Liiketoiminnan lopettaminen ja vakuutusvelvollisuuden lakkaaminen

Palvelus

Elinkeinoelämää harjoittavat henkilöt ovat pakollisen sosiaali- ja sairausvakuutuksen alaisia ​​liiketoiminnan aloittamispäivästä toiminnan lopettamispäivään. Muuta kuin maataloustoimintaa koskevan merkinnän poistaminen rekisteristä eli liiketoiminnan lopettaminen tai sen suorittamisen keskeyttäminen johtaa vakuutusvelvollisuuden päättymiseen.

Liiketoiminnan keskeyttäminen

Yritystä harjoittavalla henkilöllä, joka ei palkata työntekijöitä, on mahdollisuus keskeyttää sen toiminta vähintään 30 päiväksi ja enintään 2 vuodeksi.

Yrittäjän on toimitettava täytetty CEIDG-1-lomake kunnanvirastoon ilmoittaakseen elinkeinotoiminnan keskeyttämisestä. Merkitse siihen valintaruutu 3 ”Hakemus toiminnan keskeyttämistietojen syöttämiseksi” ja ilmoita sitten keskeytyksen alkamispäivä ja sen odotettu kesto. Muista myös ilmoittaa, että keskeytysaikana ei palkata työntekijöitä. Lomakkeen voi toimittaa sähköisesti Internetin kautta.

Liiketoiminnan keskeyttämisestä CEIDG-1-lomakkeen perusteella ZUS saa tiedon keskeytyksestä ja se laatii automaattisesti hakemusasiakirjat. Yrittäjillä ei siis ole velvollisuutta antaa Kansaneläkelaitokselle ilmoituksia vakuutuksen poistamisesta. Taloudellisen toiminnan uudelleen aloittamisen jälkeen ZUS jättää automaattisesti myös vakuutushakemuksen ennen liiketoiminnan keskeyttämistä voimassa olleilla ehdoilla. Yrittäjä ei ole velvollinen maksamaan vakuutusmaksua elinkeinotoiminnan keskeytymispäivästä alkaen ennen liiketoiminnan aloittamista edeltävää päivää.

Jos toiminta keskeytettiin kuukauden ajaksi, sosiaalivakuutus- ja työrahastomaksut lasketaan suhteessa toiminnan harjoittamispäiviin. Sairausvakuutusmaksu pysyy ennallaan, koska se on jakamaton ja se on maksettava täysimääräisenä kuukausittain riippumatta toiminta-ajasta.

Yrityksen selvitystila

Jos yritystoiminta lopetetaan, on CEIDG-1-lomake toimitettava 7 päivän kuluessa toiminnan lopettamisesta. Toisin kuin liiketoiminnan keskeyttämisessä, ZUS ei tee automaattisesti ilmoitusilmoituksia, kun yritys suljetaan. Siksi sekä yrittäjä että muut vakuutetut (työntekijät, yhteistyössä toimivat) on poistettava vakuutuksesta.

Yritystä purettaessa on toimitettava ZUS ZWUA -rekisteröinnin poistoilmoitus ZUS:lle. Tämä lomake tulee lähettää ZUS:lle 7 päivän kuluessa vakuutusoikeuden päättymispäivästä.

Jos perheenjäsenet on ilmoitettu sairausvakuutuksesta, heidän rekisteröintinsä on poistettava ZUS ZCNA -lomakkeella.

Yrityksen viimeiseltä toimintakuukaudelta maksut on luonnollisesti laskettava ja maksettava suhteessa liiketoimintajaksoon tietyllä ajanjaksolla. Sairausvakuutusmaksu on maksettava kokonaisuudessaan.

Sairausvakuutus on voimassa 30 päivää vakuutusvelvollisuuden päättymisestä. Tämän ajanjakson jälkeen yrittäjä menettää mahdollisuuden käyttää terveydenhuoltopalveluja.