Osamaksuosto - selvitys ja kirjaaminen KPiR:ään

Verkkosivusto

Yksi yrittäjien kesken tehtävistä rahoituskaupoista on osamaksukauppa. Tästä syystä herää kysymys, miten osto tulee kirjata oikein erissä, jos tuloista ja kuluista pidetään verokirjaa? Katsotaanpa se!

Osamaksu - laskulla olevan tuotteen koko arvo

Yrittäjä, joka päättää ostaa erissä, saa arvonlisäverolaskun kaupan koko arvosta. Oston yhteydessä häntä voidaan vaatia maksamaan ensimmäinen erä tai koko maksu voidaan jakaa myöhemmin maksettaviin eriin. Siksi laskuun tulee liittää osamaksuaikataulu.

Osamaksulla ostamisen erityistapaus on matkapuhelinoperaattorin kanssa tehty kauppa, joka koskee esimerkiksi puhelimen ostamista osamaksulla. Ostaja saa laitteiston ostosta laskun sen koko arvolla. Lisäksi seuraaviin laskuihin, joissa liittymäkulut dokumentoidaan, lisätään yksittäiset puhelimen myöhempien maksuerien kulut.

Kuinka sisällyttää osto osamaksuna KPiR:ään?

Osamaksusta ALV-laskun saaneen ostajan tulee syöttää KPiR:ään laskun koko arvo riippumatta siitä, maksoiko hän fyysisesti koko saadun laskun vai vain ensimmäisen erän.

Tämän vuoksi vähennyskelpoisiin kuluihin tulee sisällyttää laskun nettoarvo kokonaisuudessaan (kun oston tekee aktiivinen arvonlisäverovelvollinen) tai bruttoarvo (kun oston tekee arvonlisäverovelvollinen verovelvollinen). Jos liiketoimen kohde täyttää edellytykset sen katsomiselle yrityksen käyttöomaisuushyödykkeeksi, tehdään tällöin myös poistot laskussa mainitulle täysille arvolle ja ne sisällytetään kuukausittain verokuluihin huolimatta osto tehty osamaksujärjestelmässä.

Esimerkki 1.

Rouva Anna, joka on aktiivinen arvonlisäveron maksaja, osti kannettavan tietokoneen osamaksuna, jonka arvo on netto 5 000 zlotya. Laitteiden ostomaksut on hajautettu 24 erälle, jotka maksetaan ostokuukautta seuraavan kuukauden 1. päivänä. Miten Annan tulee ottaa huomioon laitteiden hankinta KPiR:ssä?

Osamaksusta huolimatta Anna voi sisällyttää KPiR:ään laskun koko nettoarvon sen myöntämispäivänä. Tässä tilanteessa ei ole merkitystä sillä, että se ei kaupantekohetkellä suorittanut maksua ja ensimmäinen erä on maksettava vasta seuraavan kuukauden aikana.

Koska osamaksukaupan lasku kattaa 100 % vastuusta, myöhempien erien maksamista ei enää kirjata kirjanpitoon. Sinun on suoritettava vain maksetut saatavat. Laskun ja kunkin erän ilmoittaminen erikseen johtaisi kulujen kaksinkertaiseen kirjaamiseen yrityksen kuluihin, mikä on laitonta ja virheellistä toimintaa.

Esimerkki 2.

Łukasz, joka hyötyy arvonlisäverosta, osti matkapuhelimen osamaksuna yhdeltä verkko-operaattorilta allekirjoittaen kahden vuoden tilaussopimuksen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hän sai laskun puhelimen koko arvosta. Yksittäiset puhelinmaksut lisätään kuukausittaiseen tilauslaskuun. Miten herra Łukaszin tulisi maksaa osto erissä KPiR:ssä?

Jos ostat osamaksun matkapuhelinverkko-operaattorilta, Łukaszin tulee sisällyttää KPiR:ään puhelimen laskun arvo kokonaisuudessaan sen myöntämispäivänä. Seuraavien kuukausien liittymälaskuja vastaanottaessaan hänen tulee maksaa laskussa ilmoitettu arvo kokonaisuudessaan (liittymä + puhelinmaksut), mutta vain liittymäkuluihin liittyvä osa sisällytetään verokuluihin.

Osamaksuosto ja korko

Hyvin usein osamaksuun liittyy myös korkoa. Yksittäisiin eriin lisättävä korko voidaan pääsääntöisesti luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. On syytä muistaa, että kulukorkojen kirjaamisen edellytyksenä on niiden todellinen maksu. Art. 23 sek. ALV-lain 1 32 momentin mukaan kertynyt, mutta maksamaton korko ei voi olla verotuksessa vähennyskelpoista kulua. Verokuluihin maksetun koron kirjaamisen perusteena ei ole takaisinmaksuaikataulu.Tämä johtuu siitä, että korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vasta sen tosiasiallisen maksupäivänä. Korot tulee kirjata kuluksi sisäisen näytön perusteella. Nämä menot sisältyvät KPiR:n sarakkeeseen 13 - Muut menot. Lisäksi sisäiseen todisteeseen olisi liitettävä todiste koronmaksusta.

Esimerkki 3.

1.12.2020 Jan päätti ostaa toimistokalusteita erissä, joiden arvo ei ylittänyt 10 000 zlotya. Kuukausierään on lisätty korko 25 PLN, jonka Jan on velvollinen maksamaan yksittäisen erän eräpäivänä takaisinmaksuaikataulun mukaisesti. Herra Jan maksoi kuitenkin vain laitteiston erän ottamatta huomioon kolmen ensimmäisen kuukauden koron arvoa. 4.1.2021 hän huomasi, ettei ollut maksanut koko erän arvoa. Hän maksoi erääntyneet korot 5.1.2021. Voiko herra Jan sisällyttää korot verovähennykseeni?

Maksettu korko on pääsääntöisesti vähennyskelpoinen sen maksuhetkellä. Siksi viivästyskorko tulee sisällyttää KPiR:ään sisäisen todisteen perusteella maksupäivänä eli 5.1.2021.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka varata osamaksu wFirma.pl-järjestelmässä?

Voit varata oston erissä wFirma.pl-järjestelmässä siirtymällä välilehteen: KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALVLASKU» MUUT LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT (jos osto on alle 10 000 PLN - netto aktiivisille ALV-maksajille ja brutto arvonlisäverosta vapautettujen veronmaksajien osalta). Täytä sitten tarvittavat tiedot laskun mukaan, mukaan lukien laitteen koko arvo. Syötä Eräpäivä-kenttään viimeisen erän maksupäivä sopimukseen liitetyn aikataulun mukaisesti.

Kun olet maksanut seuraavan erän, valitse KULUT »TILINPÄÄTÖS -välilehden luettelosta laitelasku ja valitse ylävalikosta Selvitä-vaihtoehto ja syötä sitten seuraavan erän summa ja maksupäivä.