Yrittäjän työmatkakorvauksen määrä ja tarjottu ruoka

Verkkosivusto

Yrityksen hoitaminen liittyy usein yrittäjän työmatkoihin. Niiden syynä voi olla muun muassa uusien asiakkaiden hankkiminen liiketoiminnan kehittämiseksi. Yrittäjät eivät ole varmoja, miten tietty tapahtuma dokumentoidaan ja tilitetään. Asiaa voidaan selventää analysoimalla työ- ja sosiaaliministerin määräyksen säännöksiä valtion tai kunnan budjettiyksikössä työmatkalla työskentelevän työntekijän saamisista. Niitä tulee soveltaa myös yrittäjien itsensä työmatkoille. Vastaamme kuinka määritetään tuen määrä yrittäjän työmatkalla!

Yrittäjän työmatka- ja verovähennyskelpoiset kulut

Art. 23 sek. Tuloverolain 1 52 momenttia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina "Yrittäjöiden ja heidän kanssaan yhteistyössä toimivien henkilöiden työmatkakorvausten arvo - toimivaltaisen ministerin erillisissä määräyksissä määritellyn työntekijälle maksettavan korvauksen määrän ylittävässä osassa". Tietenkin on kyse edellä mainitusta määräyksestä, mikä tarkoittaa, että yrittäjä voi sisällyttää verovähennyskelpoisiin kuluihin ravintokuluja enintään tietyn määräyksen perusteella määriteltyä määrää. Työmatkalle lähteneen yrittäjän päiväraha lasketaan samojen periaatteiden mukaan kuin työntekijöille, jotka on säädetty asetuksessa.
Tällä tavalla määritetty ruokavalio voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Yrittäjälle työmatkalla oleskelun aikana aiheutuneet kulut, kuten majoituspalvelut, tiemaksut, polttoainekulut, juna- tai lentoliput, voidaan asianmukaisten asiakirjojen perusteella "sisältää" suoraan kuluihin, esim. laskun, laskun tai lipun perusteella palvelusta riippuen. On kuitenkin huomioitava, onko majoituspalveluun lisätty ruokailut, eli mitä ruokaa yrittäjälle tarjottiin työmatkan aikana. Tämä seikka voi merkittävästi vaikuttaa tapaan, jolla kulut kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Tästä lisää alla olevassa artikkelissa.

Yrittäjän työmatkakorvauksen määrä - kotimaan työmatka

§ 7 sek. asetuksen 1 kohta "kotimaanmatkan aikana maksettava korvaus on tarkoitettu kattamaan kohonneet ruokakustannukset ja se on 30 zlotya matkapäivää kohden.

Yrittäjärahan määrä lasketaan 7 §:n 2 momentin mukaisesti. 2 kohdan mukaisesti kotimaanmatkan alkamisesta (lähdön) virkatehtävän suorittamisen jälkeen paluuseen (saapumiseen) seuraavasti:
1.jos matka kestää enintään yhden päivän ja sen määrä on:

 • alle 8 tuntia - ei ravitsemuslisää,
 • 8-12 tuntia - 50% korvauksesta maksetaan,
 • yli 12 tuntia - täysi korvaus;

2.Jos matka kestää yli 24 tuntia, päiväraha maksetaan täysimääräisesti jokaiselta vuorokaudelta ja keskeneräiseltä mutta alkavalta päivältä:

 • enintään 8 tuntia - 50% korvauksesta,
 • yli 8 tuntia - täysi korvaus.

Verovähennyskelpoisiin kuluihin ei pääsääntöisesti pitäisi sisällyttää yrittäjän omasta ruokailusta aiheutuneita kuluja - ne ovat henkilökohtaisia. Veroviranomaiset ovat korostaneet sitä useaan otteeseen kyseessä olevaa asiaa koskevissa tulkinnoissa. Valtiovarainministeriö esittää samanlaisen kannan verkkosivuillaan olevissa selvityksissä, viite nro. 120453 / K

Jos ruokaa tai ateria tarjotaan, se sisältyy hotellipalveluun, ruokavalion määrää vähennetään olettaen, että jokainen ateria on vastaavasti (asetuksen 7 § 4 ja 5):

 1. aamiainen - 25% ruokavaliosta,
 2. lounas - 50% ruokavaliosta,
 3. illallinen - 25% ruokavaliosta.

Yllä olevaa sääntöä tulee soveltaa palkansaajakorvauksia laskettaessa. Näiden kahden tapauksen ero on esitetty alla olevassa esimerkissä.

Esimerkki 1.

Jan oli työmatkalla 7.–11.10., lähti 7.10. klo 8.00, palasi 11.10. klo 18.00. Herra Janilla on laskussa mainittu aamiainen, joka sisältyy majoituksen hintaan. Käsittelemme kahta tapausta, joista ensimmäinen - herra Jan on työmatkalla yrittäjänä, toinen - työntekijä.

Tapaus 1 - työmatka kesti 4 päivää ja 10 tuntia, josta Jan (yrittäjä) on oikeutettu 150,00 PLN:n ruokavalioon. Hän voi suoraan "heittää" tämän summan verovähennyskelpoisiin kuluihinsa lokakuun 11. päivänä. Jan voi sisällyttää kustannuksiin myös laskun majoituspalveluista bruttomääräisesti, koska pykälän mukaan. 11. maaliskuuta 2004 annetun arvonlisäverolain (jäljempänä arvonlisäverolaki) 88 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan majoituspalvelujen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen, joten se on yrittäjän kustannus. Herra Jan ei sisällytä "hotellin aamiaisen" kustannuksia kuluihin.

