Äitiysraha äitiysloman aikana

Palvelus

Vuonna 2016 tapahtui paljon muutoksia lapsen syntymän tai adoption perusteella myönnettäviin vapaisiin. Äskettäin tehdyt vanhemmat voivat ottaa kaksi lehteä - äitiys- ja vanhempainlehtiä. Alennetaanko äitiysrahaa sen ylimääräisen äitiysvapaan määrältä, joka ei enää sisälly määräyksiin? Alla vastaamme, kuinka tämä ongelma ratkesi.

Ylimääräinen äitiysloma ja uudet määräykset

Varmasti jotkut ovat huolissaan vanhempainvapaan ja siten äitiysrahan maksuajan lyhenemisestä. Uusien määräysten vuoksi näitä lehtiä voi kuitenkin käyttää edelleen 52 viikkoa. Kuinka tämä on mahdollista? Ylimääräinen äitiysloma poistettiin muodollisesti työlaista, koska se sisältyi vanhempainvapaaseen, mikä pidensi tämän loman pituutta.

Päivärahan maksuaika vanhempainvapaan aikana

Vakuutettu, joka on synnyttänyt tai ottanut lapsen kasvatukseen 7-vuotiaaksi asti, ja jos lapsi on päättänyt lykätä oppivelvollisuutta 10-vuotiaaksi:

 • adoptoidakseen hänet ja hakenut tuomioistuimelta adoptiomenettelyn aloittamista,

 • tai adoptoi tällaisen lapsen osaksi sijaisperhettä, lukuun ottamatta ammatillista sijaisperhettä, joka ei ole lapsen sukua,

voisi käyttää ylimääräistä äitiyslomaa:

 • 6 viikkoa - jos yksi lapsi on syntynyt tai adoptoitu,

 • 8 viikkoa - jos useampi kuin yksi lapsi on syntynyt tai adoptoitu.

Siksi vanhempainlomaa korotettiin tällä ulottuvuudella, joka on tällä hetkellä:

 • 32 viikkoa tai

 • 34 viikkoa,

riippuen siitä, kuinka monta lasta syntyi yhdessä synnytyksessä tai kuinka monta adoptoitiin samanaikaisesti kasvatukseen.

Lapsen isä ja vanhempainvapaan aikana maksettava äitiysraha

Vanhempainvapaan ajalta äitiysrahaa voidaan maksaa myös lapsen vakuutetulle isälle, jos:

 • lapsen vakuutettu äiti nosti äitiysrahan loppuosan käyttäessään sitä vähintään 14 viikkoa synnytyksen jälkeen,

 • lapsen äidillä on todistus kyvyttömyydestä asua itsenäisesti - silloin loma voidaan ottaa 8 viikon kuluttua.

Äitiysraha - mitkä ehdot sen saaminen on täytettävä?

Vanhempainvapaapäivärahan maksamisen edellytyksenä on ensisijaisesti vapaaehtoisen sairausvakuutuksen piirissä oleminen sekä vakuutetun tai vakuutetun asianmukainen hakemus etuuden maksajalle ennen lomalle ottamista.

Äitiysrahan saaminen ja työtä vanhempainvapaan aikana

Työntekijä tai vanhempainvapaalla oleva työntekijä saa yhdistää sen työhön, mutta enintään puolet kokoaikaisesta työajasta. Tällöin äitiysrahan määrää kuitenkin alennetaan suhteessa siihen työaikaan, jonka työntekijä tai työntekijä työskentelee vanhempainvapaalla.

Tärkeä!

Puolipäivätyöskentelyn periaate koskee vain työntekijöitä, ei muita vakuutettuja eli yritystoiminnan harjoittajia tai urakoitsijoita.

Äitiysrahan poissulkemisen määrä vanhempainvapaan ajalta riippuu pääasiassa vanhempainvapaahakemuksen jättöpäivästä. Jos se on jätetty viimeistään 21 päivää synnytyksen jälkeen, niin 80 % päivärahan laskentaperusteesta koko vanhemmuuteen liittyvän loman ajalta. Jos vanhempi ei kuitenkaan ole hakenut vanhempainvapaata ajoissa, maksetaan päivärahaa:

 • 100 % äitiysloman ajalta

 • 100 % ensimmäisten 6 viikon vanhempainlomasta (eli ylimääräinen äitiysloma sisältyy hintaan)

 • 60 % jäljellä olevasta vanhempainlomasta.

Siksi ylimääräisen äitiysvapaan muodollinen poistaminen työlainsäädännöstä ei aiheuta menetyksiä vanhemmille.