Äitiysrahakorvaus vanhempainvapaalta irtisanoutuessa

Palvelus

Suurin osa naisista päättää pitää sekä äitiys- että vanhempainvapaan heti synnytyksen jälkeen. Myöhemmin kuitenkin tapahtuu, että he eroavat muista vanhempainvapaan aikana. Voivatko he siis luottaa äitiysrahakorvaukseen? Voit lukea siitä artikkelista.

Äitiysloma

Yksi vanhemmuuteen liittyvistä oikeuksista on äitiysloma. Lomaa voivat saada työsuhteessa olevat ja yritystoimintaa harjoittavat henkilöt edellyttäen, että he maksavat sairausvakuutusmaksuja vaaditun ajan. Sen sijaan vastasyntyneen lapsen äiti, joka ei ole enää työssä ja hänellä oli vielä synnytyspäivänä sairausvakuutus, on oikeutettu äitiysrahaan äitiysloman ajalta. Näin voi käydä, kun vanhentunutta sopimusta jatketaan toimituspäivään asti.

Äitiysloman hyödyntämiseksi sinun on toimitettava asiaa koskevat asiakirjat:

 • äitiyslomahakemus,

 • lapsen syntymätodistus.

Äitiysloma on:

 • 20 viikkoa - jos syntyy yksi lapsi,

 • 31 viikkoa - kaksosille,

 • 33 viikkoa - jos syntyy kolmosia,

 • 35 viikkoa - jos syntyy neljä lasta,

 • 37 viikkoa - kun kyseessä on viisi tai useampia lapsia yhdellä syntymällä (työlain 180 §:n 1 momentti).

Äitiysvapaa voi alkaa jo ennen synnytystä, mutta enintään 6 viikkoa ennen sitä (työlain 180 § 2 §). Sitten sinun tulee äitiyslomahakemuksen lisäksi toimittaa lääkärin todistus suunnitellusta synnytyspäivästä.

Tärkeää on, että tämä loma on pakollinen, mutta vain 14 viikon ajan. Loput 6 viikkoa voi käyttää lapsen isä, jos äiti antaa loput lapselle (työlain 180 §:n 4 momentti). Ainoa ehto on, että lapsen isällä on pakollinen tai vapaaehtoinen sairausvakuutus.

Vanhempainvapaa

Äitiysloman lisäksi vanhemmat voivat pitää myös vanhempainvapaata, joka johtuu:

 • 32 viikkoa - jos yksi lapsi syntyy,

 • 34 viikkoa - jos yhdellä syntymällä syntyy useampia lapsia (työlain 1821 a §:n 1 momentti).

Vanhempainvapaa myönnetään välittömästi äitiysvapaan tai äitiysrahan käytön jälkeen äitiyslomaa vastaavalta ajalta. Molemmat vanhemmat voivat käyttää sitä, vaikka samaan aikaan, mutta vapaan kokonaispituus ei saa olla pidempi kuin 32 tai 34 viikkoa, vastaavasti (työlain 1821 a § 2 ja 3 §).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sekä lapsen äiti että isä voivat pitää vanhempainvapaata, vaikka samaan aikaan.

Vanhempainvapaata voidaan käyttää enintään 4 osassa, kunnes lapsi täyttää 6 vuotta.

Äitiysrahan määrä äitiys- ja vanhempainloman ajalta

Äitiysrahan määrä äitiys- ja vanhempainloman ajalta riippuu useista tekijöistä:

 1. Jos lapsen äiti ilmoittaa alusta asti, että hän käyttää vain äitiyslomaa ja tosiasiallisesti vain käyttää sitä, hän saa koko äitiysvapaan ajalta 100 % päivärahan perusteesta.

 2. Jos lapsen äiti hakee välittömästi äitiys- ja vanhempainvapaata ja pitää molemmat lomat, hän saa koko ajalta 80 % päivärahan perusteesta.

 3. Jos sen sijaan lapsen äiti hakee aluksi vain äitiyslomaa ja ilmoittaa vasta myöhemmin, että hän käyttää myös vanhempainlomaa, hän saa äitiyslomarahaa 100 % perusmäärästä ja vanhempainlomarahaa 60 %. pohjasta.

Voit saada äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta päivärahaa 60, 80 tai 100 % päivärahan laskentaperusteesta.

Äitiysrahan laskentaperusteena on työkyvyttömyyskuukautta edeltäviltä 12 kuukauden ajalta maksettu keskimääräinen kuukausipalkka.

Vanhempainlomasta eroaminen ja äitiysrahan korvaus

Mitä tapahtuu, jos äiti, joka on ilmoittanut pitäneensä vanhempainvapaata, eroaa siitä? Se riippuu siitä, onko hänellä aikaa aloittaa vanhempainvapaa, ja jos on, millä viikolla hän ei aloita.

Jos lapsen äiti eroaa vanhempainvapaalta viimeistään tämän loman 6. viikolla (tai 8. viikolla, jos synnytyksessä on useampi lapsi), koko äitiysvapaan ja näiden muutaman viikon vanhempainvapaan ajan saada päivärahaa 100 % perusrahan määrästä. 7. ja 9. viikosta alkaen päiväraha on 60 % päivärahalaskentaperusteesta (etuuslain 31 §:n 1 ja 2 momentti).

Äitiysraha on maksettava vanhempainvapaasta eroamisen yhteydessä viimeistään tämän loman 6. viikolla tai 8. viikolla (jos syntyessään on useampi kuin yksi lapsi).

Jos lapsen äiti jättää äitiys- ja vanhempainvapaahakemuksen työnantajalleen 21 päivän kuluessa synnytyksestä, hän saa lomalta 80 %:n päivärahan. Jos kuitenkin enintään 6. tai 8. vanhempainloman viikkoon asti irtisanoutuu kokonaan tai loppuosa vanhempainvapaasta, äitiysraha tarkistetaan 100 %:iin laskentaperusteesta koko äitiysajan ajalta. lomaa ja osa käytetystä vanhempainlomasta. Tällöin lapsen äidille maksetaan kertaluonteinen äitiysraha.

Tärkeää on, että korvausta ei makseta, jos lapsen isä saa vanhempainrahaa koko vanhempainvapaan ajan tai 26 viikon ajan.