Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus palvelulla ja ilman käännettyä verotusta

Palveluvero

Alkaen 1.1.2017. arvonlisäverolain muutoksissa tapahtui vallankumous. Velvoite verottaa tiettyjä rakentamispalveluita käännetyn verovelvollisuuden mekanismilla on lisätty arvonlisäverolain liitteen 14 mukaisesti. Palvelujen sisällyttämisen myötä tähän mekanismiin heräsi useita kysymyksiä ja epäilyksiä tiettyjen rakennuspalvelujen kelpuutuksesta PKWiU-numeroon, koska palvelun oikea luokittelu riippuu sen verotuksen oikeellisuudesta. Millainen on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksen verorakenne muuttuneiden määräysten mukaan?

Palveluissa käännetty maksu

Käänteisen verotuksen mekanismin käyttö liittyy seuraaviin:

 1. palvelujen toimeksisaaja (arvonlisäverolain liitteestä 14) toimittaa ne vastaanottajalle
  ja laatii laskun, josta näkyy loppusumma ilman arvonlisäveron määrää.
  Toisaalta se käyttää laskussa arvonlisäverokannan sijasta merkkejä "-" tai "OO", ja lisäksi se lisää pakollisesti laadittuun laskuun merkinnän "käännetty verotus",

 2. palvelun vastaanottaja (arvonlisäverolain liitteestä 14 alkaen) on laskun vastaanottamiskuukaudesta riippumatta velvollinen lisäämään arvonlisäveron laskussa ilmoitettuun summaan ja hänen on näytettävä liiketoimi arvonlisäverorekisterissä myynnistä puolella palvelukuukauden aikana.
  On hyvä huomioida, että vastaanottajalla on myös oikeus sen kuukauden selvitykseen, jonka aikana hän on kirjannut tietyn käännetyn verovelvollisen palvelun ostotapahtuman myyntipuolen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (alv erääntyvä), vähentää se viimeistään näyttämällä sen ostorekisterissä.

1.11.2019 alkaen käännetyn verovelvollisuuden mekanismi kotimaisissa asioissa poistuu ja korvataan jaetulla maksulla. Näin ollen myös liitteet 11 ja 14 kumotaan arvonlisäverolain liitteen 15 hyväksi. Lisätietoa artikkelista: Pakollinen ositettu maksu - marraskuusta 2019 alkaen? Kuinka valmistautua?

Millä ehdoilla palveluista peritään käännettyä verotusta?

Art. 17 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 8 kohdan mukaan liitteessä 14 lueteltujen palvelujen osalta käännetty verotus tapahtuu tilanteessa, jossa:

 1. palvelujen myyjä on alihankkija, joka on arvonlisäverosta vapautettu verovelvollinen (eli alle 200 000 zlotyn liikevaihdon vuoksi) ja tarjoaa ALV:n liitteen nro 14 kohdissa 2–48 lueteltuja palveluja. Toimia,

 2. Palvelun ostaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja.

On huomioitava, että pääurakoitsija on velvollinen laatimaan arvonlisäverolaskun kotimaan arvonlisäverokannan mukaisesta myynnistä eli samalla tavalla kuin kotimaan tavanomaisista liiketoimista käännettyä verovelvollisuutta huomioimatta. Siksi pääurakoitsija lisää laskua laatiessaan asianmukaisen arvonlisäverokannan tarjoamiensa palvelujen arvoon.

Käännetyn verovelvollisuuden vireillepanoa varten osana arvonlisäverolain liitteessä 14 lueteltujen palvelujen suorittamista on kuitenkin liiketoimen toisen osapuolen oltava alihankkija, koska hän on velvollinen laatimaan myyntilaskun pääurakoitsijalle tai toiselle alihankkijalle suoritettu palvelu ilman verotettavaa arvonlisäveroa.

Edellä mainitun lisäksi se on käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja tarjoava alihankkija, joka on edellä mainituin edellytyksin velvollinen toimittamaan kuukausittain (jos tällaisia ​​liiketoimia tapahtuu tietyn kuukauden aikana) toimivaltaiselle kansalliselle verovirastolle.
VAT-27-lomakkeella, joka sisältää kaikki käännetyn verovelvollisuuden alaisten palvelujen myyntitapahtumat. Nämä tiedot on toimitettava edellä mainittujen palvelujen myyntikuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus kuljettajan kanssa tai ilman

Kuten kävi ilmi, vuoden 2017 alussa. on kertynyt useita käännetyn verovelvollisuuden ongelmia
rakennuspalveluissa. Tilanne ei ole erilainen rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksen osalta.

