EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten työllistäminen - muutokset 1.1.2018 alkaen

Palvelus

Puolassa on yhä yleisempää työllistää ulkomaalaisia, etenkin itärajan takaa. Se liittyy Puolan kansalaisten henkilöstöpulaan. Ulkomaalaiset työllistyvät useimmiten lyhytaikaiseen ja fyysiseen työhön. Siksi vuodesta 2018 alkaen muutoksia tulee mm. Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten palkkaaminen kausityöhön.

Lain muutos

1.1.2018 alkaen muutetaan 20.4.2004 annettua lakia menekinedistämis- ja markkinainstituutioista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36 / EU kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä saatetaan osaksi Puolan lainsäädäntöä (29. huhtikuuta 2016 muutettu laki laki työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista, laki Työsuojeluvirastosta ja laki Euroopan unionin tiettyjen yhdenvertaisen kohtelun säännösten täytäntöönpanosta). Se koskee mm. Armenian, Georgian, Moldovan, Valko-Venäjän, Venäjän ja Ukrainan kansalaisia.

Ulkomaalaisten työllistäminen - miten se nyt on?

Tällä hetkellä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen työllistäminen edellyttää työlupaa tai työnantajan ilmoitusta aikomuksesta uskoa työnteko ulkomaalaiselle. Voivodi myöntää työluvan enintään kolmeksi vuodeksi. Toisaalta ilmoitus mahdollistaa työn suorittamisen 6 kuukauden ajan 12 kalenterikuukauden sisällä. Se myönnetään vain Armenian, Georgian, Moldovan, Valko-Venäjän, Venäjän ja Ukrainan kansalaisille, joilla on jokin seuraavista asiakirjoista:

 • Visa,
 • viisumivapaa matkustaminen,

 • tilapäinen oleskelulupa.

Ulkomaalaisia ​​työllistänyt vuodesta 2018

Nykyisen työluvan lisäksi otetaan käyttöön ylimääräinen kausityölupa. Tämän asiakirjan myöntää ulkomaalaisen työllistävän tahon koti- tai asuinpaikan toimivaltainen staroste. Sen ansiosta hän voi työskennellä laillisesti jopa 9 kuukautta kalenterivuodessa. Tärkeää on, että kaikki kolmannen maan kansalaiset voivat saada kausityöluvan.

Tärkeä!

1.1.2018 alkaen on voimassa ylimääräinen kausityölupa, joka myönnetään enintään 9 kuukaudeksi.

Kausityöluvan saamiseksi on suoritettava seuraavat vaiheet:

 1. Työmarkkinatestin suorittaminen - paikallisia työmarkkinoita voidaan arvioida työttömien ja työnhakijoiden rekisterin ja rekrytointiprosessin negatiivisten tulosten perusteella. Kausityöluvan hakemiseksi on starostasta saatava tieto, ettei paikallisilla työmarkkinoilla ole mahdollista täyttää henkilöstötarpeita.

 2. Hakemuksen jättäminen läänin työvoimatoimistoon kausityölupaa varten yllä olevilla tiedoilla starostilta (PUP-päätöksen tekemiseen on 7 päivää aikaa).

 3. Jos kaikki ehdot täyttyvät, hakemus merkitään rekisteriin.

 4. Hakemuksen rekisteröinnin jälkeen ulkomaalainen voi hakea viisumia.

 5. Viisumin saamisen jälkeen on mahdollista palkata ulkomaalainen, mutta hänen palkkansa ei saa olla pienempi kuin vastaavissa tehtävissä ja samalla työajalla työskentelevien työntekijöiden palkka.

Huomio!

Jos työlupa vanhenee, voit hakea uutta, mutta jos työtä jatketaan samassa tahossa samoilla ehdoilla, työmarkkinatestiä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Työluvan myöntämättä jättäminen tai ilmoitus työn uskomisesta

Saattaa käydä niin, että työlupa evätään. Tällainen tilanne voi syntyä, jos lupahakemus ei ole sama kuin todellinen aikomus uskoa työtä ulkomaalaiselle tai jos ulkomaalainen tekee työtä toiselle taholle. Tällaiset seuraukset johtavat myös väärien tietojen käyttämiseen hakemuksessa

Mitä muita muutoksia on vuodesta 2018?

Myös ilmoitusmenettely ulkomaalaiselle työn uskomisesta aikomuksen antamiseksi muuttuu. Uudesta vuodesta alkaen, jotta ilmoitus voidaan merkitä kirjanpitoon, vaaditaan seuraavat ehdot:

 • ulkomaalainen, jolla on jonkin itärajan takana olevan maan kansalaisuus;

 • ulkomaalaisen työn suorittaminen, joka ei myöskään ole kausityötä;

 • tehdä työtä enintään 6 kuukautta 12 kalenterikuukauden sisällä (tämän ilmoituksen perusteella).

Lisäksi väärinkäytösten poistamiseksi työnantaja on uudesta vuodesta alkaen velvollinen ilmoittamaan työnantajalle ulkomaalaisen työhönotosta tai työhönottoa jättämisestä.

Työnantajan tulee myös allekirjoittaa vakuutus hakemuksessa ja toimitetuissa asiakirjoissa annetuista tiedoista.

Vuodesta 2018 alkaen uutena ratkaisuna on myös monikausilupa, jonka ansiosta työnantaja voi saada merkinnän kausityökirjanpitoon enintään 3 vuodeksi.

Ulkomaalaisten työllistäminen - kaikki työnantajat eivät pysty siihen

Ulkomaalaisen työllistämiseksi työnantajan on täytettävä tietyt vaatimukset, mm ei voi olla:

 • rangaistaan ​​rikoksista rauhaa vastaan,

 • rangaistaan ​​työntekijöiden oikeuksien loukkaamisesta,

 • rangaistaan ​​asiakirjojen väärentämisestä,

 • yhdistetty tuomittuihin edellä mainituista syistä.

Työnantaja, joka ei täytä yritystoiminnan harjoittamiseen liittyviä velvoitteita, ei myöskään saa suostumusta.

Puolan työmarkkinoilla tapahtuneiden työttömyyden laskuun ja sopivien hakijoiden rekrytointivaikeuksiin liittyvien muutosten vuoksi hallitus täyttää Puolaan työnhakuun tulevien ulkomaalaisten odotukset yhä aiempaa innokkaammin. Tuleviin muutoksiin kannattaa tutustua.