Tapaus 2 - työmatka kesti 4 päivää ja 10 tuntia, josta Jan (työntekijä) on oikeutettu 112,50 zlotyn suuruiseen ruokavalioon (korvauksen kokonaismäärää pienennettiin 25 % liiketoiminnan aikana tarjotun aamiaisen vuoksi matka). Janin työnantaja voi suoraan "heittää" tämän summan hänen verovähennyskelpoisiin kuluihinsa lokakuun 11. päivänä. Janin työnantaja voi sisällyttää kuluihin laskun majoitus- ja ateriapalveluista (aamiaisesta) bruttomääräisesti, koska ateriapalveluja koskee sama arvonlisäverolain säännös, johon viitattiin tapauksessa 1 majoituspalvelujen osalta. Toisaalta työntekijän ruokakulut voivat olla yrittäjä-työnantajan tulonhankintakustannuksia.

Ulkomainen työmatka

§ 13 §:n mukaisesti asetuksen 1 kohta "Ulkomaanmatkan dieetti on tarkoitettu kattamaan ruokakulut ja muut pienet menot". Tämä ruokavalio on tarjolla sekä työntekijälle että yrittäjälle ulkomaanmatkan kohdemaahan sovellettavan summan verran. Jos matkustat ulkomaille kahteen tai useampaan maahan, voit määrittää useamman kuin yhden kohdemaan.

§ 13 §:n mukaisesti Kyseisen asetuksen 3 §:n mukaan päivärahat lasketaan seuraavasti:
1. jokaisesta ulkomaanmatkapäivästä myönnetään täysi korvaus;
2. puutteellinen ulkomaanmatkapäivä:

 • enintään 8 tuntia - 1/3 korvauksesta,
 • yli 8-12 tuntia - 50 % päivärahasta,
 • yli 12 tuntia - täysi korvaus.

Yksittäisten maiden ulkomaanmatkan päivärahojen suuruus on määritelty asetuksen liitteessä (asetuksen 13 § 4 §). Ulkomaan työmatkapäivän esimerkkiruokavaliot on esitetty alla olevassa taulukossa.

MAA VALMISTEEN MÄÄRÄ
Belgia 48 euroa
Tšekin tasavalta 41 euroa
Espanja 50 euroa
Alankomaat 50 euroa

Kuten kotimaan työmatkalla, päivärahaa alennetaan myös ulkomaanmatkalla, jos ruokaa on tarjottu. Olettaen, että jokainen ateria on vastaavasti:

 1. aamiainen - 15% ruokavaliosta,
 2. lounas - 30% ruokavaliosta,
 3. illallinen - 30% ruokavaliosta,

ruokavalion määrää vähennetään tarjottujen ilmaisten aterioiden hinnalla. Asetuksen 14 §:n mukaan työntekijällä on siis oikeus 25 prosenttiin päivärahasta, jos täysihoito tarjottiin.

§ 20 momentin mukaan. Asetuksen 3 kohdan mukaan "ulkomaanmatkakulut maksetaan saadun ennakkomaksun valuutassa, vaihdettavassa valuutassa tai Puolan valuutassa sen maksupäivän keskikurssin mukaan". Tämä on melko epätarkka lausunto, koska lainsäätäjä ei määrittänyt valuuttakurssia (oletamme, että NBP). Koska ulkomaanmatkaruokavalion laskentatapaa ei ole täysin määritelty, on suositeltavaa muuntaa se työmatkan selvitystä edeltävän päivän NBP:n keskikurssin mukaan.

Kuten kotimaan työmatkalla, yrittäjän ruokakuluja ei tule kirjata vähennyskelpoiseksi laskujen tai muiden pitopalveluiden tai muiden elintarvikkeiden ostoa vahvistavien todisteiden kautta. Yrittäjän ruokakulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia lasketun ruokavalion perusteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Herra Jan meni työmatkalle Espanjaan lentokoneella. Lokakuun 28. päivänä hän lähti Varsovasta klo 9.20, palasi Puolaan 30. lokakuuta, laskeutui Varsovaan klo 16.35 (molemmat lennot tapahtuivat ilman muutosta). 12 §:n 2 momentin mukaan "Ulkomaanmatka-aika lasketaan, jos matkustat kulkuneuvolla: [...] 2) lentoteitse - siitä hetkestä, kun lentokone lähtee matkalle ulkomaille viimeiseltä lentoasemalta. maassa, kunnes kone laskeutuu paluumatkalla maan ensimmäiselle lentokentälle.

Käsittelemme uudelleen kahta tapausta: ensimmäinen - herra Jan yrittäjänä osti hotellin, jonka hintaan sisältyi ruokailu, toinen - herra Janille työntekijänä tarjotaan majoitus hintaan sisältyvän illallisen muodossa. majoituksen hinta.

Tapaus 1 - työmatka kesti 2 päivää, 7 tuntia ja 15 minuuttia. Espanjan ulkomaanmatkan päiväraha on 50 euroa ja Jan on oikeutettu tältä matkalta 116,67 euron päivärahaan. Lounaskuluja hän ei sisällytä OSTAAN, koska nämä kulut ovat yrittäjän henkilökohtaisia ​​ja ateriakulut selvitetään OSTOSSA ruokavalion avulla.

Tapaus 2 - työmatka kesti 2 päivää, 7 tuntia ja 15 minuuttia. Tässä tapauksessa työntekijänä Mr.
Ensimmäinen yö: 50 EUR x 30 % = 15 EUR,
Toinen päivä: 50 euroa x 30 % = 15 euroa,
Kolmas aloitettu päivä 50 EUR x 30 % = 15 EUR.
Siksi ruokavalio, johon kuuluu tarjotut lounaat työntekijän tapauksessa, on:
116,67 euroa - 45 euroa = 71,67 euroa.