Ilmoitus PIT-ennakkojen maksumuodosta - tärkeä tieto!

Palveluvero

Yrittäjillä on yritystoimintaa harjoittaessaan velvollisuus maksaa tuloveron ennakkoa. Yksi raportointivelvollisuutta tässä suhteessa rajoittavista eduista on ilmoitus PIT-ennakon maksumuodosta suoraan vuosittaisessa veroilmoituksessa. Tämän seurauksena verovelvollisen ei enää tarvitse noudattaa määräaikoja, jolloin verotoimiston päällikölle on ilmoitettava lisäilmoituksilla valinnasta maksaako vuoden aikana neljännesvuosittainen tai yksinkertaistettu veroennakko.

Ilmoitus PIT-ennakkojen maksumuodosta neljännesvuosittain

Pienet veronmaksajat ja yritystoiminnan aloittavat yrittäjät voivat maksaa tuloveron ennakon neljännesvuosittain. Pienverovelvollinen ALV-tarkoituksessa on yrittäjä, joka ei ole ylittänyt edellisen verovuoden myyntitulon arvoa, joka vastaa:

 • 1 200 000 euroa muutettuna zlotyiksi - pienille veronmaksajille vuonna 2019,
 • 2 000 000 euroa muutettuna zlotyiksi - pienille veronmaksajille vuosina 2020 ja 2021.

Limiitit muunnetaan zlotyiksi Puolan keskuspankin edellisen vuoden lokakuun ensimmäisenä pankkipäivänä ilmoittaman NBP:n keskikurssin perusteella. Muunnettu arvo tulee pyöristää lähimpään tuhat zlotya. Pienverovelvollinen PIT:ssä on yrittäjä, jonka myyntitulot eivät ylitä:
- vuoden 2020 rajan osalta - tulojen määrä vuonna 2019 8 747 000 zlotya,
- vuoden 2021 rajan osalta - tulojen määrä vuonna 2020 9 031 000 zlotya.

Art. 44 sek. ALV-lain 3i pykälän mukaan yrittäjä toimittaa neljännesvuosittaisen ennakon maksumuodon ilmoituksen suoraan sen verovuoden veroilmoituksen yhteydessä, jona hän käytti neljännesvuosittaista ennakkomaksutapaa. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisen ei tarvitse toimittaa verotoimistolle lisäkirjeitä, joissa he ilmoittavat haluavansa hyödyntää vuosineljänneksittäin tuloverotuksen kirjanpidon etua.

Yrittäjä on velvollinen maksamaan neljännesvuosittain ennakkoja ilman lisälomakkeita ja -ilmoituksia vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä eli viimeistään:

 • 20. huhtikuuta - ensimmäiselle vuosineljännekselle
 • 20. heinäkuuta - toiselle vuosineljännekselle,
 • 20. lokakuuta - kolmannelle vuosineljännekselle,
 • 20. tammikuuta - neljännelle vuosineljännekselle.

Verovuoden päätyttyä yrittäjä on velvollinen antamaan vuosittaisen veroilmoituksen.

Lue lisää tuloveron ennakkomaksuista:
- Yksinkertaistettu tuloveron ennakkomaksu
- Tuloveron ennakot - miten lasketaan muutosten jälkeen!
- Tuloveron ennakkomaksu - maksusäännöt
- Vuosittaiset ilmoitukset pähkinänkuoressa - mitä ei pidä unohtaa? Art. 45 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan vuosittaisen veroilmoituksen aikaisin määräaika on seuraavan verovuoden helmikuun 15. Ennen helmikuun 15. päivää tehty vuosiilmoitus katsotaan tehdyksi vasta 15. helmikuuta. Yrittäjä ei siis voi välttää neljännen vuosineljänneksen ennakkomaksua, koska se on jättänyt edellisen vuoden veroilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun 20. päivään mennessä. Ilmoitus neljännesvuosittaisten PIT-ennakkojen maksumuodosta tulee ilmoittaa vuosittaisessa veroilmoituksessa lomakkeella:

 • PIT-36 osassa C - Lisätiedot kohdassa 54,

 • PIT-36L osassa C - Lisätiedot kohdassa 18,

 • PIT-28 osassa S - Lisätiedot kohdassa 189 kohdassa 1.Ilmoitus PIT-ennakkojen maksumuodosta - yksinkertaistetut ennakot

Art. 44 sek. ALV-lain 6b §:n mukaan yrittäjät (paitsi perinnölliset yritykset) voivat maksaa tuloveron kuukausiennakkomaksun yksinkertaistetussa muodossa. Tämä tarkoittaa, että yksinkertaistettuja ennakkoja ei lasketa tietyn kuukauden reaalitulojen perusteella. Yksinkertaistuksessa vahvistetaan koko verovuodeksi kiinteä kuukausittaisen veron ennakkomaksun määrä, joka on 1/12 muusta kuin maataloustoiminnasta saadun tulon määrästä, joka on esitetty vuosittaisessa veroilmoituksessa:

 • kyseistä verovuotta edeltäneen verovuoden tai
 • tiettyä verovuotta kahdella vuodella edeltävä verovuosi (tilanteessa, jossa verovelvollisella ei ole ollut tuloa muusta kuin maataloustoiminnasta tai tämä tulo ei ylittänyt edellisen verovuoden verotonta määrää).

Yksinkertaistettua tuloveron ennakkomaksutapaa voivat käyttää vain ne verovelvolliset, jotka verottavat liiketoiminnastaan ​​saatua tuloa yleisillä ehdoilla (veroasteikko) tai tasaverolla. Kertaveroa maksavat yrittäjät eivät voi maksaa ennakkoa yksinkertaistetussa muodossa. Veronmaksajien ei 1.1.2019 alkaen tarvitse ilmoittaa veroviraston päällikölle yksinkertaistetun tuloveron ennakkomaksutavan valinnasta. He ovat kuitenkin velvollisia:

 • käyttää valittua lomaketta koko verovuoden ajan,
 • suorittaa ennakkomaksut ennakkomaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä,
 • toimittaa vuosittaisen veroilmoituksen vuoden lopun jälkeen.

Art. 44 sek. ALV-lain 6d §:n mukaan verovelvollinen tekee yksinkertaistetun ennakon osalta ilmoituksen ALV-ennakon maksumuodosta suoraan sen verovuoden veroilmoituksessa, jona hän teki ennakot yksinkertaistetussa muodossa.

Yrittäjät, jotka ovat päättäneet maksaa yksinkertaistetun tuloveron ennakkomaksun, ilmoittavat tämän seikan vuosittaisessa veroilmoituksessa lomakkeella:

 • PIT-36 osassa C - Lisätiedot kohdassa 56,

 • PIT-36L osassa C - Lisätiedot kohdassa 19.,

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvonlisäverolain muutoksella yksinkertaistettiin verovelvollisia siten, että poistettiin velvollisuus ilmoittaa veroviraston päällikölle vuoden aikana yksinkertaistetun tai neljännesvuosittaisen ennakkomaksumuodon valinnasta. Tämän ansiosta yrittäjien ei tarvitse noudattaa tätä asiaa koskevien lisäkirjeiden toimittamisen määräaikoja toimistossa. Verovelvollinen tekee 1.1.2019 alkaen ilmoituksen ALV-ennakon maksumuodosta vain vuosittaisen veroilmoituksen laatimisen yhteydessä ja verovuoden aikana verovelvollisella on velvollisuus suorittaa veroennakon maksuja johdonmukaisesti ajallaan ja määräajassa. määrä valitun lomakkeen mukaan.