Ulosottomiehen vaihto ulosottomenettelyn aikana

Palvelus

Onko ulosottomiehen vaihto mahdollista käynnissä olevan täytäntöönpanomenettelyn aikana? Lainsäätäjän hyväksymä yleissääntö antaa velkojalle mahdollisuuden valita koko maassa ulosottomiehen, joka suorittaa täytäntöönpanomenettelyn. Tällöin velkojan, joka päättää valita ulosottomiehen, on toimitettava ulosoton aloittamista koskeva hakemus ja liitteenä oleva kirjallinen ilmoitus ulosottomiehen valintaoikeuden käyttämisestä.

Hakemuksen ja ilmoituksen vastaanottava ulosottomies on velvollinen ryhtymään tarvittaviin täytäntöönpanotoimiin 7 päivän kuluessa, minkä jälkeen hänen tulee lainsäätäjän asettaman 4 päivän kuluessa siirtää ulospantavat määrät velkojalle.

Tässä vaiheessa on syytä lisätä, että ulosottomies ei voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaista hakemusta ja ryhtyä asianmukaisiin täytäntöönpanotoimiin. Poikkeuksena on tilanne, jossa ulosottomiehen suorittaman täytäntöönpanon aikana erääntyneet maksurästit ovat yli kuusi kuukautta, jolloin ulosottomies on pakko kieltäytyä ottamasta hakemusta vastaan.

Ulosottomiehen vaihto - miten se tehdään?

Jos velkoja päättää ulosottomenettelyn aikana vaihtaa ulosottomiestä tyytymättömyyden vuoksi hänen toimintaansa, esimerkiksi vaikean yhteydenoton vuoksi ulosottomiehen kanssa tai muista syistä, velkojalla on siihen oikeus.

Velkoja voi vaihtaa ulosottomiestä vireillä olevan täytäntöönpanomenettelyn aikana kahdella tavalla. Ensimmäinen ratkaisu on keskeyttää meneillään oleva ulosottomenettely nykyisen ulosottomiehen kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole edullinen ratkaisu luotonantajalle itselleen, sillä tällöin hänen on otettava huomioon toistuvat kustannukset ja tarve korvata korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Toinen ratkaisu, paljon edullisempi, johtuu ulosottomiehistä ja täytäntöönpanosta annetusta laista, joka on 17 artiklassa. 8 sek. 13 sanoo, että: Ulosottomies voi velkojan suostumuksella siirtää ulosottoasian kokonaan tai osittain toiselle ulosottomiehelle, jos hän siihen suostuu.. Kuten näette, tämä ratkaisu antaa velkojalle mahdollisuuden siirtää koko asian tai osan siitä toiselle ulosottomiehelle, mutta tällainen tilanne riippuu ulosottomiehen suostumuksesta ottaa haltuun ja suorittaa menettelyt. Siksi velkojan on tällaisessa tilanteessa sopia tulevan ulosottomiehen kanssa.

Jos velkoja saa ulosottomiehen suostumuksen, hän hakee asian käsittelyä parhaillaan suorittavalta täytäntöönpanoviranomaiselta asiakirjojen siirtämistä. Siirto tapahtuu päätöksellä, josta voi valittaa.

Onko ulosottomiehen vaihto mahdollista kiinteistöjen ulosotossa?

Tilanne, jossa käsittelemme kiinteistöjen täytäntöönpanoa, on täysin erilainen. Tässä tapauksessa asian käsittelyyn valtuutettu henkilö on sen alueen ulosottomies, jolla omaisuus sijaitsee. Näin ollen velkoja ei voi kiinteistöihin kohdistuvassa ulosotossa valita ulosottomiestä, joten ulosottomiehen vaihtaminen ei ole mahdollista.