Myydyn esineen omistusoikeuden varaus

Palvelus

Myydyn esineen omistusoikeuden pidättäminen on osapuolten välinen sopimusehto, joka koskee tavaran omistusoikeuden siirtymistä ostajalle. Se on siviililaissa säännelty erityinen myyntisopimus. Myyjä voi tällaisella päätöksellä varmistaa tavaran hinnan maksamisen sillä varauksella, että tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun koko kauppahinta on maksettu. Yrittäjien tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota tähän laitokseen, koska sillä on etujensa lisäksi myös haittoja. Millaisissa tilanteissa myydyn tuotteen omistusoikeuden säilyttämistä kannattaa käyttää ja mitä pitää ottaa huomioon?

Myydyn esineen omistusoikeuden pidätys ja omistusoikeuden siirto

Omistusoikeuden siirtymisen kannalta on tärkeää selvittää myytyjen tavaroiden oikeudellinen luonne - onko kyseessä lajillisesti tai tunnistellisesti merkitty esine. Asian tyyppi määrää sen hetken, jolloin omistusoikeus siirtyy ostajalle.

Tunnisteiksi merkityt kohteet:

Esimerkki 1.

Painotalon omistava yrittäjä päättää vaihtaa koneet ja myydä kaikki omistamansa koneet. Hän löysi ostajan koneelle sarjanumerolla 999. Hän teki hänen kanssaan kirjallisen myyntisopimuksen 26.9.2017. Ostaja maksoi ensimmäisen erän ja otti koneen 1.10.2017, mutta ei enää maksa jäljellä olevaa erää .

Yllä olevassa esimerkissä on kyseessä identiteettinsä perusteella merkitty, eli yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaan merkitty tuote (esimerkissä se on koneen sarjanumero). Ellei kauppasopimuksessa toisin määrätä, omistusoikeuden siirtymisajankohta on sopimuksen kirjallinen solmiminen. Yllä olevassa esimerkissä on syyskuun 26. päivä, jolloin ostaja ei ole maksanut tavarasta maksua. Siten siitä päivästä lähtien kone, jonka sarjanumero on 999, ei ole enää yrittäjän omistuksessa.

Huomio!

Myytyjen tavaroiden omistusoikeuden varaamatta jättäminen sopimuksessa tarkoittaa, että myydyn tavaran omistusoikeus siirtyy sen tunnistetiedon perusteella, kun sopimus solmitaan kirjallisesti. Sillä ei ole väliä, onko maksu suoritettu.

Sopimuksessa myydyn esineen omistusoikeuden jättämisen seurauksista johtuen kannattaa harkita pahinta mahdollista skenaariota, jota ei niin harvoin tapahdu taloustoimissa.

Esimerkki 2.

999-koneen ostajalla, joka jo omistaa sen, mutta joka ei ole vielä maksanut loppusummaa, on taloudellisissa vaikeuksissa. Ulosottomies takavarikoi häntä vastaan ​​aloitetun täytäntöönpanomenettelyn aikana koneen 999. Koneen omistusoikeus on jo siirtynyt ostajalle lain mukaan, joten ulosottomiehen valtuudet koneen takavarikointiin ovat kiistattomat.

Yllä olevassa tilanteessa erityisen tärkeä on määräys, jonka mukaan ulosottomenettelyn aikana ulosottomiehen takavarikoiman omaisuuden omistussuhteen muutokset eivät ole tehokkaita. Näin ollen, vaikka teoriassa koneen myynyt yrittäjä voisi vetäytyä sopimuksesta ja vaatia koneen palauttamista, koska ostaja ei täytä sopimusehtoja (hinnan maksaminen), käytännössä se voisi osoittautua olla tehoton ulosottomiehen toiminnan vuoksi. Lisäksi jos sopimuksesta peruuttaminen oli mahdollista, yrittäjän tarkoituksena oli myydä käytetty kone ja kerätä varoja lisäinvestointeihin, joten tilanne, jossa käytetty tavara palaa yritykselle, ei ole suotuisa.

Genren mukaan merkittyjä kohteita:

Mikäli sopimuksen kohteena ovat lajiltaan merkittyjä tavaroita, on myydyn esineen omistusoikeuden varaamatta jättämisestä seurauksia tavaran ostajalle.

