Liiketoiminnan keskeyttäminen - mitä siihen liittyy?

Palvelus

Maksuvalmiuden ylläpitäminen ei useinkaan ole helppo tehtävä yrittäjälle. Oman liiketoiminnan pyörittäminen tuo meidät vastuuseen kaikesta - asiakkaiden hankinnasta, palveluiden tuottamisesta, tuotteiden myynnistä, tuotannosta (toimialasta riippuen), perintään ja lyhytaikaisten velkojen selvittämiseen, mahdollisia investointeja koskevien päätösten tekemiseen tai liiketoiminnan kehittämisen suunnitteluun. Mitä tehdä, jos emme selviä kaikista velvoitteista ja menetämme taloudellista likviditeettiä? Onko liiketoiminnan keskeyttäminen hyvä ratkaisu? Mitä muita vaihtoehtoja meillä on pelastaa yritys?

Liiketoiminnan keskeyttäminen – mitä se sisältää?

Yritystoiminnan keskeyttäminen tarkoittaa, että yrittäjä ei voi harjoittaa tulonhankintaan tähtäävää toimintaa. Tämä tarkoittaa, että henkilö, joka päättää keskeyttää liiketoiminnan, on velvollinen pidättymään tavaroiden tai palveluiden myynnistä tuoksi ajaksi. Käyttöomaisuuden tai kaluston myymiselle keskeytyksen aikana ei kuitenkaan ole vasta-aiheita.

Yrittäjälle, joka on päättänyt keskeyttää elinkeinotoiminnan, voi aiheutua tulonlähteiden ylläpitämiseen tai turvaamiseen tarkoitettuja kuluja, jotka johtuvat ennen yrityksen keskeytyspäivää tehdyistä sopimuksista, kuten vuokra- tai puhelinlaskuja. Tämäntyyppiset kulut ovat verokuluja. Yhtiön keskeyttämisen aikana poistoja ei pidä tehdä, jolloin poistot keskeytetään.

Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ei vapauta yrittäjää suorittamasta ennen yrityksen keskeytyspäivää syntyneitä velvoitteita, mikä tarkoittaa, että verot on maksettava ja velvoitteet urakoitsijoita kohtaan on suoritettava. Art. 25 sek. 6. maaliskuuta 2018 annetun lain 2 § – Yrittäjälaki
"Yrittäjä taloudellisen toiminnan keskeyttämisen aikana:
1) voi harjoittaa kaikkea toimeentulon ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi tarpeellista toimintaa, mukaan lukien aiemmin tehtyjen sopimusten irtisanominen;
2) voi ottaa vastaan ​​saamisia ja on velvollinen suorittamaan ennen taloudellisen toiminnan keskeytymispäivää syntyneet velvoitteet;
3) voi myydä omaa käyttöomaisuuttaan ja kalustoa;
4) hänellä on oikeus tai velvollisuus osallistua ennen taloudellisen toiminnan keskeytymispäivää harjoitettuun taloudelliseen toimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä sekä vero- ja hallintomenettelyissä;
5) suorittaa kaikki laissa säädetyt velvollisuudet;
6) voi saada rahoitustuloa myös toiminnasta, joka on suoritettu ennen taloudellisen toiminnan keskeytymispäivää;
7) voidaan tarkastaa taloudellista toimintaa harjoittavalle yrittäjälle säädetyin ehdoin;
8) voi nimittää tai erottaa luonnollisen henkilön yrityksen perinnöstä 5 päivänä heinäkuuta 2018 annetussa laissa tarkoitetun perinnönhoitajan ja muista yritysten perintään liittyvistä järjestelyistä." Yritystoiminnan keskeyttäminen ei myöskään vapauta yrittäjää kirjanpidosta eli KPiR:ään tehtyjen tapahtumien kirjaamisesta.

Liiketoimintaa ei aina voi keskeyttää, se voidaan tehdä vain silloin, kun yrityksessä ei ole työntekijöitä. Jos päätämme keskeyttää yrityksen, joudumme toimittamaan CEIDG-1-hakemuksen päivityksen, jonka voimme tehdä henkilökohtaisesti kunnan tai kaupungin toimistossa tai verkossa poistumatta kotoa. Keskeytämme liiketoimintamme vähintään 30 päiväksi, jolloin yläraja on noussut, mikä tarkoittaa, että yritys voi jäädä toistaiseksi.

Onko toiminnan keskeyttäminen ainoa ratkaisu, jos taloudellinen likviditeetti katoaa?

On syytä muistaa, että jos päätämme jopa keskeyttää toimintamme joksikin aikaa, palaaminen liiketoimintaan voi olla erittäin vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta. Toiminnan keskeyttämisen aikana meillä ei ole oikeutta harjoittaa tulonhankintaan tähtäävää toimintaa, ja siksi joudumme keskeyttämään tavaroiden tai palveluiden myynnin. Kanta-asiakkaamme voivat löytää muita toimittajia tänä aikana. Yrityksen johtamiseen palaaminen keskeytyksen jälkeen on joskus paljon vaikeampaa kuin tilapäisten taloudellisten vaikeuksien voittaminen, joita esiintyy lähes kaikissa yrityksissä. Taloudellisten resurssien puute lyhytaikaisten velkojen maksamiseen ei vielä ole syy yrityksen keskeyttämiseen tai lopettamiseen. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä kannattaa pohtia, kuinka voimme kerätä rahaa ja parantaa yrityksemme taloudellista tilannetta.

