Parkkipaikan hankinta ja sen poistot

Verkkosivusto

Yhä useammin markkinoilta löydät tarjouksia pysäköintipaikkojen myyntiin. Tästä syystä herää kysymys, voidaanko yrityksen ostamasta pysäköintipaikasta tehdä poistoja. Kuinka suuri osa kuluista voi olla verovähennyskelpoista ja kuinka paljon arvonlisäveroa on vähennyskelpoinen uusien henkilöautomääräysten mukaan?

Mitä on poistot ja milloin sitä voidaan käyttää?

Poistot ovat hyödykkeen asteittaista kulumista, joka koostuu sen hankintaan liittyvien kustannusten jakamisesta ajan myötä seuraaville liiketoiminnallisille käyttökuukausille. Poistot koskevat vain käyttöomaisuutta. Art. 22a kohta. PIT-lain 1 §:n mukaan käyttöomaisuutta ovat:

 • rakenteet, rakennukset ja tilat erillisenä omaisuutena;
 • koneet, laitteet ja kuljetusvälineet;
 • Muut tavarat.

Samalla niiden tulee täyttää lisäehdot:

 • olla verovelvollisen omistuksessa tai yhteisessä omistuksessa,
 • ostettava tai valmistettu yksinään,
 • oltava täydellinen ja käyttökelpoinen sinä päivänä, jona se hyväksytään käyttöön,
 • niiden odotetun käyttöajan tulee olla yli vuosi,
 • saa käyttää verovelvollisen liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai ottaa käyttöön vuokra- tai leasingsopimuksen tai 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella. 23a kohta 1.

Lisäksi jokainen käyttöomaisuus olisi osoitettava tiettyyn käyttöomaisuusluokituksen (KŚT) numeroon, jonka perusteella mm. tietyn omaisuuserän poistoprosentti.

Hyödykkeestä voidaan tehdä poistoja jollakin kolmesta poistomenetelmästä:

 • lineaarinen,
 • degressiivinen,
 • luonnollinen.

Sopivan poistotavan valinta riippuu kuitenkin käyttöomaisuuden tyypistä, jonka perusteella sopiva KŚT (Käyttöomaisuusluokitus) määritetään.

Autopaikka erillisenä käyttöomaisuutena

Jos yrittäjä ostaa pysäköintipaikan maanalaisesta autotallista, hän hankkii lopulta osuuden muusta kuin asunnosta (autotallihallista). Pääsääntöisesti autopaikka, jossa on oma maa- ja kiinnitysrekisteri, katsotaan erilliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi. Tämän kannan vahvistaa 29. heinäkuuta 2019 annettu yksilöllinen tulkinta, viite. 0111-KDIB2-2.4014.107.2019.2.SK

”[…] Hakija osti osuuden ½ autopaikasta - erillisestä muusta kiinteistöstä, joka on tarkoitettu yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvan henkilöauton pysäköintiin. Viitaten edellä mainittuun verolain säännöksiin on todettava, että käyttöomaisuushyödykkeeksi voi muodostua asunnosta erillään oleva ostokohteena oleva autopaikka, jonka hakija omistaa osittain ½-osuudessa ja jota käytetään elinkeinotoiminnassa. Tästä syystä tulojen hankintakustannukset ovat poistot, jotka tehdään tämän pysäköintipaikan alkuperäisestä arvosta. Samalla - poistot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia harjoitetusta liiketoiminnasta siinä osassa, jossa hakija on omistajansa.

Tällaisten käyttöomaisuushyödykkeiden, kuten maanalaisten autotallien ja katettujen pysäköintialueiden, asianmukainen KŚT-prosentti on 102, kun taas enimmäispoistoprosentti on 4,5 %. Pysäköintipaikan hankinnassa erillisen omakotitalon aulasta voi joutua soveltamaan toimitiloihin säädettyä poistoprosenttia eli 2,5 %. Jos ostettu autopaikka on erillinen vapaasti seisova autotalli, joka ei ole maanalainen, sopiva poistoprosentti on 2,5 %. KŚT:n oikea määritelmä on tärkeä sopivan poistoprosentin määrittämiseksi. Kysymys KŚT:n oikeasta valinnasta on veronmaksajalla. Epäselvissä tapauksissa voit hakea luokitustunnusta Łódźin tilastotoimiston luokitus- ja nimikkeistökeskuksesta.

