Uudelleenlaskutus yleishyödyllisistä kustannuksista liiketoiminnan keskeytymisen aikana

Palveluvero

Toiminnan keskeyttämisen aikana yrittäjän on pidättäydyttävä yritystoiminnan harjoittamisesta. Tässä tilanteessa voi kuitenkin herätä kysymys, koskeeko tämä myös sähkölaskujen uudelleenlaskutusta. Etsi vastaus alta!

Toiminnan keskeyttäminen - perustiedot

Veronmaksajilla, jotka eivät saavuta liiketoiminnastaan ​​suunniteltua voittoa, on mahdollisuus hyödyntää tiettyjä verolainsäädännön mukaisia ​​etuja. Sen sijaan, että yrittäjät lopettaisivat liiketoiminnan kokonaan, yrittäjät voivat keskeyttää sen väliaikaisesti. Tämä on edullinen ratkaisu erityisesti saatavilla olevien verohelpotuksia johtuen.

Kaikilla yrittäjillä ei kuitenkaan ole tällaista mahdollisuutta. Veronmaksajat, jotka työllistävät työntekijöitä, eivät voi keskeyttää yrityksiä. Samalla on muistettava, että siviilioikeudellisen sopimuksen (esim. toimeksiantosopimuksen) perusteella työtä tekevät eivät ole työlain säännösten mukaisia ​​työntekijöitä.

Vähimmäiskestoaika on yksi kuukausi ja enimmäiskesto 24 kuukautta. Toiminnan keskeytysaika alkaa CEIDG-päivityshakemuksessa ilmoitetusta päivämäärästä, mutta aikaisintaan hakemuksen jättöpäivänä ja kestää toiminnan jatkamista koskevan hakemuksen jättämiseen saakka.

Tärkeä!

Siviilioikeudellisen parisuhteen tapauksessa keskeyttäminen on mahdollista edellyttäen, että sen suorittavat kaikki yhtiömiehen osakkaat.

Liiketoimintaa ei saa harjoittaa keskeytyksen aikana

Yrittäjien tulee muistaa, että keskeytyksen aikana ei ole mahdollista harjoittaa yritystä ja siten saada siitä tuloja. Lisäksi ne eivät voi tarjota toimeksiantosopimuksen tai tiettyyn työhön liittyviä palveluja, jotka vastaavat keskeytetyn toiminnan laajuutta.

Lisäksi yrittäjät eivät voi tehdä käyttöomaisuuden poistoja keskeytyksen aikana. Taloudellisen toiminnan keskeytymisen vuoksi käyttämättä jääneestä omaisuudesta ei PIT-säännösten vuoksi tehdä poistoja.

Toiminnan keskeyttäminen ja arvonlisävero

Toiminnan keskeyttämisellä on myös tiettyjä seurauksia arvonlisäveron kannalta. Tänä aikana yrittäjien ei tarvitse antaa ilmoituksia niiltä tilikausilta, joita keskeytys koskee.

Tärkeä!

Tämä ei koske veronmaksajia, jotka tekevät mm. palvelujen yhteisöhankinnat tai tavaroiden ostot, joista he ovat verovelvollisia.

Uudelleenlaskutus yleishyödyllisistä kustannuksista liiketoiminnan keskeytyksen aikana

Yrittäjillä voi olla epäilyksiä siitä, voivatko he laskuttaa käyttökustannukset uudelleen keskeytyksen aikana. Jälleenlasku on yksinkertainen lasku, jonka laatii veronmaksaja, joka toimii välittäjänä palvelun toimittajan ja ostajan välillä. Näin ollen kyseessä on aiheutuneiden kustannusten siirto

varsinaiselle ostajalle. Siten elinkeinonharjoittaja välittäjänä tarjoaa samanaikaisesti kyseessä olevat palvelut. Ja tällainen toiminta on luokiteltava arvonlisäverolain mukaiseksi liiketoiminnan harjoittamiseksi.

Tässä tilanteessa voi kuitenkin osoittautua tärkeäksi, tapahtuuko uudelleenlaskutus kuukausittain vai kerran. Ensimmäisessä tapauksessa toimintaa on jatkettava. Tämä johtuu siitä, että se liittyy nykyisten tulojen saavuttamiseen.