Matkustajakuljetuspalvelujen ostaminen ulkomaiselta urakoitsijalta ja verot

Palveluvero

Palvelujen ostaminen ulkomaiselta urakoitsijalta on palvelujen tuontia. On kuitenkin pidettävä mielessä, että paljon riippuu palvelun tarjoamispaikasta. Jos käy ilmi, että paikka on määrätty erityisten sääntöjen mukaan, verotustapa muuttuu. Tänään käsittelemme tällaista erikoistapausta, joka on matkustajakuljetuspalvelujen ostaminen ulkomaiselta urakoitsijalta.

Matkustajaliikennepalvelujen tarjoamispaikka

Koska arvonlisävero on luonteeltaan alueellista, on erittäin tärkeää määrittää verotusmaa suorituspaikan määrittämiseksi. Tältä osin on olemassa yleinen sääntö, jonka mukaan verotuspaikka on palvelun vastaanottajan kotimaa (arvonlisäverolain 28 b §). Huomaa kuitenkin, että perussäännöstä on monia poikkeuksia. Yksi niistä koskee matkustajaliikennettä.

Kuten voimme lukea Art. 28f kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan henkilöliikennepalvelujen suorituspaikka on paikka, jossa kuljetus tapahtuu, ottaen huomioon ajetut matkat. Säännöksessä ei määritellä, onko kyseessä luonnollisille henkilöille vai yrittäjille suoritettava kuljetus. Siksi on oletettava, että se koskee kaikkia matkustajaliikennepalveluja.

Edellä esitetyn valossa, jos liikenteenharjoittaja tarjoaa useissa maissa tapahtuvaa matkustajaliikennepalvelua, palvelun tarjoamispaikka on kuljetut matkat huomioon ottaen kukin maa.

Esimerkki 1.

Saksalainen liikenteenharjoittaja tarjoaa säännöllistä matkustajaliikennettä Puolasta Espanjaan. Tämän seurauksena yrittäjä on velvollinen rekisteröitymään ja maksamaan verot Puolassa, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa tietyn maan säännösten mukaisesti. Henkilökuljetuspalvelua verotetaan niissä maissa, joissa kuljetus tapahtuu. Tästä johtuen palvelua voidaan kuitenkin verottaa useissa maissa ajettujen matkojen perusteella. Yksittäisten maiden alueella tarjotun palvelun arvo tulisi määrittää tietyssä maassa ajettujen kilometrien perusteella.

Matkustajakuljetuspalvelujen ostaminen ulkomaiselta urakoitsijalta - kotimainen osa

Tiedämme jo, miten henkilöliikennepalvelun verotus tapahtuu.Pohditaan kuitenkin, miten tällaisen palvelun hankinta tulisi näissä olosuhteissa huomioida arvonlisäverotuksessa.

Kuten olemme jo todenneet, tavara- ja palveluveroon sovelletaan alueperiaatetta. Se koskee sekä velvollisuutta maksaa myyntiveroa että mahdollisuutta vähentää ostoihin sisältyvä vero. Käännettäessä tämä analysoidun ongelman perusteeksi on huomautettava, että puolalainen veronmaksaja voi Puolan säännösten mukaisesti vähentää ostoihin sisältyvän veron vain siltä osin kuin kuljetus tapahtuu maan alueella. Maanteiden henkilöliikenteen kotimaan osuudella arvonlisäveroa on 8 %. Veroilmoituksessa puolalainen yrittäjä voi vähentää veron vain siltä osalta ostettua henkilökuljetuspalvelua, joka liittyy Puolan kuljetuksiin. Toisaalta se tapa, jolla kotimaan osuudella matkustajakuljetuspalvelu ratkaistaan, riippuu siitä, onko ulkomaisella urakoitsijalla pysyvä toimipaikka Puolassa. Art. 17 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 4 momentin mukaan palvelun ostaja on luovutusveron selvittämisvelvollinen, jos palveluntarjoaja on verovelvollinen, jolla ei ole kotipaikkaa tai pysyvää toimipaikkaa maan alueella. Tässä tapauksessa palvelut tuodaan. Ostaja on siten velvollinen maksamaan ostetusta palvelusta erääntyvän veron ja samalla oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero.

Esimerkki 2.

Puolalainen yrittäjä osti henkilökuljetuspalvelun Puolasta Saksaan saksalaiselta urakoitsijalta. Saksalaisella urakoitsijalla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa eikä pysyvää toimipaikkaa Puolassa. Näin ollen puolalainen veronmaksaja on kotimaan osion osalta velvollinen tilittämään palvelujen tuonnin.

