Omistajan suostumus toimia vuokratiloissa

Palvelus

Mitä tietoja CEIDG:ssä

Yritystä rekisteröidessään tuleva yrittäjä on yleensä velvollinen toimittamaan CEIDG-1-lomakkeen. Lomakkeessa tulee olla tiedot yrityksen kotiosoitteesta, muista toimipaikoista tai jopa kirjeosoite. Tilanteessa, jossa tilat, joissa liiketoimintaa harjoitetaan, on vuokrattu, herää kysymys, tarvitaanko vuokra-asunnossa toimimiseen omistajan suostumusta?

Miten CEIDG-merkintä tehdään?

Merkintä CEIDG:hen tapahtuu 6.3.2018 elinkeinotoiminnan keskusrekisteristä ja tiedoista sekä Yrittäjien tietopisteestä annetun lain säännösten perusteella ja on luonteeltaan toteava. Se ei ole hallinnollinen päätös, jolla määritellään kotipaikka ja toimipaikka. Tärkeää on, että rekisteriviranomainen ei tutki eikä puutu siviilioikeudellisiin suhteisiin liiketoiminnan aloittavan henkilön ja muiden tämän toiminnan piiriin kuuluvien tahojen välillä.

Art. 16 sek. 1 yllä Lain mukaan CEIDG:hen syötettyjen tietojen oletetaan pitävän paikkansa. Siksi tulevan yrittäjän ilmoittamien tietojen tulee olla luotettavia ja tosiseikkoja vastaavia. On syytä muistaa, että mikäli annetut tiedot ovat vääriä, rekisteriviranomainen voi poistaa yrityksen rekisteristä. Tällainen oikeus johtuu Art. 29 sek. Elinkeinotoiminnan keskusrekisteristä ja tiedoista sekä Yrittäjätietopisteestä annetun lain 1 momentin 3 kohta.

Omistajan suostumus toimia vuokratiloissa

Verovelvollisella, joka vuokraa tiloja, joissa liiketoimintaa on tarkoitus harjoittaa, tulee olla laillinen omistusoikeus, joka antaa hänelle mahdollisuuden käyttää tiloja. Se voi olla: vuokrasopimus, omistusoikeus, lainasopimus, ikuinen käyttöoikeus jne., joka johtuu siviililain säännöksistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että CEIDG-rekisteröintivaiheessa ei vaadita tilojen tai kiinteistöjen omistusoikeuden esittämistä. Tulevan yrittäjän tulee kuitenkin muistaa velvollisuus antaa asiallisesti oikeat tiedot rekisteröintihakemuksessa.