kuulemiseen. Ehdotetut määräykset tulevat lähtökohtaisesti voimaan 1.4.2021.