Parkkipaikka kiinteänä osana rakennusta

Jos ostettu autopaikka on kiinteä osa rakennusta, mikä tarkoittaa, että se on asuin- tai muuhun tilaan kuuluva huone eikä sillä siksi ole erillistä maa- ja kiinnitysrekisteriä, parkkipaikka poistetaan yhdessä ostettu rakennus sen kiinteänä osana. Sopiva poistoprosentti on siten asunnon tai muun tilan osalta sen tyypin mukainen poistoprosentti. Pysäköintipaikan vastaavat KŚT-luvut ja vastaavat poistoprosentit sisältyvät käyttöomaisuusluokituksen ryhmään 1 - Rakennukset ja tilat, osuusoikeus liiketiloihin ja osuuskunnan omistusoikeus asuntoon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Pysäköintipaikan hankinta uusien henkilöautomääräysten valossa

Tammikuussa 2019 henkilöautojen selvitystapaan tehtiin muutoksia, jotka koskevat mm.

 • henkilöautojen poistorajan nostaminen 150 000 euroon zloty;
 • rajoittamalla mahdollisuutta kirjata yrityksen käyttöomaisuuteen kuuluviin ajoneuvoihin liittyvät käyttökulut 75 %:iin (yksityis- ja yrityskäyttö).

Uudet henkilöautojen poistosäännöt astuvat voimaan pykälän muutoksen vuoksi. 23 sek. ALV-lain 1 momentin 4 kohdan mukaan:

"Henkilöauton kulumisesta tehdyt poistot, jotka on tehty §:n periaatteiden mukaisesti. 22a-22o, määrän ylittävässä auton arvon perusteella määritetyssä osassa:

 1. 225 000 zlotya - henkilöauton osalta, joka on 1 artiklan mukainen sähköajoneuvo. 11 päivänä tammikuuta 2018 sähköautosta ja vaihtoehtoisista polttoaineista annetun lain 2 kohta 12 (Lakilehti, kohdat 317 ja 1356),
 2. 150 000 PLN - muiden henkilöautojen osalta.

Edellä oleva säännös koskee vain itse auton poistoja, mikä tarkoittaa, että pysäköintipaikan poistot voidaan tehdä rajoituksetta.

Arvonlisäveron perusteella parkkipaikkaa ostettaessa ostoihin sisältyvän veron vähennyksen määrä riippuu sen ajoneuvon käytöstä, jota varten pysäköintipaikka on ostettu. Käytössä oleville yrityksen henkilöautoille:

 • yksityisiin ja liiketarkoituksiin - 50 % ALV-vähennys,
 • vain liiketoiminnassa - 100% ALV-vähennys.

Näin ollen verovelvollisella on oikeus 50 %:n arvonlisäverovähennykseen ostolaskusta ostaessaan pysäköintipaikan yksityis- ja yritysautoon. Tämä kanta vahvistetaan Varsovan verokamarin johtajan 14. joulukuuta 2016 antamassa henkilökohtaisessa päätöksessä, viite nro. 1462-IPPP3.4512.768.2016.1.JF:

"Yllä olevaan viitaten on todettava, että koska hakija ostaa käyttöleasingsopimuksella henkilöautolle parkkipaikan, josta hän vähentää 50 % ostoihin sisältyvän veron määrästä (täten hän soveltaa 86 a §:n 2 momentin 2 kohtaa). laki), ostoihin sisältyvän veron vähennykseen ostaessaan saman auton käyttöön liittyvän pysäköintipaikan, hänellä on oikeus soveltaa 1.1. 86a kohta Lain 2 kohdan 3 alakohta ja vähennys vain 50 % ostoihin sisältyvän veron määrästä”.

Parkkipaikan oston kirjaaminen wFirma.pl-järjestelmään

Pysäköintipaikan osto, joka on erillinen käyttöomaisuus, wfirma.pl-järjestelmässä tulee varata välilehdillä KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALV-LASKU / LASKUT (ILMAN ALV)» KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTAMINEN. Täytä vaaditut tiedot näkyviin tulevaan ikkunaan.

Kustannuksen säästämisen jälkeen poistosuunnitelma on nähtävillä TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUDET -välilehdellä, kun olet klikannut tietyn käyttöomaisuuden nimeä ja valinnut äskettäin avautuvasta ikkunasta POISTOSUUNNITELMA-välilehden. Lisätietoja kirjaamisesta on artikkelissa Käyttöomaisuuden ostaminen