Ilmoitus aikomuksesta laatia fyysinen inventaario - malli yleiskatsauksella

Ladata

KPiR:ää (yleiset säännöt, kiinteä vero) ja tulokirjanpitoa (kiinteä verokanta) ylläpitävät yrittäjät ovat velvollisia laatimaan inventaarion kaupallisten tavaroiden, materiaalien, puolivalmiiden tuotteiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden sekä puutteiden ja jätteiden luonteesta. kuten toiminnan alkaessa, kunkin verovuoden lopussa, osakkaiden vaihtuessa ja toiminnan lopettamispäivänä. Onko verovelvollisella velvollisuus ilmoittaa veroviraston päällikölle aikomuksestaan ​​tehdä inventaario?

Ilmoitus aikomuksesta laatia fyysinen inventaario - onko se tarpeen?

KPiR:ää pitävät veronmaksajat, jotka haluavat tehdä inventaarion muuna päivänä kuin:

  • 31. joulukuuta ja 1. tammikuuta

  • toiminnan alkamispäivä

- heidän olisi pitänyt ilmoittaa tästä aikomuksesta veroviraston päällikölle. Tämä velvoite on nyt poistettu. 15.9.2018 alkaen 28 §:n momentti. KPiR-asetuksen 4 pykälä, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä yrittäjien ei tarvitse ilmoittaa toimistolle tietoja varastosta.

Ladata:

pdf
Ilmoitus fyysisen inventaarion laatimisaikeesta - näyte (...) Pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö doc
Ilmoitus aikomuksesta laatia fyysinen inventaario - näyte (...) Asiakirja Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Toiminnan lopettaminen ja fyysisen inventaarion laatimisaikeesta ilmoittaminen

Yrityksen purkamisen yhteydessä yrittäjä on velvollinen tekemään kaksi fyysistä inventaariota:

  • tuloverotuksessa (tavarat, materiaalit, valmiit tavarat jne.),

  • ALV-tarkoituksiin (edellyttäen, että se on aktiivinen arvonlisäveron maksaja).

Lisäksi yrittäjän tulee PIT:tä varten laatia luettelo yrityksen purkamispäivänä jäljellä olevista varoista. Selvitysluetteloita laatiessaan yrittäjän tulee pääsääntöisesti käyttää markkinahintoja.

Luonnonvarasto PIT-tarkoituksiin

Tuloverotusta varten laadittua inventaariota ei tarvitse toimittaa verovirastolle. Ei myöskään ole velvollisuutta ilmoittaa siitä kuvernöörille.

Fyysisen inventaarion laatimisvelvollisuus verovuoden 1. tammikuuta ei koske niitä verovelvollisia, jotka ovat tehneet inventaarion edellisen verovuoden lopussa. Tällöin kirjanpitoon merkitään verovuoden 1. tammikuuta asetetun inventaarion sijaan edellisen verovuoden 31. joulukuuta 2010 laadittu varasto. Vuodesta 2019 alkaen kertasuorituksena maksavien veronmaksajien ei tarvitse laatia fyysistä inventaariota.

Fyysinen varasto alv-tarkoituksiin

ALV:n fyysiseen varastoon tulee sisältyä kaikki yritykseen selvitysajankohtana jääneet komponentit, joiden hankinnasta yrittäjällä oli oikeus vähentää arvonlisävero (kaupalliset tavarat, materiaalit, laitteet, käyttöomaisuus). Verovelvollisen on toimitettava arvonlisäveroa varten laadittu selvitys verotoimistolle yhdessä VAT-7 tai VAT-7K selvitysilmoituksen kanssa. Tärkeää on se, että inventaarion perusteella määritetyt tiedot yrittäjän tulee esittää ilmoituskohdassa: 11 §:ssä tarkoitetun inventaarion kattamien tavaroiden ja palveluiden veron määrä. 14 sek. lain 5 §.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ilmoitus aikomuksesta laatia fyysinen inventaario – mitä sen tulee sisältää?

Ilmoituksen aikomuksesta laatia fyysinen inventaario tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Kirjeen päivämäärä ja paikka,

  • Verovelvollisen tiedot: verovelvollisen etu- ja sukunimi tai toiminimi, asuinosoite (rekisteröity kotipaikka), NIP- tai PESEL-numero,

  • Selvitys elinkeinomuodosta (selvitys sisältää tiedot siitä, harjoittaako verovelvollinen liiketoimintaa yksin vai siviiliyhtiön muodossa),

  • Varaston syy (esim. yrityksen purkaminen),

  • Veronmaksajan allekirjoitus.