Auton vuokraus ALV-1 ja ALV-vähennyksellä

Palveluvero

Liiketoiminnassa käytettävien autojen arvonlisäveron vähennys on yksi keskustelunaiheimmista verotuskysymyksistä. Tämä johtui huhtikuun 2014 alussa tapahtuneista muutoksista arvonlisäverolain säännöksissä. Uudet säännökset eivät ainoastaan ​​rajoita moottoriajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeutta, vaan lisäsivät verovelvollisia. Poikkeuksena on VAT-1-todistuksen perusteella kuorma-autoksi tunnustettu henkilöauto.

Yrittäjät voivat käyttää elinkeinotoiminnassaan henkilöautoja (kilometrikirjanpidon perusteella selvitettäviä), yrityksen kiinteistöihin tuotuja työsuhdeautoja sekä vuokrasopimuksen perusteella. Tässä artikkelissa käydään läpi sääntöjä arvonlisäveron selvittämiseksi kuluista, jotka liittyvät VAT-1-todistuksella varustetulle ajoneuvolle, jota käytetään yrityksessä vuokrasopimuksen perusteella.

Auto VAT-1 todistuksella

Moottoriajoneuvot, joilla on ennen 1.4.2014 myönnetty VAT-1-todistus, katsotaan yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ajoneuvoiksi. Kuinka ymmärtää? No, näiden ajoneuvojen suunnittelu estää niiden käytön muuhun kuin liiketoimintaan tai tekee niiden käytöstä muuhun kuin liiketoimintaan merkityksetöntä.

Ennen 1.4.2014 VAT-1-todistuksen saivat yrittäjät, jotka käyttivät muita moottoriajoneuvoja kuin henkilöautoja yhdellä istuinrivillä, jotka on erotettu tavarankuljetukseen tarkoitetusta osasta seinällä tai pysyvällä väliseinällä, luokiteltu tieliikennesääntöjen alatyyppinä: monikäyttöinen, pakettiauto.

Säännösten muutoksen jälkeen tämä todistus pysyi voimassa (ellei ajoneuvoon ole tehty muutoksia, jotka ovat johtaneet teknisten edellytysten rikkomiseen), minkä ansiosta verovelvolliset voivat vähentää arvonlisäveroa 100 %:n arvonlisäveron toimintaan ja polttoaineen hankintaan liittyvistä kuluista. kyseisiä ajoneuvoja.

Todistus myönnetty 1.4.2014 jälkeen - ALV-1a

Yrittäjät, jotka ostivat yllä mainitut tekniset ehdot täyttävän moottoriajoneuvon (joka kuuluu monitoimialatyyppiin, pakettiauto) ja tekivät lisäkatsastuksen 1.4.2014 jälkeen, saivat todistuksen uudella nimellä VAT-1a, ts. kohdassa säädetyt ehdot täyttävä ajoneuvo. 86a kohta 9 piste 1 lit. ja.

ALV-1-todistuksella varustetun auton käyttö vuokrasopimuksen perusteella

ALV-1-todistuksella varustetut moottoriajoneuvot ovat oikeutettuja arvonlisäveron täysimääräiseen vähennykseen kuluista, jotka liittyvät polttoaineen hankintaan, senhetkiseen käyttöön sekä niiden hankintaan tai vuokraamiseen. Siten yrittäjää, joka käyttää tällaista autoa liiketoiminnassa vuokrasopimuksen perusteella, ei koske arvonlisäverolain mukaisia ​​rajoituksia. Verovelvollinen ei ole velvollinen ilmoittamaan ajoneuvosta ALV-26 verovirastolle ja pitämään yksityiskohtaista rekisteriä ajoneuvon ajokilometreistä arvonlisäverotuksessa. Monikäyttöisten pakettiautojen alatyyppiin kuuluvien henkilöautojen suunnittelu sulkee pois niiden käytön muihin kuin toimintaan liittyviin tarkoituksiin tai tekee ajoneuvon käytöstä merkityksetöntä.