Toiminnan keskeyttäminen sairauden aikana

Palveluliiketoiminta

Yrittäjät päättävät eri syistä pitää taukoa oman yrityksensä hoitamisesta.Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että toiminnan keskeyttäminen taudin aikana on myös mahdollista. Enkö ole oikeutettu ZUS:n työkyvyttömyysetuuksiin? Vastaamme artikkelissa.

Kuinka ilmoittaa toiminnan keskeyttämisestä sairauden aikana?

Henkilön, joka aikoo lopettaa liiketoiminnan, on toimitettava vain yksi lomake. Tämä liittyy nimenomaan CEIDG-1-lomakkeen toimittamiseen kunnan tai kaupungin virastoon. Huolimatta siitä, että se on myös rekisteriin merkitsemistä koskeva hakemus, siihen lisätään tiedot toiminnan keskeyttämisestä. Jotta se koskee keskeyttämistä, kentässä 01 tulee valita vaihtoehto 3 - Hakemus yritystoiminnan keskeyttämistietojen syöttämiseksi.

Tärkeä!

Toiminta voidaan keskeyttää milloin tahansa, mutta on muistettava, että keskeytysaika ei saa olla lyhyempi kuin 30 päivää ja enintään 2 vuotta.

Toiminnan keskeyttäminen sairauden aikana ja velvoitteet ZUS:a ja Yhdysvaltoja kohtaan

Jos toiminta keskeytyy sairauden aikana, yrittäjällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa siitä verovirastolle tai Kansaneläkelaitokselle. Tämä liittyy tiedonkulun periaatteeseen, kuten yritysten rekisteröinnissä. Tästä syystä rekisteröinnin poistamisilmoitusta ei tarvitse toimittaa, koska ZUS peruuttaa rekisteröinnin CEIDG:lle toimitettujen tietojen perusteella. Lisäksi keskeytyksen aikana yrittäjä ei ole velvollinen suorittamaan maksuja ennen toiminnan aloittamista edeltävänä päivänä.

Huomio!

Päättäessään toiminnan keskeyttämisestä kuukauden aikana, yrittäjä on velvollinen toimittamaan selvitysilmoituksen. Tällöin kuitenkin sosiaalivakuutus- ja työrahastomaksujen laskentaperustetta tulee alentaa suhteessa päiviin, jolloin toimintaa harjoitettiin.

Yrittäjän sairaus ja yritystoiminta

Sairausaikana yrittäjä ei saa harjoittaa palkallista toimintaa, koska se voi johtaa sairauspäivärahan menettämiseen.

Art. 25 päivänä kesäkuuta 1999 annetun lain 13 § sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden varalta, sairausvakuutuksen aikana syntyneen työkyvyttömyyspäivärahan ja vakuutusoikeuden päättymisen jälkeen syntyneen työkyvyttömyyspäivärahan ei ole maksettava sairausvakuutuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos työkyvytön jatkaa ansiotoimintaa tai on ryhtynyt ansiotoimintaan, joka oikeuttaa pakolliseen tai vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen tai takaa oikeuden etuuksiin sairausvakuutuksen ajalta. sairauden vuoksi työkyvyttömyys.

Tärkeä!

Jotta yrittäjä olisi oikeutettu sairauspäivärahaan, hänen on oltava yhtäjaksoisesti sairausvakuutettu 90 päivän ajan.

Toiminnan keskeyttäminen sairauden aikana

Yrityksesi keskeyttämiselle sairauden ajaksi ei ole laillisia esteitä. Jos saat jo ZUS:lta työkyvyttömyysetuutta, et menetä oikeuttasi lopettaa työskentely, ja päinvastoin - CEIDG:lle jättämisen jälkeen voit edelleen saada sairauspäivärahaa. Sairausvakuutusoikeuden irtisanominen sairauden aikaisen toiminnan keskeytymisen vuoksi ei johda ZUS:n etuuksien menettämiseen. Jos yrittäjä sairastuu yrittäessään ja maksaessaan vapaaehtoisen sairausvakuutuksen maksua, hänellä on oikeus jatkaa sairauspäivärahaa.

Tärkeä!

Toiminnan keskeyttäminen sairauden ajaksi ei estä yrittäjällä oikeutta kuntoutustukeen.

Näin ollen yrittäjän ei tarvitse huolehtia sairauspäivärahan menettämisestä päättäessään keskeyttää toiminnan sairauden ajaksi. Eri asia olisi, jos yrittäjä hakisi sairauspäivärahaa toimintansa keskeytymisen jälkeen. Tällöin ei päde samat säännöt kuin toiminnan keskeyttämisessä sairauden aikana. Yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa, kun:

  • elinkeinotoiminnan harjoittaminen keskeytetään vähintään 30 päiväksi (tämä on sairausvakuutuksen välinen sallittu taukoaika), jonka jälkeen se aloitetaan uudelleen - jos sairausvakuutuksen kokonaisaika on 90 päivää,

  • tulee sairauden vuoksi työkyvyttömäksi vähintään 30 päiväksi, jos sairaus ilmaantuu:

    • 14 päivää sairausvakuutusoikeuden päättymispäivästä

    • 3 kuukautta sairausvakuutusoikeuden päättymisestä tartunta- tai muussa sairaudessa, jonka oireet ilmaantuvat yli 14 päivän kuluttua (sairausvakuutuksen rahaetuuksista annetun lain 7 § ja äitiys).