Tilaussakkojen ja panttioikeuden korottaminen – kuinka paljon ne ovat vuodesta 2022 lähtien?

Co-Koko Muuttuu

Veronmaksajien, jotka jättävät huomiotta veroviranomaisen pyynnön eivätkä vastaa siihen, on otettava huomioon, että tammikuusta 2022 alkaen häntä rangaistaan ​​nykyistä suurempaa sakolla. Myös veropanttioikeuden arvo muuttuu. Katsotaan kuinka paljon molemmat maksut ovat vuonna 2022!

Mikä on syynä sakkojen korotuksiin?

Maksut nousevat, koska kuluttajahintaindeksi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna oli 103,6 (hinnan nousu 3,6 %). Tämä on seurausta Tilastokeskuksen pääjohtajan 15.7.2021 antamasta ilmoituksesta.

Kuinka paljon sakon määrä on vuonna 2022?

Valtiovarain-, rahasto- ja aluepolitiikkaministerin 6.8.2021 julkaistun tiedonannon mukaisesti pykälässä mainitusta määrästä. Vuoden 2022 veroasetuksen 262 § 1:n mukaan sakko on enintään 3 000 zlotya. Se on 100 zlotya enemmän kuin vuonna 2021.

Ja mikä on valtionkassan lupaus vuonna 2022?

Valtiovarain-, rahasto- ja aluepolitiikkaministerin 10.8.2021 antaman tiedonannon mukaisesti 10.8.2021 §:ssä mainitusta määrästä. Vuoden 2022 veroasetuksen 41 §:n 1 momentin mukaan yksittäisten irtaimen omaisuuden ja luovutettavien omaisuusoikeuksien arvo, joihin voidaan asettaa verollinen panttioikeus, on panttauspäivänä vähintään 13 900 zlotya. Se on 400 zlotya enemmän kuin vuonna 2021.