Täysin erilainen tilanne syntyy, kun ulkomaisella urakoitsijalla on pysyvä toimipaikka Puolassa (esim. kuljetusosasto). Tällöin palveluita ei tuoda maahan, vaan kotimainen palvelu ostetaan. Ulkomaisen urakoitsijan on rekisteröidyttävä Puolassa aktiiviseksi arvonlisäveron maksajaksi. Tämä tarkoittaa, että ostaja ostaa kotitalouspalvelun. Puolalainen verovelvollinen voi siten vähentää ostoihin sisältyvän veron. Veron maksaa kuitenkin Puolassa sijaitseva sivukonttori.

Esimerkki 3.

Puolalainen yrittäjä osti henkilökuljetuspalvelun Puolasta Saksaan saksalaiselta urakoitsijalta. Saksalaisella urakoitsijalla on yrityksensä sivuliike Puolassa (pysyvä toimipaikka). Tämän seurauksena ostaja ei suorita palvelujen tuontia. Kotimaan osuudesta maksettavan veron maksaa saksalainen urakoitsija, kun taas puolalainen veronmaksaja voi vähentää ostoihin sisältyvän veron. Riippuen siitä, onko ulkomaisella urakoitsijalla pysyvä toimipaikka Puolassa, ostetun henkilökuljetuspalvelun kotimaan osuuden verotus tapahtuu joko osana palvelujen tuontia tai verollisen palvelun ostona maassa.

Ulkomaisen matkustajakuljetuspalvelun ostaminen - ulkomainen osa

Yllä olevassa osassa olemme esittäneet kotimaan osuuden henkilöliikennepalvelujen ostoveron selvittämissäännöt. Siirrytään nyt mahdollisuuteen vähentää arvonlisävero palvelusta ulkomaisilla reiteillä. On huomioitava, että useissa maissa matkustajakuljetuspalvelua dokumentoiva lasku sisältää useita arvonlisäveroprosentteja ja -määriä (riippuen siitä, kuinka monessa maassa kuljetus on suoritettu). Siksi herää kysymys, kuinka vähentää urakoitsijan muissa maissa maksama vero?

Vastauksessa huomautetaan, että tällainen päättely on mahdollista, mutta sitä ei tehdä klassisella tavalla. Koska kyseessä on eri maassa verotettu palvelu, arvonlisäveron palautus tapahtuu ALV-REF-hakemuksella, joka toimitetaan Puolan veroviranomaisen kautta sen maan verohallinnolle, jossa arvonlisävero on maksettu. maksettu.

Yllä oleva on seurausta Art. 89 sek. arvonlisäverolain 1h, jossa todetaan, että maksetun arvonlisäveron palautushakemus koskee toisesta maasta ostettuja tavaroita ja palveluita, joita käytetään sellaiseen toimintaan, joka oikeuttaa alentamaan maksettavan veron määrää alueella olevan veron määrällä. maasta.

Tämän seurauksena, jos ostettua kuljetuspalvelua käytettiin verollisen toiminnan suorittamiseen Puolassa, puolalainen verovelvollinen voi saada takaisin ulkomaisen arvonlisäveron, mutta hänen on kuitenkin jätettävä hakemus (VAT-REF) sähköisen viestinnän kautta tällaisen palautuksen saamiseksi verovelvollisen toimivaltaiselle viranomaiselle verovirastolle toimivaltaiseen jäsenvaltioon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 4.

Puolalainen veronmaksaja osti ulkomaiselta urakoitsijalta palvelun matkustajien kuljettamiseksi Puolasta Ranskaan. Palvelun suorittamisen jälkeen ulkomainen urakoitsija laati laskun, joka sisälsi tietystä kuljetusosuudesta lasketun puolalaisen, saksalaisen ja ranskalaisen arvonlisäveron. Puolan arvonlisävero vähennetään arvonlisäverolain säännösten mukaisesti (palvelujen tuontina tai kotimaan palvelun ostona). Saksan ja Ranskan arvonlisäveron palauttamiseksi verovelvollisen on kuitenkin jätettävä ALV-REF-hakemukset Saksan ja Ranskan veroviranomaisille Puolan viranomaisen kautta. ALV-REF-menettelyllä on mahdollista vähentää arvonlisävero ulkomaisten osien osalta henkilökuljetuspalvelun osalta. Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että kysymys ulkomaiselta urakoitsijalta matkustajakuljetuspalvelujen oston oikeasta selvityksestä on monimutkainen. Ensinnäkin kyseessä on erityinen suorituspaikan määrittämistapa, joka saa meidät verottamaan palvelua jokaisessa maassa, jossa kuljetus tapahtuu. Tämä puolestaan ​​aiheuttaa sen, että ostoihin sisältyvän veron vähennyssäännöt muuttuvat sen mukaan, kulkeeko tietty osuus Puolan vai muiden maiden alueiden kautta.