Ostetut laitteet etätyön ajaksi - yrityksen ja työntekijän selvitys

Palveluvero

Koronaviruspandemian aikana käyttöön otettujen rajoitusten vuoksi osa työntekijöistäni siirtyi etätyöhön. Jotta he voisivat hoitaa heille uskotut tehtävät korkealla tasolla, hankin laitteita - kannettavia tietokoneita ja ammattikäyttöön tarkoitettuja työtuoleja sekä yrityspuhelimia asiakkaiden yhteydenpitoa varten. Harkitsen myös lisävastineiden maksamista korvatakseni työntekijöille käytetyn sähkön kustannuksia. Voidaanko työntekijän etätyön ajaksi ostettu kalusto sisällyttää kuluihin ja tuottaako laitteiden ja lisävastineen saaminen tuloja työntekijöilleni?

Elizabeth, Glowno

 

Osana COVID-19-pandemian torjuntaa käyttöön otettujen rajoitusten pitkittymisen myötä monet yrittäjät joutuvat järjestämään liiketoimintansa uudelleen. Riippumatta siitä, tulevatko ostetut laitteet olemaan työntekijöiden käytössä kotona vai toimistossa, jotta se kirjattaisiin verokuluksi, sen on täytettävä liiketoimintaan liittyvä perusedellytys.

Milloin kulu on verokulu?

Art. 22 sek. Verovähennyskelpoiset kulut ovat PM-lain 1 §:n mukaan menoja, jotka on tehty tulon saamiseksi, tulonlähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi. Lisäksi näitä kuluja ei voida luetella verokulujen tiukasti ulkopuolelle jätettyjen kustannusten luetteloon, joka sisältyy Art. Lain 23 §. Kustannukset eivät myöskään saa olla yrittäjän yksityisiä kuluja.

Lainsäätäjä ei asettanut oikeutta menojen sisällyttämiseen verokuluihin riippuvaiseksi laitteen käyttöpaikasta, joka on yhtiön kotipaikka. Toimialojen monipuoliset erityispiirteet vaativat monissa tapauksissa työtä toimitilojen ulkopuolella. Työntekijälle etätyön ajaksi ostetut välineet voidaan sisällyttää verokuluihin, jos niitä käytetään osana elinkeinotoimintaa eli tulon hankkimista.

Etätyön ajaksi hankitut välineet työntekijälle ja tuloille

Art. 10 sek. ALV-lain 1 momentin 1 momentin mukaan tulonlähde on palvelussuhde, työsuhde, mukaan lukien työsuhde. Näistä lähteistä saatavat tulot ovat kuitenkin:

 • kaikenlaisia ​​käteismaksuja;

 • luontoisetuuksien tai niiden vastaavien rahallinen arvo

- näiden maksujen ja etuuksien rahoituslähteestä riippumatta. Erityisesti nämä ovat:

 • peruspalkat;

 • Ylityöpalkka;

 • erilaiset lisät, palkinnot, vastikkeet käyttämättä jääneestä lomasta;

 • työntekijälle maksetut rahaetuudet;

 • muiden vastikkeetta tai osittain maksettujen etuuksien arvo.

Voidaan siis väittää, että työntekijälle etätyön ajaksi ostetut välineet tuottavat hänelle tuloja, varsinkin jos työnantaja antaa työntekijälle työvälineet ilmaiseksi.

On kuitenkin syytä muistaa, että työntekijälle etätyössä toimitettavat välineet ovat edelleen yrittäjän omaisuutta ja vain työnantajan velvollisuus suorittaa työväline. Lisäksi työnantaja voi määrätä työntekijälle etätyötä, eikä siksi voi jättää häntä ilman sen suorittamiseen tarvittavia työkaluja. Siksi etätyön ajaksi ostetut laitteet, jotka työntekijälle tarjotaan, eivät tuota tuloja hänen puolelleen.

