Sitoutunut työntekijä on hyvä työntekijä

Palveluliiketoiminta

Työntekijät ovat yrityksen tukipilareita. Mitä sitoutuneempia ja motivoituneempia ihmisiä heillä on, sitä parempi koko organisaation menestymiselle. Haluamme, että työntekijät työskentelevät kanssamme mahdollisimman pitkään ja suorittavat työnsä ilolla. Sitoutunut työntekijä saa varmasti enemmän tyytyväisyyttä tehtävistään ja samaistuu työpaikkaansa. Miksi hän alkaa tuntea olevansa sitoutunut? Kuinka rakentaa niitä, jos näemme, että organisaatiollamme on ongelma?

Sitoutunut työntekijä on kullan arvoinen

Sitoutuminen ymmärretään monella tapaa - työtyytyväisyydeksi, toimintamotivaatioksi, aloitteelliseksi tekemiseksi, samaistumiseksi yritykseen ja toimimiseksi oman, vaan myös koko yrityksen edun mukaisesti.

Ei ihme, että sitoutunut työntekijä on työnantajalle erittäin arvokas. Hän suorittaa tehtävänsä parhaansa mukaan, kehittyy ja yrittää olla parempi ja parempi. Mitä paremmin sitoutunut työntekijä työskentelee, sitä paremmin koko yritys toimii, joten asian hoitaminen on erittäin tärkeää.

Työntekijöiden osallistumisen lähteet

Miten on mahdollista, että jotkut työntekijät osallistuvat enemmän ja toiset vähemmän? Mikä siihen vaikuttaa? Mistä sitoutuminen meille uskottuihin tehtäviin tulee?

Sitoutuneella työntekijällä on usein mahdollisuus kehittyä työn ansiosta, hänen tehtävänsä eivät ole yksitoikkoisia, hän on haasteiden edessä, hänellä on myös paljon vapautta, hän voi tehdä päätöksiä, monia asioita ei pakoteta hänelle. Samalla hän ei ole jätetty yksin, hän voi aina luottaa tiimiin, johtajaan tai pomoon, hän tietää, että ongelmatilanteissa hän voi kääntyä jonkun puoleen saadakseen apua.

Lisäksi sitoutumiseen vaikuttaa myös työntekijän arvostaminen, hänen vaikeutensa palkitseminen, eikä kyse ole edes taloudellisista asioista, vaan yksinkertaisesti tunnustuksesta, sen huomaamisesta, että työntekijä on tärkeä yrityksen toiminnalle, että hän ei ole vain hammaspyörä yrityksessä. kone, mutta tärkeä yksikkö.

Sitoutuneelta työntekijältä ei myöskään evätä palautetta esimieheltään siitä, miten hän suorittaa tehtävänsä. Jatkuvassa arvioinnissa hän näkee, mitä hänen on vielä tehtävä ja missä hän on todella hyvä, häntä ei jätetä hämärään.

Jotta työntekijä kokee sitoutuneen, hänen työnsä on oltava hänelle kehittävää, hänen on tunnettava olevansa haasteiden edessä. Kannattaa muistaa, että haaste ei aina tarkoita vaikeaa tai sen osaamisen ylittävää tehtävää. Kaikki tulee räätälöidä tietyn henkilön ja hänen taitojensa mukaan.

Sitoutunutta työntekijää on kuitenkin vaikea löytää, jos hän ei usko itseensä, hän näkee kaiken mustissa väreissä, hän valittaa paljon. Sitoutunut työntekijä on itseensä ja saavutuksiinsa tyytyväinen, omiin kykyihinsä uskova ja ennen kaikkea positiivinen asenne elämään ja työhön.

Sitoutunut työntekijä on proaktiivinen työntekijä, joka ottaa asiat omiin käsiinsä, ei odota toisen siirtoa, ei hylkää vastuuta eikä kulje virran mukana. Usein sitoutuneelle ihmiselle työskentely on myös intohimoa, joka tuottaa hänelle suurta iloa, koska on vaikea toteuttaa itseään sellaisessa, josta hän ei pidä ollenkaan.

Kuinka rakentaa työntekijöiden sitoutumista?

Tiedämme jo, että työntekijöiden osallistuminen ei synny tyhjästä. Esimiehillä on suuri vaikutus tähän tilaan. Joten miten rakennat sitoutumista? Mitä tälle voidaan tehdä?

 1. Selkeä yrityksen tarkoitus
  Monet yritykset asettavat itselleen tavoitteet, joihin he pyrkivät. Se ei kuitenkaan ole aina todellista ja mitattavissa, ja tapahtuu myös niin, että esimiehet eivät jaa sitä työntekijöiden kanssa. Tämä on valtava virhe. Työntekijöiden sitoutuminen lisääntyy, kun he tietävät tavoitteensa, johon he pyrkivät. Tämän ansiosta he näkevät työssään merkityksen, he eivät ole pettyneitä, kun heidän tehtävänsä on vähemmän jännittävä, koska he tietävät, että tämä on osa tietä, jota heidän on mentävä pidemmälle. Joten jos yrityksellä on tietty tavoite, on välttämätöntä perehdyttää työntekijät siihen.

 2. Keskinäisen luottamuksen rakentaminen
  Sitoutumisesta ei voi puhua, kun kollegoiden välillä ei ole luottamusta. Se ei tietenkään voi olla sokeaa ja rajatonta, mutta vasta kun alamme luottaa toisiimme ja näytämme työntekijöille, että luotamme myös heihin, heidän työtapoihinsa ja askeleisiinsa, sitoutuminen lisääntyy.

 3. Työntekijän haastaminen
  Kun työntekijällä ei ole työssä haasteita, hän tekee jatkuvasti samaa, hänen silmissään yksinkertaisia ​​ja toistuvia tehtäviä on varmasti vaikeampi olla mukana. Työn heterogeenisyydestä kannattaa huolehtia, että työntekijä kokee kehittyvänsä ja oppii uutta tehtävästä toiseen.

 4. Valmistautuminen muutoksiin
  Muutokset ovat tärkeitä ja välttämättömiä jokaisen yrityksen toiminnassa. Jos kuitenkin suunnittelemme niitä yrityksessämme, älä unohda perehdyttää työntekijöitä nykyiseen tapahtumaan, luottaa heidän ehdotuksiinsa. Ihmiset pelkäävät muutoksia, joten niiden toteuttamiseksi täydellä tehokkuudella ei voi kohdata työntekijöitä fait accompliin.

 5. Lisää työntekijän päätöksentekokykyä
  Jos työntekijällä ei ole mitään sanottavaa, ei ole suurempaa vastuuta, kaikki päätökset tehdään ilman häntä, hän on yleensä tyytymätön. Sitoutunut työntekijä tietää, että hänellä on tietty määrä itsemääräämisoikeutta, hän tekee päätöksiä, on vastuussa jostakin - se todistaa, että hän luottaa tekemisiinsä ja osaamiseensa.

 6. Hyvää palautetta
  Sitoutuminen rakentaa myös hyvää palautetta, josta olemme jo aiemmin maininneet. Ilman sitä on vaikea samaistua täysin yritykseen, osallistua sen toimintaan ja tarkastella tehtävien suorittamista paitsi oman etunsa, myös koko yrityksen kautta.