Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut tuotteet - lakivaatimukset

Palveluliiketoiminta

Tällä hetkellä puhutaan paljon kuntoilusta ja terveellisestä ruoasta, koska tiedämme, että terveyteen panostaminen on investointi itseemme. Emme kuitenkaan aina ihmettele, kuinka monella matkan varrella olevalla prosessilla on vaikutusta meille toimitettaviin elintarvikkeisiin - niiden säilytys-, valmistus- tai tarjoiluolosuhteisiin ja -tapaan. Niitä, joissa ruoka on kosketuksissa monien materiaalien kanssa, kutsutaan FCM:ksi (Food Contact Materials). Miten tuottajan pitäisi siis käyttäytyä, jotta se, mitä saamme, on edelleen tervettä? Mitä meidän pitäisi odottaa tuottajilta, jotka tarjoavat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja tuotteita? Mitä vaatimuksia EU:n viranomaiset asettavat valmistajille (lisätietoja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista)? Mitä riskejä EU-määräysten noudattamatta jättämisestä on? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät tässä tekstissä.

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut tuotteet - yleiset ja erityiset standardit

Varmistaaksesi, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva tuote on valmistettu EU:n vaatimusten mukaisesti, kannattaa tutustua kahteen yleiseen säädökseen:

 • Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeiden ja ravitsemuksen turvallisuudesta - varmistaa FCM:n tuotantoa koskevien vaatimusten jatkuvan noudattamisen,
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista sekä direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta – siinä säädetään turvallisuussääntöjä ja välinpitämättömyyttä kaikille FCM:ille.

Näiden "perus" standardien lisäksi on olemassa myös erityisstandardeja, jotka koskevat vain tiettyjä materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu joutumaan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Ne sisältävät erityisiä vaatimuksia niiden tuotantoa ja markkinoille saattamista varten. Puhun aiheesta:

 • komission asetus (EY) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011 (muovimateriaalit ja -tuotteet);
 • Komission asetus EY N:o 450/2009, 29.5.2009 (elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut aktiiviset ja älykkäät materiaalit).

Hyvä valmistustapa, eli turvallisuus ennen kaikkea

Hyvän valmistustavan ansiosta valmistaja tarjoaa kuluttajalle mukavuutta ja varmuutta siitä, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet valmistetaan turvallisesti. Näemme kuinka ne valmistetaan EU-standardien mukaisesti lukemalla komission asetus EY N:o 2023/2006, joka yhtenäistää ja vakauttaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden valmistuksen vaatimukset. Heille kuuluvat:

 • asianmukaiset työolosuhteet ja sen järjestäminen tuotantolaitoksen tiloissa,
 • laajentaa tietämystä tai kouluttaa työntekijöitä tuotannon kriittisissä vaiheissa,
 • valvonta- ja laadunvarmistusjärjestelmä,
 • käyttäjien turvallisuuden takaavien materiaalien valinta.

On myös korostettava, että yllä olevat vaatimukset koskevat kaikkia tuotteen tuotantoprosesseja.

(aineellisella) terveydellä

Toinen tärkeä kysymys ovat materiaalit, joista tuotteet joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Niillä on merkittävä vaikutus terveyteemme, sillä EU-standardien vastaisen käyttö voi johtaa haitallisten aineiden tunkeutumiseen elintarvikkeisiin tai ruoan koostumukseen, hajuun ja makuun (aistinvaraisten ominaisuuksien muutos). ). Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 1935/2004, jossa käsitellään edellä mainittuja kysymyksiä, mainitaan myös tarve tehdä tuotannossa käytettyjen aineiden turvallisuusarviointi, johon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen osallistuu, sekä materiaalin myöhempää jäljitettävyyttä. tai tuote (jäljitettävyys).

Tietopolitiikka

Meillä on valmis tuote, joka on valmistettu ihmiskeholle vaarattomista materiaaleista. Meillä on asiakirjat, jotka vahvistavat tuotteen EU-standardien mukaisuuden. Mitä muuta siis tarvitsemme? Tietopolitiikka. Sen ansiosta voimme olla varmoja, että olemme tehneet kaikkemme varmistaaksemme, että kuluttaja käyttää tuotetta oikein ja turvallisesti. Ainoa kysymys on, kuinka tiedottaa käyttäjälle oikein tuotteen oikeasta käytöstä?

Merkintä

Se on tärkein viestintäväline tuottajan ja kuluttajan välillä. Millainen sen pitäisi olla, jotta se olisi mahdollisimman hyvä ja toimiva? Täytyy:

 • sisältää sanat "ruokakosketus" tai
 • vinkkejä tuotteen käyttöön, esim. vedenkeitin,
 • niissä on "lasi ja haarukka" -symboli,
 • suosittelee, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja oikein,
 • sisältää jalostajan, jakelijan tai tuottajan nimen, osoitteen (toimipaikan on oltava EU:ssa),
 • pystyä jäljittämään materiaalin tai tuotteen polun,
 • asetettava suoraan tuotteeseen tai sen etikettiin tai pakkaukseen,
 • olla puolaksi (pakollinen).

Yksi, kaksi, kolme… EU tarkkailee!

Yhteisön jäsenvaltiot ovat vastuussa tuottajavelvoitteiden täytäntöönpanosta. Heidän viranomaiset suorittavat tarkastuksia tuotantolaitoksissa - he ottavat näytteitä ja testaavat laboratoriossa (kansallinen KLR), he vierailevat tarkastaen, onko tuotantoprosessi suoritettu asianmukaisesti. Jos käynnin aikana kuitenkin ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, tuottaja kantaa tästä täyden vastuun.

Compliance-materiaali, eli terveys lautasella

Yhteenvetona voidaan todeta, että ennen kuin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva tuote tulee saataville, sen on täytettävä useita EU:n rajoituksia, mukaan lukien materiaaleista, joista se on valmistettu ja kuinka varmistetaan sen oikea käyttö. Heidän ansiostamme voimme olla varmoja siitä, että tarjoamme kuluttajallemme parasta, eli terveellistä ja turvallista.

Paulina Langner, nuorempi lakimies, Compliant Product