Asunnon tarjoaminen urakoitsijoille ja verokulut

Verkkosivusto

Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii usein yrittäjiltä liikekontakteja. Neuvottelujen aikana ei ole harvinaista tarjota urakoitsijoiden yöpymistä. Tämän päivän artikkelissa pohditaan, voidaanko tällainen kulu luokitella yritystoiminnan verokuluksi.

Asunnon tarjoaminen urakoitsijoille - veroviranomaisten alkuperäinen kanta

Alun perin veronmaksajien kanssa käydyissä riita-asioissa verovirasto oli sitä mieltä, että urakoitsijoiden majoituskustannuksia ei voida sisällyttää verokuluihin. Väitöskirjan perustelemiseksi veroviranomaiset esittivät, että asunnon tarjoaminen urakoitsijoille on edustusmenoa, joka on 1999/2004 8 artiklan mukaisesti. 16 sek. Arvoverolain 1 momentin 28 ja 23 sek. ALV-lain 1 23 momentti ei saa olla verokustannus. Tätä opinnäytetyötä kehitettäessä verovirasto totesi, että yrittäjille urakoitsijoiden majoituskustannusten kattamisesta aiheutuvat kulut on tarkoitettu yrityksen edustamiseen ja sen maineen rakentamiseen.

Veroviraston näkemyksen mukaan urakoitsijoiden majoituskustannukset ylittävät epäilemättä tämäntyyppisissä kontakteissa tavanomaisen vieraanvaraisuuden tason ja muodostavat erityisen vaikutelman yrityksen vastaanotossa. Lisäksi viranomaiset olivat sitä mieltä, että tällainen majoitus ei ole muuta kuin mukavuuden ja mukavuuden varmistamiseen tähtäävää toimintaa, jonka tarkoituksena on esitellä yrittäjä arvostettuna kumppanina. Tämän seurauksena veroviranomaiset päätyivät annetuissa yksittäistulkinnoissa lopulta siihen tulokseen, että virallisten liikesuhteiden yhteydessä syntyneillä urakoitsijoiden majoituskustannuksiin liittyvillä kustannuksilla pyritään luomaan positiivinen mielikuva yrityksestä, joten edustus. kustannuksia, niitä ei voida sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin (vrt. Katowicen verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta 27. toukokuuta 2010, nro IBPBI / 2 / 423-421 / 10 / MS).

Verohallinnon lähestymistavan muutos

Äskettäin julkaistujen tulkintojen perusteella on kuitenkin havaittavissa, että veroviranomaiset ovat muuttaneet mieltään asiassa ja julkaisevat nyt veronmaksajia suotuisan kannan. No, viimeisimpien tulkintojen valossa urakoitsijoiden majoituskustannuksia tulisi tarkastella yleisten verovähennyskelpoisten kustannusten yhteydessä. Näin ollen, jos kuvattu meno liittyy tulon saamiseen tietystä lähteestä tai tulolähteen ylläpitämiseen tai turvaamiseen, se voidaan sisällyttää verokuluihin.

Tällä hetkellä veroviranomaiset ilmoittavat, että verokulut ovat sekä suoraan saatuihin tuloihin liittyviä kuluja että välillisesti liittyviä kuluja, jos osoitetaan, että ne on rationaalisesti aiheutunut tulon saamiseksi (mukaan lukien tulolähteen toiminnan varmistaminen), vaikka jos tuloja ei objektiivisista syistä saavutettu.

On myös lisättävä, että tulolähteen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka on syntyneet siten, että tulon saaminen tietystä tulolähteestä jatkuu ja että sellainen lähde ylipäätään on olemassa. Toisaalta tulonlähteen turvaamisen kustannuksina tulisi katsoa kustannuksia, jotka aiheutuvat olemassa olevan tulolähteen suojelemisesta tavalla, joka takaa tämän lähteen turvallisen toiminnan.

Edellä esitettyjen teorioiden valossa veroviranomaiset päättelivät, että urakoitsijoiden majoituksen järjestäminen on koko yrityksen toimintaan välillisesti liittyvä meno. Lisäksi, toisin kuin aikaisempi kanta, tällaista kulua ei ole perustetta luokitella arvostuksen lisäämiseksi ja yhtiön edustukseen vaikuttamiseksi.

Esimerkki 1.

Yrittäjä kutsui pääurakoitsijansa liikeneuvotteluihin keskustelemaan uuden tilauksen ehdoista. Neuvotteluja käytiin myöhään iltaan. Yrittäjä tarjosi liikekumppanille yöpymisen läheisessä hotellissa. Urakoitsijan asumiskustannukset voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Vastaavasti Verohallinnon päällikkö ilmoitti 13. syyskuuta 2017 antamassaan veropäätöksessä nro DPP13.8221.3B.2017.MNX:

Edellä esitetyn perusteella on todettava, että kustannuksia, joita yhtiölle aiheutuu nykyisten ja mahdollisten urakoitsijoiden majoituksesta, ei suljeta pois pykälän mukaan verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista. 16 sek. Yhteisöverolain 1 28 momentin mukaan, koska asian tilan mukaan yhtiölle aiheutuneet kulut olivat välttämättömiä kyseisten liiketapaamisten järjestämiseksi.

Siksi näiden tapaamisten tarkoituksena ei ole vain luoda hyvää kuvaa hakijasta tai luoda myönteisiä suhteita urakoitsijoiden kanssa. Aiheutuneet menot ovat aiheutuneet tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, ja ne voidaan siten sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäehdot veronmaksajille

Yrittäjien on tärkeää muistaa aiheutuneiden kustannusten ja tehdyn toiminnan syy-seuraussuhde. Tämän seurauksena tapaamiset nykyisten ja mahdollisten urakoitsijoiden kanssa ja majoituskulut eivät voi olla pelkästään viihde- tai kulutukseen liittyviä. Vaikka yllä oleva ehto on määritelty hyvin yleisesti ja on mahdotonta osoittaa, missä vaiheessa urakoitsijan asumiskustannukset voivat ylittää päätavoitteen, mutta toimenpiteissä on ehdottomasti säilytettävä maltillisuus ja sopivat mittasuhteet.

Esimerkki 2.

Yrittäjä kutsui mahdollisen ulkomaisen urakoitsijan liikeneuvotteluihin. Yrittäjä tarjosi osana yöpymistä majoitusta viiden tähden hotellissa 100 km päässä yrityksen pääkonttorista, kylpyläpaketteja, kiertoajeluja ja muita nähtävyyksiä. Esitetyssä esimerkissä voidaan olettaa, että aiheutuneiden kulujen laajuus ylitti kokouksen tarkoituksen eli liikesuhteiden solmimisen ja keskustelujen käymisen.

Lisäksi on huomioitava, että yrittäjä on myös velvollinen dokumentoimaan edellä mainitut asianmukaisesti kulut. Samanaikaisesti esillä oleva näyttö ei saa rajoittua laskuihin (laskuihin), joissa ilmoitetaan aiheutuneiden kulujen määrä, vaan sen tulee olla näyttöä, joka mahdollistaa aiheutuneiden kulujen syy-seuraussuhteen selvittämisen liiketoiminnasta sekä varmistetaan aiheutuneiden kulujen järkevyys.