Art. 3 sek. COVID-19:n, muiden tartuntatautien ja niiden aiheuttamien hätätilanteiden ehkäisyyn, ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvistä erityisratkaisuista 2.3.2020 annetun lain 1 §:
COVID-19:n vuoksi ilmoitetun epidemiauhan tai epidemiatilan aikana ja 3 kuukauden kuluessa niiden peruuttamisesta työnantaja voi COVID-19:n torjumiseksi määrätä työntekijän suorittamaan tietyn ajan työtä. työsopimuksessa määrätty, paitsi sen pysyvän suorituspaikan (etätyö)”.

Etätyötä voidaan tilata työntekijälle vain, jos hänellä on tähän työhön tarvittavat taidot sekä tekniset ja paikalliset valmiudet. Yllä olevan kannan vahvistaa myös Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 3.12.2020, viite. 0113-KDIPT2-3.4011.725.2020.2.KS, jossa luetaan:

Etätyötilauksen yhteydessä edellä mainitun perusteella 2. maaliskuuta 2020 annetun lain säännöksiä 3 §:stä johtuvan asetuksen yhteydessä. Tämän lain 3 pykälän 4 momentin mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle etätyössä tarvittavat työkalut ja materiaalit - työntekijän puolelta tuloverolain mukaan tälle tilille ei synny tuloa. . Tärkeää on, että välineiden ja materiaalien toimitustavalla ei ole merkitystä, eli tapahtuuko se luontoissuorituksena vai palkanmaksuna työntekijän omien materiaalien ja työkalujen käytöstä.". Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Etätyöstä aiheutuneiden kulujen ja työntekijän tulojen korvaus

Art. 3 sek. Covid-19:n, muiden tartuntatautien ja niiden aiheuttamien hätätilanteiden ehkäisyyn, torjuntaan ja torjuntaan liittyvistä erityisratkaisuista 2.3.2020 annetun lain 5 §:n mukaan työntekijä saa käyttää etätyöskentelyyn työkaluja tai materiaaleja, jotka eivät kuulu yrittäjälle. työ.

Jotta tämä olisi mahdollista, seuraavien ehtojen on täytyttävä sekä kunnioitukselle että suojelulle:

 • luottamuksellista tietoa;

 • muut laillisesti suojatut salaisuudet, mukaan lukien liikesalaisuudet;

 • henkilökohtaiset tiedot;

 • tietoja, joiden paljastaminen voisi vahingoittaa työnantajaa.

Jos työnantaja päättää maksaa työntekijälle vastaavan korvauksen omien laitteidensa käytöstä osana suoritettua työtä tai vastaavan sähkökustannusten kattamiseksi, työntekijälle ei synny veronalaista tuloa. Tällaisen kannan vahvisti Verohallinnon johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 15.12.2020, viite nro. 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS, josta luemme seuraavaa:

(...) etätyön tekemiseen tarvittavat työkalut ja materiaalit sekä etätyön logistiikkatuki on työnantajan omaisuutta. Samalla tämä säännös jättää työnantajalle vapauden päättää, miten etätyöskentelyn suorittamiseen tarvittavat työkalut ja materiaalit saadaan toimitettua. Tämä vakuutus voi siis olla aineellista varustamalla työpaikka työkaluilla ja materiaaleilla sekä maksamalla etuuksia työntekijän omien materiaalien ja työkalujen käytöstä.

Riippumatta siitä, miten työnantaja tarjoaa työntekijän etätyön tekemiseen tarvitsemat työkalut ja materiaalit, työntekijän saamat etuudet eivät ole tuloverolain säännösten mukaan hänen tässä laissa tarkoitettuja tulojaan. Samoin kuin sähkön tai veden lisääntyneestä kulutuksesta maksettava vastaava, joka on luonnollinen seuraus kotona työskentelystä”.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijöiden etätyön ajaksi ostetut laitteet sekä kulukorvauksiin maksetut vastikkeet, kuten kulutettu sähkö, liittyvät suoraan harjoitettuun toimintaan, joten niitä voidaan käsitellä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Lisäksi meillä on oikeus vähentää arvonlisävero ostettujen laitteiden kustannuksista, jos sinulla on lasku niiden hankinnasta ja niitä käytetään osana verollista toimintaa, koska nämä laitteet käsitellään työntekijän työpaikan varusteina.