Sunnuntain kaupankäyntikielto - täytäntöönpanovaiheet

Palvelus

Hallituksen verkkosivuilla olevien tietojen mukaan Sejm hyväksyi 24.11.2017 lain kaupan rajoittamisesta sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sekä tiettyinä muina päivinä. Laki tuli voimaan 1.3.2018. Siinä säädetään kaupan rajoittamisesta ja kaupankäyntiin liittyvästä toiminnasta vähittäismyyntipisteissä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sekä 24.12. ja ensimmäistä pääsiäispäivää välittömästi edeltävänä lauantaina. . Ketä sunnuntain kaupankäyntikielto koskee?

Kaupankäynti kielletty sunnuntaisin

Art. 4 yllä Lain mukaan kaupan töiden tai kauppaan liittyvän toiminnan veloituksetta antaminen vähittäismyyntipisteissä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sekä 24. joulukuuta ja ensimmäistä pääsiäispäivää välittömästi edeltävänä lauantaina on kielletty. Taiteessa. 5 yllä Laki sisältää säännöksen, jonka mukaan on kiellettyä uskoa työntekijän tai työntekijän tehtäväksi kaupallisten töiden suorittaminen ja kauppaan liittyvän toiminnan suorittaminen sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kaupallisissa toimipaikoissa. Siksi lain mukaan on täydellinen työkielto, sekä palkallinen että palkaton, ilmoitettuina viikonloppuisin.

Toimialat, joihin sovelletaan poikkeuksia sunnuntain kaupankäyntikieltoon

On syytä lisätä, että Art. 6 yllä Lain pykälässä mainittiin poikkeuksia, joiden mukaan kaupankäyntikielto ei koske tietyissä kaupallisissa tiloissa ja tässä säännöksessä tarkoitettujen erilaisten toimintojen suorittamista. Kaupanrajoituslain poikkeusluettelo kattaa tällä hetkellä yli 30 toiminnan lajia.

Kauppakiellosta huolimatta ne voivat toimia sunnuntaina:

 • leivonnaiset;

 • leipomot;

 • apteekit ja apteekkipisteet;

 • ruokakaupat ja ravintolat;

 • nestemäiset polttoaineasemat;

 • kukkakaupat;

 • eläinten terveydenhuoltopalvelut;

 • kaupalliset laitokset, joissa pääasiallinen toiminta on matkamuisto- tai hartaustarvikkeiden kauppaa;

 • kaupalliset laitokset, joiden päätoimiala on lehdistökauppa, julkisen liikenteen liput, tupakkatuotteet, uhkapelikupongit ja keskinäinen vedonlyönti;

 • postitoimistot;

 • kriittisten infrastruktuurien kaupalliset myymälät;

 • kaupalliset myymälät hotellilaitoksissa;

 • kaupalliset laitokset kulttuurin, urheilun, koulutuksen, matkailun ja vapaa-ajan alalla toimivissa laitoksissa;

 • kaupalliset laitokset, jotka järjestetään yksinomaan festivaaleja, messuja ja muita erityisiä, temaattisia tai urheilu- ja virkistystapahtumia varten, myös silloin, kun ne sijaitsevat kauppahalleissa;

 • lääketieteellisten yksiköiden terveydenhuollon yksiköissä olevat kaupalliset laitokset ja muut terveydenhuollon laitokset, jotka on tarkoitettu henkilöille, joiden terveydentila vaatii 24 tunnin tai koko päivän terveyspalveluja;

 • kaupalliset myyntipisteet asemilla, satamissa ja venesatamissa - siltä osin kuin ne liittyvät matkustajien välittömään palveluun;

 • kaupalliset myyntipisteet lentokentillä;

 • vapaa-alueet;

 • kauppa julkisilla kulkuvälineillä, linja-autoilla, rautateillä, joki-, meri- ja lentoliikenteellä sekä merikauppa-aluksilla, lentokoneilla, öljynporauslautoilla ja muilla meren hydroteknisilla rakenteilla;

 • rangaistuslaitosten kauppa;

 • varuskuntien kauppa;

 • Kaupankäynti online-kaupoissa ja online-alustoilla;

Lisäksi sunnuntaisin kaupankäyntikielto ei koske:

 • kun käydään kauppaa tavaroilla myyntiautomaateista;

 • maataloustuotteiden vähittäiskaupan osalta;

 • lääkkeiden tukkukauppiaiden kaupassa;

 • kunkin kalenterivuoden kesäkuun 1 päivästä syyskuun 30 päivään - kaupallisissa laitoksissa, joissa käydään kauppaa vain maatalouskoneilla ja näiden koneiden varaosilla;

 • kun on kyse kukkien, kukkakimppujen, seppeleiden ja kynttilöiden kaupasta hautausmailla;

 • hautaustoimistoissa;

 • kaupallisissa toimipaikoissa, joissa kauppaa harjoittaa luonnollinen henkilö yksinomaan henkilökohtaisesti;

 • jäätelöbaareissa;

 • kauppalakiyhtiöiden ylläpitämillä maatalouselintarvikkeiden tukkumarkkinoilla, joiden päätoimiala on kiinteistöjen vuokraus ja hallinta maatalouselintarvikkeiden tukkukauppaa varten;

 • maatalouselintarvikkeiden tukkumarkkinoilta tavaroita ostavien yksiköiden ylläpitämissä kaupallisissa toimipaikoissa ostoon liittyvissä toimissa ja näiden toimintojen antaminen työntekijälle tai työntekijälle;

 • kaupallisissa laitoksissa, joissa ostetaan vain viljaa, sokerijuurikasta, hedelmiä, vihanneksia tai raakamaitoa.

