Yksityisoikeudellisten sopimusten määräykset – mitä tulisi välttää?

Palvelus

Siviilioikeudelliset sopimukset tehdään määräajaksi ja niiden kohteena on tietyn palvelun suorittaminen. Näihin sopimuksiin sovelletaan siviililain säännöksiä. Kun päätät tehdä toimeksiantosopimusta tai erityistä työsopimusta, sinun tulee kirjoittaa niiden määräykset kunnolla ja ennen kaikkea varmistaa, ettei siviilioikeudellisissa sopimuksissa ole säännöksiä, jotka voisivat todistaa työsuhteen syntymisen.

Virheelliset määräykset siviilioikeudellisissa sopimuksissa

Siviilioikeudellista sopimusta tehtäessä tulee aina viitata siviililain säännöksiin, ei koskaan työlain säännöksiin. Sopimuksen osapuolia ei voida määritellä työnantajaksi ja työntekijäksi eikä toimeksiantajaksi ja toimeksisaajaksi - toimeksiantosopimuksessa - tai tilaajaksi ja työn suorittajaksi, jos kyseessä on erityistehtäväsopimus.

Mitä siviilioikeudellisten sopimusten määräyksiä ei pitäisi esiintyä? Ennen kaikkea sinun tulee välttää:

  • määräykset, jotka osoittavat, että palkattu henkilö suorittaa erityistoimia työnantajan valvonnassa,

  • työajan asettaminen,

  • työajan määrittäminen,

  • ylityökirjanpito,

  • määräykset oikeudesta lomavapaaseen,

  • sairausajan palkkaa koskevat määräykset.

Itse siviilioikeudellisten sopimusten määräykset, vaikka ne olisivat oikeita, eivät vaikuta sopimuksen tekemisen oikeellisuuteen. Työsuojeluviraston tarkastuksessa otetaan huomioon yrityksen asiakirjat. On tärkeää, että siellä ei ole asiakirjoja, kuten:

  • urakoitsijan/urakoitsijan työaikataulu,

  • urakoitsijan/urakoitsijan työajat,

  • vuosilomahakemukset.

Myös ZUS:n tarkastuksen aikana voidaan suorittaa menettely sopimuksen tekemiseksi oikein, koska ZUS voi Korkeimman oikeuden tuomion mukaisesti tehdä myös tarkastuksia sopimusten oikeellisuudesta. Kuten 23. helmikuuta 2005 annetussa tuomiossa (III UK 200/04) todettiin, sosiaalivakuutuslaitoksella on oikeus tutkia työsopimuksen pätevyys määrittääkseen, kuuluvatko työntekijät sosiaalivakuutuksen piiriin.

Työsopimuksen korvaaminen siviilioikeudella on kiellettyä

Jos siviilioikeudellisissa sopimuksissa määrätään, että työsopimus on solmittu ja sopimuksen tekemisellä pyritään salaamaan työsuhde, on tämä toiminta työntekijän oikeuksia vastaan. Siviilioikeudellisia sopimuksia ei saa tehdä siksi, että ne näyttävät kiertävän työlain säännöksiä. Korkein oikeus totesi 16. joulukuuta 1998 antamassaan tuomiossa (II UK 392/98), että työntekijöiden palkkaaminen työsopimusten perusteella tiettyyn perustyöajan ulkopuoliseen työhön samantyyppiseen työhön kuin työsuhteen piiriin kuuluu työsuhteen piiriin. säännökset työntekijäjärjestelmän sosiaaliturvan alaisina olemisesta.

Pelkästään siviilioikeudellisessa sopimuksessa määrättyjen toimintojen suorittaminen ei osoita suoritettavan sopimuksen luonnetta. On tärkeää, että urakoitsija tai urakoitsija ei toimi ohjeiden mukaan. Tämän totesi korkein oikeus 25. marraskuuta 2005 antamassaan tuomiossa (I UK 68/05) - Samaa toimintaa voidaan harjoittaa työsopimuksen ja siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella. Työsopimukselle on ominaista se, että se ei ole työnantajan käytettävissä, koska sitä voi esiintyä myös siviilioikeudellisissa sopimuksissa, vaan työn tekeminen työnantajan alaisuudessa (alatyö). Tämä ominaisuus on rakentava työsuhteen olemassaolon kannalta.

Työsopimuksen korvaamisen siviilioikeudellisella sopimuksella seuraukset

Henkilölle, joka loukkaa työntekijän työsuhteen tai sosiaalivakuutuksen mukaisia ​​oikeuksia, määrätään sakko 1 000–30 000 zloty tai vapaudenrajoitus enintään kahdeksi vuodeksi.