Nimenmuutos ja vuosittainen veroilmoitus

Palveluvero

Nuoret pariskunnat eivät usein tiedä, että naimisiinmenon jälkeen tulevista muutoksista on ilmoitettava veroviraston kanssa tehdyn sovinnon yhteydessä. Tämä asia on erityisen tärkeä sukunimensä vaihtaneiden henkilöiden kohdalla riippumatta siitä, ovatko he omaa yritystä vai työskentelevätkö kokopäiväisesti. Tarkista vuosittaisen veroilmoituksen yhteydessä, kuinka tärkeää nimesi vaihtaminen on.

Nimenmuutos – kenelle ilmoittaa?

Useimmissa Puolassa solmituissa avioliitoissa naiset päättävät ottaa miehensä sukunimen. Yhä useammin myös sulhanen sukunimi lisätään tyttönimeen toisena elementtinä. Valinnasta riippumatta vuosittaisessa ilmoituksessa tulee ottaa huomioon avioliiton jälkeen sovellettavat uudet tiedot. Siksi veroilmoituksen on vastattava veroviraston tietokannan tietoja. On huomattava, että laitoksen olisi pitänyt päivittää henkilötiedot, vaikka verovelvollinen ei olisi ilmoittanut tehdyistä muutoksista.

Nimenmuutos - tietojen päivittäminen on pakollista vain yrittäjille

Tietojen päivitystapa ja sen tarpeellisuus riippuu verovelvollisen asemasta. Veronmaksajien ja -maksajien rekisteröinti- ja tunnistamisperiaatteista annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden 29.7.2011 annettujen lakien mukaisesti arvonlisäveron ulkopuolisten luonnollisten henkilöiden, joiden ensisijainen tunnus on PESEL, ei tarvitse päivittää tietojaan verotoimisto. Heidän tapauksessaan tietokanta päivitetään yhteisökeskuksen - Verovelvollisten kansallisen rekisterin - perusteella.Siksi luonnollinen henkilö, joka ei harjoita yritystoimintaa, käyttää veroilmoitusta tehdessään uutta nimeä - yleensä se on PIT-37 vuosiselvityslomake.

NIP-numeron omaavien yrittäjien - arvonlisäveron maksajien, vakuutusmaksujen ja verojen maksajien - tilanne on hieman erilainen. Heidän velvollisuutensa on päivittää henkilötiedot seitsemän päivän kuluessa muutoksen tapahtumapäivästä. Keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin rekisteröityjen yrittäjien tulee käyttää CEIDG-1-lomaketta. Toisaalta arvonlisäveron verovelvollisten, joita ei tarvitse kirjata CEIDG:hen, ja muiden kuin yritysmaksujen ja verojen maksajien tulee käyttää NIP-7-lomaketta.

Nimenmuutos ja tietojen päivitys vuoden aikana

Kuten yllä olevista esimerkeistä voidaan nähdä, verovelvollisilla, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, on paljon vähemmän muodollisuuksia henkilötietojen muuttamisessa. On syytä lisätä, että vapautus tästä velvoitteesta ei tarkoita, että et voisi tehdä sitä itse. Veronmaksajien, jotka haluavat päivittää vuoden aikana, tulee käyttää tätä tarkoitusta varten ZAP-3-lomaketta.