Tuomittujen työllistäminen ilman palkkaa

Palvelus

Tuomitut voivat myös tehdä työtä. Tuomittujen työllistämistä säätelee toimeenpanovallan rikoslaki (laki 6.6.1997, Lakilehti nro 90, kohta 557, sellaisena kuin se on muutettuna; jäljempänä rikoslaki). Pääsääntöisesti työllistyvät tuomitut, joilla on elatusvelvollisuus tai vaikea taloudellinen tilanne. Tuomittujen työllistäminen voi olla myös palkatonta, mutta tietyin ehdoin.

Vankien ilmainen työskentely

Vankien työllistäminen on maksutonta osana seuraavia töitä:

 • Vankeinhoitolaitoksen organisaatioyksiköille suoritetut siivous- ja aputyöt,

 • kunnalle tehtävät siivoustyöt (työaika saa olla enintään 90 tuntia kuukaudessa).

Tuomittu voidaan myös kouluttaa suorittamaan tiettyä työtä. Silloin tarvitaan sen kirjallinen suostumus. Työtä tehdään vankilan työpaikoilla enintään kuukauden ajan.

Huomio!

Osana vankien palkatonta työtä tuomituille voidaan jakaa palkintoja.

Kaikki tuomitut eivät voi työskennellä vankilan ulkopuolella

Vankilan tyypistä riippuen tuomittuja työstetään erilaisissa olosuhteissa:

 • avovankila - tuomittu voidaan työskennellä vankilan ulkopuolella, ilman saattajaa ja yksittäisissä tehtävissä (rikoslain 92 §:n 2 momentti);

 • puoliavoin rangaistuslaitos - tuomittu voidaan työskennellä laitoksen tilojen ulkopuolella supistetussa saattajajärjestelmässä tai ilman saattajaa ja yksittäisissä tehtävissä (rikoslain 91 §:n 2 momentti);

 • suljettu vankila - elinkautiseen vankeuteen tuomittu saa tehdä työtä vain vankilan tiloissa (rikoslain 121 § 10 §); Tuomitut, jotka eivät suorita elinkautista vankeutta, voidaan työskennellä laitoksen ulkopuolella täyden saattajajärjestelmän mukaisesti (rikoslain 90 §:n 2 momentti).

Huomio!

Suljetussa tilassa työskentelevät elinkautiseen vankeuteen tuomitut saavat tehdä työtä vain tämän vankilan tiloissa.

 

Rikoksentekijän lähettäminen palkattomaan työhön

Jos vankeja palkataan vastikkeetta, heidät otetaan työhön toimeksiannon perusteella tai työntekijän kirjallisesta pyynnöstä. Jos työtä tehdään terveydelle haitallisissa olosuhteissa, vaaditaan tuomitun kirjallinen suostumus.

Lähetettäessä tuomittua töihin otetaan huomioon hänen ammattinsa, koulutuksensa, kiinnostuksen kohteet, mahdollisuudet ja henkilökohtaiset tarpeet.

Lähetteen töihin antaa vankilan johtaja, joka perustuu:

 • luettelo vankeinhoitolaitoksen organisaatioyksiköiden siivous- ja aputyötä tekevistä tuomittujen tehtävistä,

 • sopimus kunnalle siivoustyötä tekevien vankien palkattomasta työstä,

 • sopimus vankien palkattomasta työstä, jotka tekevät julkisia töitä julkishallinnon elimissä,

 • sopimus hyväntekeväisyystyötä tekevien vankien palkattomasta työstä.

Huomio!

Tuomittujen työllistäminen on palkallista erityistapauksia lukuun ottamatta.

Suostumus vankien palkkaamiseen

Tuomittu, joka osana tuomioansa haluaisi suorittaa maksutta:

 • Vankeinhoitolaitoksen organisaatioyksiköiden siivous- ja aputyöt,

 • julkiset työt julkishallinnon elimille,

 • tehdä hyväntekeväisyyttä,

tulee hakea töitä vankilan johtajalta.

Silloin johtaja voi suostua työhön määräämin ehdoin vankeusrangaistuksen asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

Tuomitun työllistäminen

Ennen kuin tuomittu aloittaa työskentelyn, lääkärin on arvioitava hänen työkykynsä.

Tuomitun tulee ennen työn aloittamista myös kouluttaa työterveys- ja turvallisuusmääräyksiin, palomääräyksiin sekä koneiden ja laitteiden käyttöön. Hänelle tulee myös kertoa, kuinka työ tulee suorittaa.

Työsuhteen suostumuksen peruuttaminen

Joskus vankilan johtaja voi peruuttaa suostumuksensa vankien palkkaamiseen. Tämä tapahtuu, kun:

 • tuomittu tai työnantaja ei noudata rangaistuslaitoksen johtajan määräämiä palvelussuhteen ehtoja,

 • vankilan toiminnassa on ongelmia.

Johtajan on ilmoitettava suostumuksen peruuttamisesta kirjallisesti tuomitulle ja työnantajalle.

Vankien palkkaaminen työhön on yhä yleisempää. Joskus näiden ihmisten tekemä työ voi olla palkatonta. Riittää, kun täyttää muutama perusehto.