Laitteet - selvitystila ja käytöstäpoisto

Verkkosivusto

Jokaisella yrityksellä on aineellista omaisuutta, jota käytetään sen liiketoiminnan harjoittamiseen. Jotkut niistä luokitellaan laitteiksi, jotka on säännösten mukaan ymmärrettävä omaisuudeksi, joka täyttää kaksi ehtoa:

  • alkuarvo yli 1 500 PLN (netto aktiivisille arvonlisäveron maksajille; brutto arvonlisäverosta vapautetuille yhteisöille),
  • odotettu käyttöikä on alle 1 vuosi.

Tämän tyyppistä yrityksen omaisuutta voidaan varastaa, purkaa tai viedä yrittäjän yksityisiin tarkoituksiin. Mitä veroseuraamuksia sinun tulee ottaa huomioon? Selitämme alla.

1.1.2020 alkaen kaluston kirjanpitovelvollisuus on poistettu. Tämäntyyppiset kulut tulee kirjata suoraan verokuluihin. Laitteiston hankintakulut voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia laskun päivämääränä.

Laitteet - selvitystila tai varkaus

Sekä varkaus että varsinainen kaluston purkaminen eivät velvoita yrittäjää poistamaan laitteiden hankintakuluja. Molemmissa tapauksissa on oltava asianmukainen asiakirja:

  • varkauden tapauksessa - poliisin raportti (tai lausunto), joka vahvistaa ilmoituksen laitteiden varkaudesta;
  • käytöstäpoiston yhteydessä - laitteiden käytöstäpoistoprotokolla.

Jos laitteet varastetaan, elinkeinonharjoittajan ainoa toimenpide on poistaa omaisuus varastosta. Selvitystilanteessa asia ei kuitenkaan ole niin ilmeinen - sen syitä voi olla monia:

  • myynti - veronmaksaja on velvollinen dokumentoimaan myynnin laskulla. Tämä liiketoimi on sekä tuloveron että arvonlisäveron alainen, kun komponentti palvelee verollista toimintaa. KPiR:ää ylläpitävät yksiköt osoittavat laitteiden myynnistä saadut tulot sarakkeessa 8 - Muut tuotot;
  • hävittäminen - jos liiketoimi dokumentoidaan tuhoamisprotokollalla, joka vahvistaa laitteiden hävittämisen, arvonlisävero- ja PIT-seuraamuksia ei ole;
  • omistuksesta luopuminen esim. heittämällä se roskakoriin - silloin ei ole ilmaista arvonlisäverollista palvelua, joten laitteiden omistajuudesta luopuminen ei pääsääntöisesti ole arvonlisäveron ja tuloveron alaista.

Jokaisessa edellä mainitussa Tapauksissa omaisuus tulee poistaa laiterekisteristä. Myydessään kalustoa, esimerkiksi metalliromua varten (keräyspiste), yrittäjän tulee muistaa, että ns. käännetty verovelvollisuus, jolloin ostaja on velvollinen veloittamaan arvonlisäveron.

Laitteet - käytöstä poistaminen

Laitteiden kotiuttaminen liiketoimintaa varten - tulovero

Yrittäjällä on täysi oikeus vetää takaisin laitteiden osat henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Sitten ensimmäisenä on tehtävä laitteiston käytöstäpoistopöytäkirja, jossa käytöstäpoiston syy ilmoitetaan yrittäjälle yksityisiin tarkoituksiin. Pöytäkirja on pohjana laiterekisteristä poistamiselle.

Kuitenkin, kuten Art. 23 sek. ALV-lain 1 49 momenttia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, jotka ovat aiheutuneet yrityksen asteittain kuluvan aineellisen omaisuuden hankinnasta, joka ei sisälly käyttöomaisuuteen erillismääräysten mukaisesti - jos todetaan, että näitä osia ei käytetä elinkeinotoimintaa varten, mutta ne palvelevat verovelvollisen, työntekijöiden tai muiden henkilöiden henkilökohtaisia ​​tarkoituksia tai ovat perusteettomasti poissa yrityksen toimitiloista.

Yllä oleva säännös herättää monia epäilyksiä koskien laitteiden poistamista ja tämän tapahtuman selvittämistä tuloveron perusteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Varsovan verokamarin johtaja viittasi yli 10 000 Puolan zlotyn arvoisten henkilökohtaisten tarvikkeiden poistamiseen. Tulkinnassa 13. joulukuuta 2012 viite nro. IPPB1 / 415-1163 / 12-5 / KS totesi, että:

(...) vähitellen kuluttavan omaisuuden (tässä tapauksessa asunnon), joka on ollut liiketoiminnassa alle vuoden ajan, käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin aiheuttaa verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten oikaisutarpeen, jos menot ovat aiheutuneet sen osto sisältyi aiemmin tulonhankintakustannuksiin. On vaikea päätellä, että asteittain kulutetun aineellisen hyödykkeen hankintamenot olisi syntyneet tulon saamiseksi, koska tämä omaisuus poistetaan liiketoiminnasta henkilökohtaisiin tarkoituksiin 12 kuukauden kuluessa.

Samalla on korostettava, että kustannusoikaisu koskee koko tietyn omaisuuserän hankinnasta aiheutuneiden menojen määrää. Edellä mainitun pykälän säännöksen ohje. 23 sek. Lain 1 momentin 49 kohdassa viitataan selvästi hankintamenoon, ei osaan niistä. Tämä säännös ei salli hankinnan menojen suhteellista selvitystä suhteessa omaisuuden elinkeinokäyttöön käytettyyn aikaan, jos aineellinen hyödyke verovelvollisen odottaman käyttöajan vuoksi on lyhyempi kuin vuosi , ei ole sisällytetty käyttöomaisuuteen. Hankintamenojen suhteellinen kirjanpito poistojen muodossa koskee vain käyttöomaisuutta ja aineetonta omaisuutta (...).

Tärkeää on, että pelkällä yrittäjän omiin tarpeisiin arvokkaan kaluston poistamisella ei ole tuloverovaikutuksia. Yrittäjä ei kirjaa kulua vähennyskelpoisista kuluista eikä ilmoita tuloja. Käytöstä poistettujen laitteiden myynti kuuden vuoden sisällä kaluston poistokuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä on liiketulosta.

Varusteiden takaisinveto yksityiseen käyttöön - ALV

Toisaalta yksityiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden markkinoilta poistamisella on arvonlisäverovaikutuksia, jos verovelvollisella oli oikeus vähentää (kokonaan tai osittain) arvonlisävero niiden oston (tai osien hankinnan) yhteydessä. Tapahtuma tulee verottaa asianmukaisella arvonlisäverokannalla ja merkitä ALV-myyntirekisteriin. Tässä tapauksessa voit käyttää myös sisäisen asiakirjan tulostusta. Arvonlisäverovapautus kaluston poistamisen yhteydessä yksityiskäyttöön on mahdollista, kun omaisuutta on käytetty vain verovapaaseen toimintaan eikä myyjällä ollut oikeutta vähentää arvonlisäveroa sen oston yhteydessä - tämä oletus ei koske aktiivisia arvonlisäveron maksajia, koska laitteita käytettiin verolliseen toimintaan.
Palauttamisella ei ole kielteisiä vaikutuksia, vaikka:
ostettaessa omaisuutta tai osia ei ollut arvonlisäveron vähennysoikeutta (esim. osto ALV-laskulla, marginaali) - tämä oletus voi koskea aktiivisia arvonlisäveron maksajia.