Esimerkki 3.

Yrittäjä on tehnyt sopimuksen 15 lavan desinfiointiainetta toimittamisesta. Sopimuksessa määrätään, että tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Huomio!

Siviililain säännösten mukaan, kun sopimuksen kohteena on lajiltaan merkitty tavara, omistusoikeuden siirtymishetkellä ostajalle on hetki, jolloin tavara luovutetaan ostajalle (tavaran hallintaoikeus siirtyy). ), maksupäivästä ja tavaroiden todellisesta maksusta riippumatta.

Tässä tapauksessa myydyn esineen omistusoikeuden varaaminen voi haitata tavaraa ostavalle yrittäjälle. Tyypin mukaan merkittyjen tavaroiden hankinnan tarkoituksena on usein sen edelleen jälleenmyynti, ja yrittäjä (ostaja) ottaa kauppaluoton tarkoituksenaan myydä tavarat ennen sen hinnan täyttä maksamista. Jos yrittäjä ei kuitenkaan tutki sopimusta perusteellisesti myydyn esineen omistusoikeuden varaamisen osalta, hän voi riistää itseltään mahdollisuuden tällaiseen toimintaan. Sillä jos sopimukseen sisältyisi myydyn esineen omistusoikeusvaraus, kuten esimerkissä 3, yrittäjä myisi jonkun muun tavaran.

Myydyn esineen omistusoikeuden varaus osana sopimusta

Myydyn esineen omistusoikeuden pidättäminen on osa sopimusta. Tämä on yksi syy siihen, miksi laskussa olevaa varausta ei tarvitse kopioida, sillä se on suullinen vahvistus sopimuksesta.

Huomio!

Myydyn esineen omistusoikeus on voimassa ostajan velkojia vastaan ​​vain, jos sopimuksessa on tietty päivämäärä!

Tietty päivämäärä on virallinen todistus päivästä, jona toiminto suoritettiin. Jokaisessa asiakirjassa tietty päivämäärä voidaan vahvistaa notaarilla tai hankkimalla asiakirjaan virallinen maininta (toisen sopimuspuolen läsnäolo ei ole välttämätöntä).

Siksi on myyjän edun mukaista varmistaa, että sopimus on päivätty myydyn esineen omistusoikeuden varauksella. Ostajan velkojien toimeenpanossa tai ostajan konkurssimenettelyssä myyjää suojataan vain, jos sopimus on päivätty. Muussa tapauksessa käsittelemme tilannetta, jossa tavara on sellaisen ostajan hallussa, joka ei ole vielä maksanut tavarasta täyttä hintaa ja sopimuksen ja myydyn tavaran omistusoikeuden varauksen mukaisesti tavara säilyy myyjän omaisuutta, mutta tietyn päivämäärän puuttuessa ulosottomies voi takavarikoida ostaja-velallisen hallussa olevia asioita.

Toisaalta, jos sopimuksessa olisi tietty päivämäärä, niin jos ostaja joutuisi ulosottoon hänen omaisuutensa (ja siten myös hänen hallussaan oleviin, mutta ei hänen omaisuuteensa) vastaan, myyjä voisi tosiasiallisesti vaatia vapautusta. hänelle kuuluva täytäntöönpano.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voiko myydyn tavaran varata vain laskulla?

Pääsääntöisesti tällainen merkintä laskussa on voimassa - jos molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet laskun.

Tärkeä!

Omistustodistuksella varustettu lasku ei sido osapuolia, jos sen on allekirjoittanut henkilö, joka ei ole valtuutettu edustamaan ostajan yritystä.

Näin ollen, jos laskun on allekirjoittanut varastossa työskentelevä tai kirjeenvaihtoa vastaanottava henkilö, joka ei ole valtuutettu edustamaan yritystä, allekirjoitus vain vahvistaa, että henkilö on hyväksynyt laskun. Se ei kuitenkaan ole tehokas sopimus osapuolten välillä omistusoikeuden siirtymisestä ostajalle.

Omistusoikeuden pidättäminen myytyyn esineeseen antaa velkojalle epäilemättä suojan epärehellisiltä urakoitsijoilta. Toisaalta tietämättömyys sen soveltamisen yksityiskohdista ja oikeudellisista seurauksista ei mahdollista sen tehokasta soveltamista.