Toiminnan keskeyttäminen ympäri vuoden - mikä PIT tulee toimittaa?

Palveluvero

Yrittäjillä on 30.4.2018 alkaen voimassa olevan Yrittäjälain mukaan oikeus keskeyttää liiketoiminta rajoitetuksi tai rajoittamattomaksi ajaksi.Vapauttaako toiminnan keskeyttäminen koko vuoden verovelvollisen vuosittaisen veroilmoituksen verottajalle? Mikä PIT heidän tulee toimittaa, jos he keskeyttivät toimintansa ja olivat tänä aikana kokopäivätyössä? Nämä ja monet muut ongelmat selitetään seuraavassa artikkelissa.

Maatalouden ulkopuolinen taloudellinen toiminta ja kokopäivätyö - mikä PIT tulee ilmoittaa?

Päivittäin työhön ryhtyvien ja sekä työsuhteesta että toimeksianto- tai työsopimuksesta tuloa saavien on toimitettava PIT-37 vuosiveroilmoitus seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä. Tämä lausunto on tarkoitettu luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa.

Liiketoimintaa harjoittavat henkilöt suorittavat tilit muilla muodoilla - jotka on tarkoitettu muun kuin maataloustoiminnan tulojen selvittämiseen. Niiden tyyppi riippuu ilmoitetusta verotusmuodosta.

Verotustyyppi

Vuosittainen veroilmoitus

Yleiset säännöt

PIT-36

tasavero

PIT-36L

tarkastettu kertakorvaus

PIT-28

verokortti

PIT-16A

Yrittäjillä, jotka ovat päättäneet verottaa yleisperiaatteilla (ts. veroasteikon mukaan), yhdellä PIT-36 lomakkeella on mahdollisuus (ja pakko) maksaa sekä toiminnasta että työsuhteesta saadut tulot sekä tilaukset tai toimii.

Tällainen helpotus ei kuitenkaan koske yrittäjiä, jotka maksavat tasaverolla, kertakorvauksella tai verokortilla - heidän tulee toimittaa kaksi erillistä toimintatulon selvityslomaketta (ts. PIT-36L, PIT-28 tai PIT-16A). ) ja työtuloista (PIT-37). Sopivan vuosittaisen veroilmoituslomakkeen valintaan liittyviä kysymyksiä eri lähteistä saatujen tulojen selvittämistä varten käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: Onko sinulla yritystä ja työskenteletkö kokopäiväisesti? Tarkista, mikä PIT täytetään!

Toiminnan keskeyttäminen ja tietyistä velvoitteista vapautuminen

ALV-lain mukaan elinkeinotoiminnan keskeyttäneet verovelvolliset ovat vapautettuja:

  • kuukausittaiset tuloveron ennakkomaksut verovuoden aikana,

  • neljännesvuosittaiset tuloveron ennakkomaksut verovuoden aikana (pienet veronmaksajat ja yrittäjät),

  • yksinkertaistetun tuloveron ennakkomaksun suorittaminen.

Yhtiön keskeytysaika voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, kuitenkin vähintään 30 päivää. Sen sijaan kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkityn yrittäjän elinkeinotoiminta voidaan keskeyttää 30 päivästä 24 kuukauteen. Laissa ei mainita vuosittaisen veroilmoituksen puuttumista siltä ajalta, jolloin toiminta keskeytettiin, joten yrittäjät ovat edelleen velvollisia tekemään niin. Toiminnan keskeyttäminen koko vuodeksi ei siis johda vapautukseen velvollisuudesta toimittaa vuosittainen veroilmoitus verovirastolle. Tämä tarkoittaa, että yrittäjän on verovuoden päätyttyä toimitettava vuosittainen veroilmoitus asianmukaisella lomakkeella huolimatta siitä, että heidän elinkeinotoimintansa on keskeytetty koko vuodeksi.

