Maksu vaiheittain tehdystä työstä ja tulonmuodostusta

Palveluvero

Tuotantotoimintaa harjoittavat veronmaksajat tarjoavat urakoitsijoilleen usein tuotannon lisäksi erilaisia ​​lisäpalveluita. Teollisuuden koneiden valmistus jakautuu usein useisiin vaiheisiin. Konevalmistajien tulee suunnittelun ja valmistuksen lisäksi käynnistää se tuotantosyklissä. Asennuksen jälkeen valmistajan tulee myös kouluttaa urakoitsijan työntekijät. Siten monimutkaisten koneiden tuotanto koostuu useista vaiheista (töistä). Tehdäänkö työn verotulon maksu vaiheittain?

Verotuotot

Art. 14 sek. Tuloverosta 26.7.1991 annetun lain (Lakilehti 2016, kohta 2032, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "PIT-laki", 1 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta saaduista tuloista. 10 sek. 1 kohta 3, maksettavat summat, vaikka niitä ei tosiasiallisesti olisi vastaanotettu, pois lukien palautetun tavaran arvo, myönnetyt alennukset ja alennukset. Veronmaksajien, jotka myyvät tavaroita ja palveluita tavara- ja palveluveron kera, tästä myynnistä saatua tuloa pidetään tulona vähennettynä tavaroista ja palveluista maksettavalla verolla.

Erääntyviä tuloja ovat kaiken tyyppiset tulot, joita veronmaksajalla on oikeus saada, eli ne, jotka johtuvat tietystä oikeussuhteesta. "Saatava" tarkoittaa sekä mahdollisuutta vaatia tiettyä etuutta että velvollisuutta maksaa se. Tämä tarkoittaa, että erääntyvien tulojen syntyminen liittyy velan syntymiseen. Koska velka on siviilioikeudesta johdettu termi, erääntyvät tulot ovat siviilioikeudellisia tuloja eli oikeudellisesti tehokkaita tuloja.

Kuitenkin art. 14 sek. 1c yllä. lain 1 momentin mukaan siltä päivältä, jona momentissa tarkoitetut tulot 1, katsotaan, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 1e, 1h-1j ja 1n-1p, tavaran toimituspäivä, omistusoikeuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorittaminen, viimeistään päivänä:

  • laskun laatiminen tai

  • saamisten maksaminen.

Maksu vaiheittain tehdystä työstä - työnjako

Käytämme esimerkkiä ongelman esittämiseen.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja allekirjoitti sopimuksen purkkien valmistuskoneen valmistamisesta suurelle jalostusyritykselle. Se on tehtävä erikoistilauksesta. Veronmaksaja suunnittelee ensin koneen vastaanottajaa varten. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen valmistaja valmistaa sen. Sitten se kuljetetaan ja otetaan käyttöön hankintaviranomaisen tehtaalla. Lopuksi veronmaksajan on koulutettava yrityksen työntekijät. Sopimuksen määräysten mukaan veronmaksaja saa tietyn määrän maksuja jokaisesta neljästä työvaiheesta. Näin ollen veronmaksaja saa 4 maksua, jotka suoritetaan seuraavasti;

  • ensimmäinen maksu koskee erikoiskonehankkeen valmistelua, se suoritetaan 10 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoituspäivästä (ennen kyseisten toimintojen suorittamista);

  • toinen maksu koneen tuotannosta ilman käyttöönottoa, koneen valmistuksen jälkeen;

  • kolmas maksu koneen käynnistämisestä tuotantosyklissä suoritetaan välittömästi kyseisen toiminnon suorittamisen jälkeen;

  • neljäs maksu koskee lopullista käyttöönottoa ja urakoitsijan työntekijöiden koulutusta. Maksu suoritetaan tämän jälkeen.

Sopimuksen mukaan valmiille tuotteelle tehdään tekninen hyväksyntä (vastaanottotoiminnot vahvistetaan kirjallisen pöytäkirjan muodossa). Sopimuksessa ei ole mahdollisuutta saada suoritettuja maksuja takaisin.

Tässä vaiheessa on syytä kysyä, pitäisikö verovelvollisen kirjata verotuloja neljä kertaa vai vain kerran kaiken työn jälkeen?

Verotulojen kirjaaminen

Perustuu artikkeliin. 14 sek. ALV-lain 3 1 momentin mukaan ne eivät ole ennakkomaksujen verotuloja. On kuitenkin syytä korostaa, että maksun aikaisempi vastaanottaminen (ennen töiden lopullista valmistumista) ei aina tarkoita ennakkoa tai ennakkomaksua. Näin ollen jokainen ennakkomaksu ei tuota tuloa muusta kuin maatalouden taloudellisesta toiminnasta. Maksun luonne on ratkaiseva tuloksi tai ennakkomaksuksi saadun maksun luokittelussa. Verotuloksi katsottavan maksun on oltava lopullinen. Edellä esitetyn valossa ennakkomaksut ovat tarkasteltavassa tapauksessa lopullisia eikä sopimuksessa määrätä niiden palauttamisesta.

Tämä tarkoittaa, että esimerkissämme tuloja kertyy heti, kun saat kunkin neljästä tietyn summan maksusta. Tuotot syntyvät sinä päivänä, jona kukin saaminen on suoritettu (erikoiskoneen toteuttamisen yksittäisten vaiheiden päätyttyä).