Asunnon ostaminen edunvalvojalta – kannattaako se?

Palvelus

Tuomioistuimen ilmoittamien konkurssien määrä, mukaan lukien kuluttajakonkurssit, kasvaa joka vuosi. Jälkimmäisen syistä yleisin on kyvyttömyys maksaa asuntolainoja. Kaatuneiden omaisuuden selvitystilassa pesänhoitaja tarjoaa heidän kiinteistönsä myyntiin. Tällaisten kiinteistöjen myyntitarjoukset ovat usein erittäin kustannustehokkaita. Myös yritysten omistamia kiinteistöjä laitetaan myyntiin. Ostamalla tällaisia ​​kiinteistöjä, joissa on usein kehittynyt infrastruktuuri, saamme paikan valmiina liiketoiminnalle. Miltä kiinteistön ostaminen edunvalvojalta näyttää? Onko tällainen osto riskialtista? Se selviää alla olevasta artikkelista!

Kiinteistöjen kulut - asuntolaina, oikeudet ja henkilökohtaiset vaateet

Art. Konkurssilain 313 §:n mukaan konkurssimenettelyssä tehdyllä kaupalla on täytäntöönpanokaupan vaikutuksia. Konkurssipesän osien ostaja ei ole vastuussa konkurssipesän verovelvollisista, mukaan lukien konkurssin julistamisen jälkeen syntyneistä veroveloista. Kiinteistön ostaja ei pääsääntöisesti vastaa kiinteistön veloista. Kiinteistön myynti johtaa kiinteistörekisterimerkinnällä julkistettujen tai tällä tavalla paljastamattomien oikeuksien ja henkilökohtaisten oikeuksien ja vaateiden raukeamiseen, mutta jotka on ilmoitettu tuomarikomissiolle 30 päivän kuluessa ilmoituksesta MSiG:ssä. konkurssista. Myös maa- ja kiinnitysrekisteriin ilmoitetut oikeudet ja henkilökohtaiset vaatimukset raukeavat yleensä kiinteistön myynnin yhteydessä konkurssimenettelyn aikana. Vanhentuneen oikeuden tilalle oikeutettu saa oikeuden tyydyttää rauenneen oikeuden arvon rasitetun omaisuuden myynnistä saadusta hinnasta. Tämä vaikutus syntyy myyntisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Myynnin seurauksena rauenneiden oikeuksien poistamisen perusteena on oikeudellisesti sitova suunnitelma rasitetun kiinteistön myynnistä saadun rahasumman jakamisesta. Asuntolainan poistamisen perusteena on kiinteistön kauppasopimus.

Ei-vanhenevat oikeudet - Ostoriski

Ne pysyvät voimassa ilman, että niiden arvoa vähennetään kauppahinnasta:

  • tarvittavan tien helpotus;

  • siirto helpotus;

  • rakennusta tai muuta laitetta pystytettäessä rajanylityksen yhteydessä perustettu helpotus.

Eräät rasitteet eivät vanhene konkurssimenettelyn aikana tapahtuvan kiinteistön myynnin seurauksena. Tästä syystä kiinteistöön kannattaa perehtyä huolellisesti oikeudellisesti ennen ostamista. Käyttö- ja elinkoron oikeudet jäävät voimaan, jos niillä on etuoikeus kaikkiin kiinnityksiin nähden tai jos kiinteistö ei ole kiinnityksellä taikka elinkoron käytön ja oikeuksien arvo katetaan kokonaisuudessaan kauppahinnalla. Jälkimmäisessä tapauksessa näiden oikeuksien arvo sisältyy kuitenkin kauppahintaan. Käyttöön ja elämään sovelletaan erityisiä sääntöjä - nämä oikeudet säilyvät, vaikka myyty - tietyin ehdoin. Hallintokiinteistön omistajan viimeistään rasitetun kiinteistön myynnistä saadun rahamäärän jakosuunnitelmaa koskevassa vastaväitteessä esitetystä pyynnöstä tuomarikomissio voi päättää, että rasitteita, jotka eivät ole kauppahinnalla kokonaisuudessaan katettuna säilytetään, jos se on vallitsevan kiinteistön kannalta tarpeellista eikä alenna merkittävästi rasitetun omaisuuden arvoa.

Miten ostaa? Kiinteistön arvon ja rasitteiden arviointi

Konkurssipesän pesänhoitaja konkurssimenettelyn aikana on asetettava konkurssipesän omaisuus selvitystilaan, mikä tapahtuu asettamalla konkurssipesä selvitystilaan. Se sisältää muun muassa konkurssin tehneelle kuuluvan kiinteistön.

Jos konkurssiin mennyt yritys aiotaan myydä kokonaisuudessaan, selvityksen laatimista ja konkurssipesää arvioitaessa tai erikseen, jos tällaisen myynnin mahdollisuus paljastuu myöhemmin, toimitsijamiehen määräämä asiantuntija laatii selvityksen ja arvio konkurssin tehneen liiketoiminnasta. Kiinteistön haltuunsa ottavan konkurssin kiinteistön tai yrityksen arvon arvioi asiantuntija edunvalvojan pyynnöstä. Yrityksen kuvauksessa tulee määritellä erityisesti toiminnan kohde, sen kokoonpanoon kuuluvat kiinteistöt, niiden pinta-ala ja kiinteistörekisterin tai asiakirjakokoelman tunniste, muu käyttöomaisuus, perustetut oikeudet sekä rasitteet.

Arvioon tulee sisältyä koko yrityksen ja sen organisoitujen osien arvo, jos ne voidaan erottaa myytäväksi.

Jos yrityksen osia rasittaa kiinnitys, pantti, kirjattu pantti, veropantti, merikiinnitys tai muut oikeudet ja henkilökohtaisten oikeuksien ja saatavien julkistamisen vaikutukset, arviossa tulee erikseen mainita, mitkä näistä oikeuksista jäävät voimaan myynnin jälkeen. , sekä niiden arvo ja niillä rasitetut arvokomponentit sekä niillä kuormitettujen yksittäisten komponenttien arvon suhde yrityksen arvoon. Asiantuntijan laatimassa kuvauksessa ja arvioinnissa käy ilmi tarkasti, mitkä oikeudet omaisuuteen kohdistuvat ja mikä on näiden oikeuksien arvo.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kiinteistön ostaminen edunvalvojalta - menettely parhaan tarjouksen valitsemiseksi

Kiinteistön myynti voi tapahtua tarjouskilpailulla tai huutokaupalla. Tarjous- tai huutokaupan ehdot hyväksyy tuomarikomissio. Konkurssimenettelyn aikana kiinteistöjä voidaan ostaa tarjouskilpailulla tai huutokaupalla. Tarjous tai huutokauppa tulee ilmoittaa ilmoituksella vähintään kaksi viikkoa ja jos tarjous tai huutokauppa koskee julkisen yhtiön yritystä, vähintään kuusi viikkoa ennen niiden järjestämiseksi määrättyä kokouspäivää.

Tarjous/huutokauppa käydään avoimessa oikeudessa. Niitä johtaa toimitsijamies tuomari-komissaarin valvonnassa. Tarjoajan valitsee toimitsijamies. Valinta vaatii kuitenkin tuomarivaltuutetun hyväksynnän. Tarjous/huutokauppa on julkinen. Niitä johtaa edunvalvoja. Tarjoajan valitsee toimitsijamies, mutta sen hyväksyy tuomarikomissio. Tuomaritoimikunnan päätökseen hyväksyä tarjoajan valinta voidaan valittaa.