Rahoituksen likviditeettiä menetettäessä on tärkeää ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman pian. Muuten taloudelliset ongelmat yleensä pahenevat, ja mitä suurempia vastuita on, sitä vaikeampaa on yrityksen kannattavuuden palauttaminen.

Tärkeintä, mitä meidän tulee tehdä, kun ymmärrämme, että meillä on taloudellisia ongelmia yrityksessämme, on tehdä yksityiskohtainen analyysi yrityksen nykyisestä taloudellisesta tilanteesta ja löytää tilanteen syyt. Asiallinen ja rationaalinen toimintamme arviointi on avain yhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseen.

Perintä

Yksi yrityksen taloudellisten ongelmien syistä on asianmukaisen perinnön puute. Sattuu, että urakoitsijamme eivät maksa ajallaan, mikä tarkoittaa, että emme taloudellisten resurssien puutteen vuoksi pysty maksamaan velkojamme ajallaan, jolloin menetämme hyviä toimittajia ja tulemme epäluotettavaksi markkinoilla.

Helpoin tapa perintää on lähettää asiakkaalle muistutus maksun puutteesta tai maksupyyntö. Jos tämä menetelmä osoittautuu riittämättömäksi, on ryhdyttävä radikaalimpiin toimenpiteisiin, kuten perintäyhtiön apuun tai asian viemiseen oikeuteen.

Rahan perintä velallisilta on usein pitkäkestoinen prosessi, joten kannattaa pitää mielessä, että pelkkä perintäyhtiön palkkaaminen tai velallisen saattaminen oikeuteen ei välttämättä ole riittävä ratkaisu lyhytaikaisten velkojen maksamiseen tarvittavien varojen nopeaan hankkimiseen.

Uusien urakoitsijoiden saaminen, tarjottujen tuotteiden hintojen tai laadun nostaminen

Liiketoimintamme perusteellisen analyysin jälkeen voi myös osoittautua, että syynä maksuvalmiuden menetykseen on riittävän asiakasmäärän puute, myytyjen palvelujen tai tavaroiden liian heikko laatu tai liian alhaiset hinnat.

Yrittäjien hinnan alittavuus tapahtuu useimmiten yrityksen alkuvaiheessa. Kun haluamme houkutella asiakkaita, tarjoamme paljon kilpailijoita halvempia hintoja, koska pelkäämme, että mahdolliset urakoitsijat eivät valitse meitä, koska meillä on vähän kokemusta tietyltä toimialalta. Yleensä tämä on virhe, koska hintoja alentamalla emme saa reilua maksua tarjotuista palveluista tai myydyistä tavaroista ja vaikka meillä on riittävä määrä asiakkaita, tienaamme vähän ja kulumme ovat liian korkeat suhteessa tulot. Valitettavasti hintojen korottaminen voi johtaa olemassa olevien asiakkaiden menettämiseen, mutta kaiken kaikkiaan reiluja hintoja soveltamalla saamme palkkaa, joka mahdollistaa yrityksen hyvän taloudellisen aseman säilymisen myös jatkossa. Jos asiakkaista puuttuu, kannattaa kiinnostua mainonnasta ja markkinoinnista. Tutustu liiketoimintaa koskeviin artikkeleihin:
Liiketoiminnan kustannukset – miten niitä nostetaan?
Taloudellinen toiminta - tärkein tieto
Kuinka perustaa oma yritys?

Kuinka saada lisärahoitusta yrityksen pyörittämiseen?

Saattaa myös käydä ilmi, että taloudellisten resurssien puute johtuu epäonnistuneista investoinneista. Pohditaan siis, eikö käyttöomaisuusrekisteriin merkityn omaisuuden myynti tai vuokraus ole ratkaisu taloudellisiin ongelmiimme.

Toinen vaihtoehto on luotto, laina, pankkitilin valmiuslimiitti, luottokortti, factoring jne., joiden ansiosta saamme nopeasti ja helposti lisävaroja yrityksen pyörittämiseen. Kun päätät menojen hyvittämisestä, sinun tulee vertailla eri pankkien tai factoring-yhtiöiden tarjouksia. Sattuu niin, että ehdotetut ehdot poikkeavat merkittävästi, ja liiallisella provisioiden ja korkojen muodossa olevalla rasituksella voi olla päinvastainen vaikutus - likviditeetin parantamisen sijaan se voi aiheuttaa vielä suurempia ongelmia yrityksessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka voittaa yrityksen taloudelliset ongelmat?

Yksityisen yrityksen pyörittäminen ei ole helppoa varsinkaan varallisuudenhoidon ja yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämisen kannalta. Kuten näemme, liiketoiminnan keskeyttäminen tai yrityksen selvitystila ei ole ainoa ratkaisu tilapäisen varojen puutteen sattuessa. Ratkaisuja, jotka voivat parantaa yrityksen taloudellista tilannetta, on monia, ennen liiketoiminnan keskeyttämispäätöstä kannattaa pohtia eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia, kuten lisärahoitusta (luotto, tiliraja, luottokortti) ja laajennuksia. liiketoimintaa tai myyntimarkkinoita harjoitettavaan toimintaan, esimerkiksi perustamalla verkkokauppa tai tarjoamalla verkkopalveluita.