Art. 45 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan verovelvollisen, joka on valinnut tuloveromuodoksi veroasteikko tai tasavero, on toimitettava vuosittainen veroilmoitus verovuotta seuraavan verovuoden 15. helmikuuta - 30. huhtikuuta välisenä aikana. Ennen tätä päivämäärää jätetty vuosiilmoitus katsotaan hyväksytyksi 15. helmikuuta. Toisaalta verovelvollisen, joka valitsi verotusmuodoksi kirjatun tulon kertasuorituksen, on toimitettava vuosittainen veroilmoitus helmikuun 15. päivän ja helmikuun lopun välisenä aikana edelliseltä vuodelta. Verokortin tapauksessa määräaika on vieläkin lyhyempi, koska verokorttimuotoisen verotuksen valinneen yrittäjän on toimitettava vuosittainen veroilmoitus 31. tammikuuta mennessä edelliseltä vuodelta. Lue lisää liiketoiminnan keskeyttämisestä:
- Toiminnan keskeyttäminen ja KPiR:n säilyttäminen
- Toiminnan keskeyttäminen - askel askeleelta
- Toiminnan keskeyttäminen - kustannukset keskeytyksen aikana
- Miten yksittäinen elinkeinonharjoittaja keskeytetään tehokkaasti?

Toiminnan keskeyttäminen ympäri vuoden ja kokopäivätyö

Yrityksen rekisteröineen verovelvollisen on toimitettava vuosittaiset veroilmoitukset elinkeinotoimintaa harjoittaville verovelvollisille tarkoitetuilla lomakkeilla riippumatta siitä, onko heillä tältä tililtä tosiasiallista tuloa. Toiminnan keskeyttäminen koko vuodeksi ei siis vapauta ilmoitusvelvollisuudesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yleiset säännöt - toiminnan keskeyttäminen

Esimerkki 1.

Veronmaksaja rekisteröi yrityksen vuoden 2020 puolivälissä. Hän valitsi verotusmuodoksi yleiset säännöt. Hän kuitenkin päätti keskeyttää sen joulukuussa 2020, koska hän ei saanut tuloja rekisteröintihetkestä toiminnan keskeyttämiseen. Samanaikaisesti hän oli koko vuoden 2020 työsuhteessa työsuhteessa eikä palannut yritystoimintaan. Mikä PIT verovelvollisen tulee toimittaa vuodelle 2020 - PIT-37 vai PIT-36?

Huolimatta siitä, että verovelvollinen on keskeyttänyt toiminnan vuodelle 2020, hänen tulee suorittaa tilinsä toimittamalla (toimintaan soveltuva) PIT-36-lomake.

Veroasteikko (yleiset säännöt) mahdollistaa toiminnallisen tulon selvittämisen yhdessä kokopäivätyössä tehdyn työtulon kanssa, joten edellä mainitussa tilanteessa veronmaksaja kirjaa toimitetuista tuloista vain kokoaikatyöstä saadut tulot. vuosittainen veroilmoitus.

Kiinteä vero - toiminnan keskeyttäminen

Esimerkki 2.

Veronmaksaja rekisteröi yrityksen vuoden 2020 alussa. Hän valitsi verotusmuodoksi tasaveron. Hän ei kuitenkaan koskaan saanut tuloja johtamalta yhtiöltä ja keskeytti sen vuoden 2020 lopussa. Samalla hän oli tänä aikana työsuhteessa työsuhteeseen. Millä lomakkeella verovelvollisen tulee maksaa työsopimuksen tulot vuodelta 2020?

Yrittäjät eivät ole vapautettuja vuosittaisen veroilmoituksen velvollisuudesta elinkeinotoiminnan keskeytymisajalta. Tästä syystä verovelvollisen on annettava kaksi vuosiilmoitusta: PIT-36L toiminnasta ja PIT-37 kokoaikatyöstä.

Kuinka luoda vuotuinen veroilmoitus PIT-36 wfirma.pl-järjestelmässä keskeytetyn toiminnan ja kokoaikatyön yhteydessä?

Voit luoda vuosittaisen veroilmoituksen PIT-36 wfirma.pl-järjestelmässä siirtymällä välilehdelle: ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS» VUOSITULOVEROILMOITUS YLEISTÄ PERIAATTEISTA (PIT 36). Tiedot suoritetusta toiminnasta täydennetään automaattisesti, kun taas saadun PIT-11:n perusteella lomakkeen osaan E on syötettävä tiedot työsuhteesta saaduista tuloista.