Yllä olevaa luetteloa on laajennettu sisältämään lisäaktiviteetteja, joita ei ole kielletty myymästä sunnuntaisin.

Näin ollen on mahdollista tankata autoa, ostaa leipää, kukkia, matkamuistoja, lääkkeitä, kuljetuslippuja, käyttää eläinten terveyskeskuksia, tehdä ostoksia verovapaalla vyöhykkeellä, noutaa ja myydä kaloja, noutaa ja myydä gastronomisia aterioita jne. On syytä lisätä, että yllä olevassa elinkeinonharjoittamisen laajuudessa on tärkeää, minkä määräävän toiminnan yrittäjä on kirjannut Oikeusrekisterin yrittäjärekisteriin.

Kauppakiellon käyttöönoton vaiheet sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

Hallituksen uusien sunnuntai- ja pyhäpäivien kaupan rajoittamista koskevien määräysten mukaan muutokset tapahtuvat asteittain:

 • 1.3. - 31.12.2018 välisenä aikana 31.1.2018 1 momentissa tarkoitettua kieltoa. 5 §, ei sovelleta kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä ja viimeisenä sunnuntaina (edellä mainitun lain 16 §). Jos kuukaudessa on 5 sunnuntaita, myös kuukauden neljäs sunnuntai kielletään;

 • 1.1. - 31.12.2019 välisenä aikana 1.1.-31.12.2019 §:ssä tarkoitettua kieltoa. 5, ei sovelleta kunkin kalenterikuukauden viimeisenä sunnuntaina.

Siksi muutosten ensimmäisessä vaiheessa puolalaiset voivat tehdä ostoksia vain kuukauden ensimmäisenä ja viimeisenä sunnuntaina, kun taas vuonna 2019 ostokset ovat mahdollisia vain kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Vuodesta 2020 alkaen hallitus aikoo ottaa käyttöön sunnuntaikaupan täydellisen kiellon alla kuvatuin poikkeuksin.

Art. 7 yllä Lain mukaan edellä tarkoitettua kieltoa ei sovelleta:

 • kaksi seuraavaa sunnuntaita ennen ensimmäistä joulupäivää;

 • ensimmäistä pääsiäispäivää välittömästi edeltävä sunnuntai;

 • tammi-, huhti-, kesä- ja elokuun viimeinen sunnuntai.

Joulukuun 24. ja ensimmäistä pääsiäispäivää välittömästi edeltävänä lauantaina myymälöissä:

 • kauppa ja kauppaan liittyvä toiminta,

 • työntekijän tai työntekijän uskominen kaupan ja kauppaan liittyvän toiminnan tehtäviin klo 14 jälkeen.

ovat kiellettyjä, paitsi edellä mainituissa tapauksissa (edellä mainitun lain 8 §).

Esimerkiksi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla puolalaiset voivat tehdä ostoksia sunnuntaisin alla ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti:

 • 4. maaliskuuta 2018 ja 25. maaliskuuta 2018; 31.3.2018 - kaupankäynti vain klo 14 asti pyhän lauantain vuoksi;

 • 29.4.2018 (huhtikuussa 2018 ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs sunnuntai on kaupankäynti kielletty);

 • 6. toukokuuta 2018 ja 27. toukokuuta 2018;

 • 3.6.2018 ja 24.6.2018

On syytä lisätä, että sunnuntaina omistajat voivat käydä kauppaa henkilökohtaisesti esimerkiksi ruokakaupassa, mutta vain ne, jotka harjoittavat tällaista liiketoimintaa henkilökohtaisesti ja omasta puolestaan. Tällaisessa tilanteessa ei saa käyttää ns yrittäjä myymään sunnuntaina liikkeen omistajan lukuun. Ei myöskään voida palkata urakoitsijoita, joiden sopimuskohde ja aika kattavat vain palvelujen suorittamisen edellä mainittuina vapaina sunnuntaisin.

Sunnuntaisin tai pyhäpäivinä tapahtuvaa kaupankäyntiä ja kaupankäyntiin liittyvän toiminnan harjoittamista koskevan kiellon rikkomisesta voidaan määrätä sakko 1 000–100 000 zlotya.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupankäynnin rajoitus sunnuntaisin ja pyhäpäivinä koskee laissa mainittuja vapaata sunnuntaita. Lain alkuvaiheessa kauppakielto ei ole voimassa kuukauden ensimmäisenä ja viimeisenä sunnuntaina. On olemassa useita poikkeuksia (edellä mainitun lain 6 §), joihin ei sovelleta kaupankäyntikieltoa sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.