Perheenjäsenen sairausvakuutuksen poistaminen

Palvelus

Riippumatta nimikkeestä, joka vaikuttaa vakuutusturvaan, sairausvakuutus voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen. Tähän vakuutukseen rekisteröidyn tulee ottaa huomioon, että jotkut henkilöt, jotka sairausvakuutuksen kannalta katsotaan vakuutetun perheenjäseniksi ja joilla ei ole omaa vakuutusoikeutta, on rekisteröidyttävä sairausvakuutukseen ZUS ZCNA -lomakkeella voidakseen käyttää ZUS ZCNA -lomaketta maksutta julkisesti rahoitetut terveydenhuoltopalvelut. Milloin perheenjäsen on poistettava sairausvakuutuksesta?

Perheenjäseniksi katsotut henkilöt

Sellaisen vakuutetun perheenjäsenen, jolla ei ole omaa sairausvakuutuksen oikeutta, katsotaan:

  • oma lapsi, puolison lapsi, ottolapsi, pojanpoika tai ulkomaalainen lapsi, jolle on määrätty huoltajuus tai vieras lapsi osana sijaisperhettä tai perheorpokotia, kunnes hän täyttää 18 vuotta, ja jos hän jatkaa opintojaan koulussa, opettaja koulutuslaitos, yliopisto tai tohtoriopintoja suorittava tutkimusyksikkö - 26-vuotiaaksi asti ja jos sillä on todistus vakavasta vammaisuudesta tai muusta tasavertaisesta sairaudesta - ei ikärajaa;

  • puoliso;

  • vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat ylenevät sukulaiset (esim. isoisä, isoäiti, äiti, isä).

Tärkeä!

Rekisteröityneiltä perheenjäseniltä ei peritä ylimääräisiä sairausvakuutusmaksuja.

Perheenjäsenen sairausvakuutuksen poistaminen

Vakuutetut, jotka eivät ole oman vakuutuksensa maksujen maksajia (koskee työsuhteessa olevia, urakoitsijoita, työttömänä olevia henkilöitä jne.), ovat velvollisia ilmoittamaan työnantajalleen / toimeksiantajalleen / vakuutusmaksuna toimivalle henkilölle maksaja perheenjäsenistä, jotka pitäisi poistaa sairausvakuutuksesta, koska heillä ei olosuhteiden vuoksi enää ole vakuutustarkoituksessa perheenjäsenen asemaa.
Nämä tiedot toimitetaan maksajalle 7 päivän kuluessa perheenjäsenen sairausvakuutuksesta poistamisen määräävien olosuhteiden ilmenemisestä.

Toisaalta sairausvakuutusta hakevat henkilöt (esim. yrittäjät) itse poistavat perheenjäsenen sairausvakuutuksesta heti, kun sairausvakuutuksen piirissä oleva perheenjäsen lakkaa täytät tämän vakuutuksen edellytykset.

Huomio!

Jos yrittäjä keskeyttää toimintansa, sairausvakuutukseen ilmoitetut perheenjäsenet poistetaan Kansaneläkelaitoksen (ZUS) rekisteristä keskeytyksen alkamispäivänä CEIDG:ltä saatujen tietojen perusteella.

Seuraukset perheenjäsenen rekisteröimättä jättämisestä

Sairausvakuutuksen piirissä oleva henkilö, joka ei ilmoita tai poista perheensä jäseniä tähän vakuutukseen, on alttiina pykälässä määritellyille seurauksille. Lain 193 §:n mukaan julkisista varoista rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista, mukaan lukien ne, jotka:

  • ei ilmoita sairausvakuutuksesta tai poistu sairausvakuutuksesta ajoissa,

  • vakuutettuna ei ilmoita sairausvakuutukseen rekisteröityä toimivaltaiselle taholle olosuhteista, jotka aiheuttavat tarpeen ilmoittaa tai poistaa perheenjäsen,

tuomitaan sakkoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vakuutettu, maksunmaksaja tai oikeushenkilön tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevan organisaatioyksikön puolesta toimiva henkilö voidaan tuomita sakkoon sairausvakuutukseen oikeutetun ilmoittamisen tai rekisteristä poistamisen laiminlyönnistä.