Veromuodon muuttaminen CEIDG:n kautta

Palveluvero

Yrittäjillä on yritystoimintaa harjoittaessaan valita useista verotusmuodoista. Tapahtuu niin, että alussa sopivimmalta tuntunut muoto ei ole enää jonkin ajan kuluttua. Sitten kannattaa harkita sen vaihtamista. Epäilyksiä herättää kysymys, pitäisikö verotusmuodon muutoksesta ilmoittaa verovirastolle vai riittääkö päivityksen toimittaminen CEIDG:n kautta.

PIT-lain mukaan tuloveroa on verotettava kaikki tulomuodot, lukuun ottamatta tämän lain yksittäisissä pykäläissä lueteltuja tuloja ja tuloja, joista on veroasetuksen säännösten mukaisesti luovuttu veron kantamisesta.

Ilmoitus verotusmuodon valinnasta

Art. 9a kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan verovelvollisen elinkeinotoiminnasta saamia tuloja verotetaan asteikon mukaan, ellei verovelvollinen toimita kirjallista hakemusta tai ilmoitusta toimivaltaiselle veroviraston päällikölle tai CEIDG-1 -hakemusta. verotusmuoto sitä kuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään asti, jolloin ensimmäisen verotulon saaminen tiettynä vuonna. Jos ensimmäinen tällainen tulo saavutettiin verovuoden joulukuussa, muutos tulee tehdä kyseisen vuoden loppuun mennessä. Veronmaksajien, jotka päättävät käyttää verokorttia tai kieltäytyä siitä, tulee tehdä ilmoitus 20. tammikuuta mennessä. Jos verovelvolliset perustavat yrityksen, ilmoitus on tehtävä ennen sen aloittamista.

Esimerkki 1.

Vuonna 2020 rouva Iwona valitsi liiketoiminnastaan ​​saamiensa tulojen verotusmuodoksi yleiset säännöt. Vuodesta 2021 alkaen hän haluaa muuttaa verotusmuodon tasaveroiseksi, koska se on hänelle verosuotuisampaa. Mihin päivämäärään mennessä rouva Iwonan tulee muuttaa verotusmuotoa? 

Rouva Iwona, jotta hän voi muuttaa toiminnasta saadun tulon verotusmuotoa, tulee tehdä viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, jolloin hän saa ensimmäisen tulonsa tiettynä verovuonna. Siksi se on velvollinen toimittamaan veroviraston päällikölle ilmoituksen tai CEIDG-1-hakemuksen. 

Esimerkki 2.

Vuonna 2020 Henryk verotti toimintatuloaan verokortilla. Vuodesta 2021 alkaen hän haluaa muuttaa verotusmuodon tasaveroksi. Mihin päivään mennessä hänen tulee ilmoittaa verotusmuodon muutoksesta.

Henrykin tulee tehdä ilmoitus 20.1.2021 mennessä verotuksen muodon muuttamisesta verokortista tasaveroiseksi vuodesta 2021 alkaen.

Yksityiskohtaiset tiedot eri verotusmuodoista esitetään artikkelissa: Verotusmuodot - mikä verotusmuoto valita? Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Muutos verotusmuodossa - ilmoituksen ja CEIDG:n toimittaminen

Yritystulon tuloverotuksen perusmuoto on verotusasteikko. Edellä mainittu verotusmuoto on lain mukaan käytettävissä, eikä verovelvollisen tarvitse tehdä valitsemaansa ilmoitusta. Asianmukaisen ilmoituksen antaminen määräysten mukaisessa määräajassa on välttämätön edellytys mahdollisuudelle käyttää verotusta ns. tasavero. Tuloverosta annetun lain säännöksissä, joissa velvoitetaan ilmoittamaan verotusmuodon muutoksesta veroviraston päällikölle viimeistään 20. päivänä seuraavan vuoden ensimmäisen tulon saamiskuukautta, ei mainita että ilmoitus tulee tehdä suoraan veroviraston johtajalle. Näin ollen ei ole mitään syytä kiistää tällaisen ilmoituksen tehokkuutta pelkästään sen vuoksi, että se on tehty CEIDG:hen merkitsemistä koskevan hakemuksen kautta. Tämän vuoksi edellä mainittujen tietojen toimittamista on pidettävä asiaan liittyvien velvoitteiden täyttämisenä edellyttäen, että CEIDG-1-hakemus on jätetty verolainsäädännössä säädetyissä määräajoissa.

Jos verovelvollinen jatkaa seuraavana vuonna edellisen vuoden verotusmuotoa, sitä ei tarvitse ilmoittaa verovirastolle. On tavallista, että verovelvollinen jatkaa verotusta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa verovelvollinen ylittää rajan. oikeutettu käyttämään tiettyjä verotusmuotoja.

Veromuodon muutos wfirma.pl-järjestelmässä

Veronmaksajien, jotka pitävät kirjanpitoa wfirma.pl-järjestelmän avulla, on verotusmuotoa muutettaessa tarpeen muuttaa asetuksia vastaavasti tietyn verovuoden viimeisen jakson - joulukuun tai 4. päivän - tilityksen jälkeen. vuosineljänneksellä valitusta selvitysmuodosta riippuen, joka tulee selvittää edellisessä muotoverotuksessa. Sitten verotusmuodon muutos tehdään seuraavalla kaaviolla: ASETUKSET »VEROT» TULOVERO, josta tulee valita uuden vuoden verotusmuoto:

Veromuodon muutoksesta huolimatta järjestelmä muistaa laskettujen ennakkojen perusteella aiemmin voimassa olevan ja mahdollistaa asianmukaisen vuosittaisen veroilmoituksen muodostamisen järjestelmään.