Vuoden päättäminen kiinteällä maksulla - mitä velvoitteita?

Palveluvero

Jokainen yrittäjä on velvollinen päättämään verovuoden. Tämä velvollisuus koskee myös veronmaksajia, jotka maksavat kertakorvauksen kirjatuista tuloista. Koska kertakorvauksia koskevia yksinkertaistuksia on paljon, niillä on paljon vähemmän velvoitteita. Alla osoitamme, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta vuosi voidaan sulkea oikein kertakorvauksen osalta.

Vuoden päätös kertakorvauksella - ensimmäiset askeleet

Verovuoden päättymisen yhteydessä kirjatuista tuloista kertasuorituksena suorittavat henkilöt sulkevat kirjanpidon. Vuoden päättämiseen kiinteämääräisen henkilön kanssa liittyy erityisiä velvoitteita, joita ovat:

 • käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden luettelon yrityksen kunnon mukaisuuden tarkistaminen, mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien selvittäminen,
 • sen selvittäminen, onko kaikki tuloasiakirjat kirjattu myyntikirjanpitoon ja onko jokainen kirjaus vahvistettu oikealla kirjanpitoasiakirjalla,
 • Yrittäjän veloittamien ZUS-maksujen arvon yhteensopivuus kerättävien arvojen kanssa.

Vuodesta 2019 alkaen fyysisen inventaarion laatimis- ja työntekijätulokortin säilytysvelvollisuus ei koske rekisteröidyn kertasumman maksavia verovelvollisia. Lisäksi he eivät ole velvollisia pitämään laitekirjanpitoa, joten heidän ei tarvitse tarkastaa kalustokirjanpidon yhteensopivuutta todellisen tilan kanssa vuoden lopussa ja selittää mahdollisia poikkeavuuksia.

Kertamaksuvelvollisen tuloveron ennakkomaksu joulukuulta tai neljänneltä vuosineljännekseltä selvitetään suoraan vuosiveroilmoituksessa, koska ennakkomaksun maksaminen tapahtuu samaan aikaan kuin päivämäärä maksamisesta ja vuosittaisen veroilmoituksen toimittamisesta. Näin ollen viimeisen ennakkomaksun selvitys tapahtuu suoraan veroilmoituksessa.

Vuoden lopusta johtuen kertakorvaukset on jätettävä vuosittainen veroilmoitus PIT-28-lomakkeella veroilmoituksen kohdevuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vuoden päätös kiinteällä maksulla ja työntekijöillä

Jos yrittäjä palkkasi työntekijöitä työsopimuksen, työsopimuksen, toimeksiantosopimuksen tai määrätyn työn perusteella, hänen tulee toimittaa verovirastolle seuraavat ilmoitukset:

 • PIT-4R ja/tai PIT-8AR (seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään asti verovelvollisen - työnantajan toimivaltaiselle verovirastolle),
 • PIT-11
  • seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä työntekijän toimivaltaiselle verovirastolle,
  • ilmoitus tulee toimittaa myös työntekijälle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Toinen tilikauden päättymisestä johtuva velvoite on toimittaa tiedot ZUS IWA:lle. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien yrittäjien vastuulla. Se koskee ihmisiä, jotka:

 • on ilmoitettu Kansaneläkelaitokselle (ZUS) maksunmaksajiksi ja maksettu tapaturmavakuutusmaksuja jatkuvasti 1.1.-31.12. ja vähintään yhden päivän seuraavan vuoden tammikuussa,
 • ZUS IWA ilmoitti tapaturmavakuutuksesta vähintään 10 vakuutettua kuukaudessa vuonna, jota ZUS IWA koskee,
 • 31.12. alkaen ne on merkitty kansantalousyhteisöjen rekisteriin, jäljempänä "REGON-rekisteri".

Jos maksun maksaja ei täytä vähintään yhtä näistä ehdoista, hän ei lähetä ZUS IWA -tietoja edelliseltä verovuodelta ZUS:lle.

Vuoden päätös kertakorvauksella wfirma.pl-järjestelmässä

Vuoden päätös kertakorvauksella - yrittäjän ilmoitus

wfirma.pl-järjestelmä mahdollistaa kertasummalla suoritettavan yrityksen itsenäiset maksut yksinkertaisella ja kätevällä tavalla. Kiinteämaksu voidaan maksaa vuoden lopussa PIT-28-lomakkeella järjestelmään lisättyjen tietojen perusteella. Luodaksesi PIT-28, siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» VUOSILAUTTEET »LISÄÄ ILMOITUS» Vuosittainen kiinteämääräinen tuloveroilmoitus (PIT 28).

PIT 28 -ilmoituksen lisäysikkunassa on yhteenveto ansaituista tuloista jaettuna yksittäisiin kertamaksuihin - niitä voidaan muokata manuaalisesti, kun olet valinnut EDIT TULOARVOA -vaihtoehdon.

Vuosiilmoitusta täydennetään järjestelmään syötettyjen tietojen perusteella (veroennakot, ennakkomaksut, ZUS-maksut, ZUS-maksujen selvitykset). Ennen vuosiilmoituksen laatimista käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa ne ja tarvittaessa korjata ne.

Yllä olevassa vaiheessa on mahdollista lisätä verohelpotuksia koskeva PIT/O-liite tai se voidaan tehdä vuosittaisessa veroilmoituksessa.

Vuoden päätös kiinteällä maksulla - työntekijäilmoitukset

Työntekijäilmoitukset hoituvat helposti wFirma.pl-järjestelmässä "HR, palkka ja vakuutus" -paketin ansiosta. Siksi PIT-4R- tai PIT-8R-ilmoituksen luomiseksi siirry ALOITUS-välilehteen »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS» PIT 4R / PIT 8AR. Tiedot on otettu pidettävästä henkilöstörekisteristä.

PIT-11 lomake voidaan luoda HENKILÖSTÖ »ILMOITUKSET» LISÄÄ ILMOITUS »PIT-11 avulla.

PIT-4R-, PIT-8AR- ja PIT-11-ilmoitusten lähettäminen on mahdollista valitsemalla se ja käyttämällä LÄHETÄ / VIE »LÄHETÄ MEILLE.