Osamaksu - varaus KPiR:ssä

Palveluvero

Kun ostamme tavaroita erissä, huolimatta siitä, että maksettava summa on jaettu erissä, ostetun tavaran kokonaisarvo sisältyy aina ostolaskuun. Yrittäjä pohtii tällaisessa tilanteessa, mikä arvo kuluihin pitäisi sisällyttää?

Kuinka paljon summaa pitää kirjata?

Vastaanotettu lasku tulee kirjata laskun päiväyksen mukaisesti ostetun tavaran kokonaisarvon nettoarvoon, kun oston tekee aktiivinen arvonlisävero tai bruttomaksaja henkilöille, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. maksajat

Entä arvonlisävero osamaksun yhteydessä?

Art. 86 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero, jos ostettua tavaraa tai palvelua käytetään verolliseen toimintaan.

Jos verovelvollinen laiminlyö arvonlisäveron vähennyksen ajallaan, vero on mahdollista vähentää kahdelta seuraavalta tilikaudelta annetussa ilmoituksessa.
Arvonlisävero on vähennyskelpoinen laskun vastaanottopäivänä, laskettuna tavaroiden koko nettoarvosta. Kuitenkin, jos veronmaksaja käyttää arvonlisäveron käteismaksutapaa, tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvä vero maksetaan jokaisen seuraavan maksuerän arvonlisäveron määrässä.

Osamaksuosto ja korko

Ostokorot on esitetty KPiR:n sarakkeessa 13. Artiklan 23 sek. ALV-lain 1 32 momentin mukaan on muistettava, että jotta korko voidaan maksaa kustannuksella, yrittäjän on ensin suoritettava maksuerä aikataulun mukaisesti ja saatava vahvistus suoritetusta maksusta. Korkojen oikea kirjaaminen on tärkeää, sillä meillä ei ole tästä erillistä laskua ja siksi korko kirjataan kuluksi antamalla sisäinen tunnus joka kuukausi, kunnes viimeinen erä on maksettu.

Käyttöomaisuuden osto ja osamaksu

Maksutapa ei vaikuta kulujen kirjaamiseen verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno selvitetään ajan kuluessa poistojen kautta.

Jotta omaisuus voidaan katsoa käyttöomaisuushyödykkeeksi, sen on täytettävä samanaikaisesti viisi ehtoa:

  1. olla verovelvollisen omistuksessa tai yhteisessä omistuksessa,
  2. hankkia tai tuottaa itse,
  3. oltava täydellinen ja käyttökelpoinen sinä päivänä, jona se hyväksytään käyttöön,
  4. joiden odotettu käyttöikä on yli vuosi,
  5. käyttää verovelvollisen liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai ottaa käyttöön vuokra-, leasing- tai leasingsopimuksen perusteella.

Yhteenvetona osto erissä kirjaamme ostetun tavaran täyden arvon normaalilaskuksi mukaan lukien kulut KPiR:ään ja laskusta on mahdollista vähentää arvonlisävero edellyttäen, että osto liittyy verotettavaan toimintaan ja selvitämme seuraavan erän joka kuukausi.

Esimerkki 1

Herra Jacek, joka johtaa tee-se-itse-myymälää, osti puhelimen, jonka arvo on netto 3500 zlotya. Veronmaksaja on velvollinen maksamaan puhelumaksun osamaksujärjestelmässä, jossa kunkin erän arvo on 291,66 PLN - sopimukseen liitetyn aikataulun mukaisesti. Herra Jacek kysyy, kuinka tällainen kulu tulisi kirjata KPIR:ään?

Laitteiden osamaksu, jonka nettoarvo ei ylitä 10 000 zlotya (aktiivisten arvonlisäveron maksajien tapauksessa nettomäärä, arvonlisäverosta vapautettujen verovelvollisten tapauksessa bruttomäärä), ei vaadi kirjaamista kiinteään Omaisuusrekisteröinti ja kulujen kirjaaminen poistojen kautta.
Lasku täydessä arvossa eli 3 500 zlotya sen myöntämispäivänä kirjataan KPiR:iin muina kuluina (sarake 13). Sitten kuukausittain maksettu laskun erä tulee suorittaa. Jos eriin lisätään korkoa, se tulee kirjata aikataulun mukaan, jos ne maksetaan ajallaan antamalla sisäinen asiakirja (joka tulee myös sarakkeeseen 13) , jos korkoineen erän korkoa ei ole maksettu aikataulun mukaisesti, voidaan sisällyttää kuluihin vasta, kun ne on tosiasiallisesti maksettu. Art. 23 sek. ALV-lain 1 32 momentin mukaan verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus on lainojen korko, mikäli lainan varat käytetään elinkeinotarkoituksiin, koko vastuu on asianmukaisesti dokumentoitu ja korko on maksettava.

Osamaksu - varaus osoitteessa wFirma.pl

Jos haluat kirjata oston erissä wfirma.pl-järjestelmässä, siirry välilehdelle:
KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALV-LASKU» MUUT NYKYISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT


Lasku on kirjattava täysimääräisenä sen lähetyspäivänä ja erääntymispäivänä viimeisen erän päivämäärä. Joka kuukausi erän maksamisen jälkeen se tulee selvittää järjestelmässä.
Tallennuksen jälkeen meno kirjataan ALV-ostorekisteriin laskun vastaanottopäivänä ja sarakkeeseen 13 KPiR - muut kulut laskun päivämääränä