Arvonlisäverolain liitteessä 14 on turhaa etsiä rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauspalvelua, joten näitä palveluja analysoitaessa on ensisijaisesti tunnistettava kyseinen vuokra; jos:

 1. kyseessä on rakennus- ja maarakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing, koska ilman palvelua tämäntyyppinen vuokraus on luokiteltu numeroon PKWiU 77.32.10.0, mistä kertovat lukuisat veronmaksajien käytännöt, jotka sisältyvät yksittäiseen tulkintaan 17.8.2016. . Bydgoszczin verokamarin johtaja, viitenumero ITPP1 / 4512-377 / 16 / AJ tai yksilöllinen tulkinta 14.1.2016. Łódźin verokamarin johtaja, viitenumero IPTPB1 / 4511-763 / 15-3 / MH,

 2. kyseessä on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing operaattorin palvelun ohella, koska silloin tällainen palvelu tulee luokitella PKWiU 43.99.90.0 -numeroon, minkä Tilastokeskus vahvistaa 17.8.2016 päivätyssä kirjeessä. jonka päätös sisällytettiin yksittäiseen tulkintaan 1.12.2016. . Katowicen verokamarin johtaja, viitenumero 2461-IBPP2.4512.777.2016.1.BW.
  Huomattakoon, että arvonlisäverolain liitteessä 14, joka sisältää luettelon käännetyn verovelvollisuuden alaisista palveluista, on PKWiU 43.99.90.0 luokiteltuja palveluja, jotka on luokiteltu muualle luokittelemattomiksi muiden erikoisrakennustöiden suorittamiseen liittyviksi töiksi.

On syytä huomata, että PKWiU:n selityksissä numerolla 43.99.90.0 on:

 1. teollisuuspiippujen pystytykseen liittyvät työt,

 2. työt, jotka liittyvät uunien vuoraukseen tulenkestävällä vuorauksella jne.,

 3. ulkouima-altaiden rakentamiseen liittyvät työt,

 4. koristetakkojen rakentamiseen liittyvät työt,

 5. rakennusten ulkopuhdistukseen liittyvät työt höyryllä, hiekkapuhalluksella ja vastaavilla menetelmillä,

 6. nostureiden ja muiden rakennuslaitteiden vuokraus, mukaan lukien huolto, joita ei ole tarkoitettu tiettyihin rakennuspalveluihin,

 7. muut muualle luokittelemattomat erikoistuneet rakennuspalvelut.

Seuraavat palvelut eivät kuitenkaan kuulu tähän ryhmään:

 1. rakennuskaluston vuokraus palveluineen, jotka laitteet on tarkoitettu tiettyihin osan F ryhmiin luokiteltuihin rakennuspalveluihin (eli PKWiU 41-43),

 2. rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing ilman kuljettajaa, ks. 77.32.10.0

PKWiU:n selitykset numerolla 77.32.10.0 sisältävät kuitenkin vuokra- ja leasingpalvelut:

 1. rakennuskoneet ja -laitteet sekä maa- ja vesirakennustyöt ilman kuljettajaa,

 2. rakennus- ja maansiirtotraktorit, tiehöylät, kaivinkoneet, jyrät, puskutraktorit, kuormaajat, telineet ja lavat ilman pystytystä ja purkamista, rakennuskasarmit jne.

Lisäksi tähän ryhmään ei kuulu:

 1. rakennus- ja maa- ja vesirakentamisen koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing palveluineen, luokiteltuna jaksossa F asianmukaisiin ryhmiin.

Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus - milloin käänteisellä ja milloin 23 % arvonlisäverokannalla

Edellä mainittujen havaintojen yhteydessä, joita tukee edellä mainittu oikeuskäytäntö:

 1. PKWiU 43.99.90.0 mukaan "Muihin muualle luokittelemattomat erikoisrakennustöiden suorittamiseen liittyvät työt" sisältää rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraamisen operaattoripalvelulla. Näitä palveluja olisi verotettava käännetyn verovelvollisuuden mekanismin mukaisesti.

Tämän vahvistaa 22.6.2017 annettuun yksittäispäätökseen sisältyvä Verohallinnon johtajan kanta. viitenumerolla 0114-KDIP1-2.4012.45.2017.2.KT

 1. osana PKWiU 77.32.10.0 - rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing sekä maa- ja vesirakentaminen ilman kuljettajaa, sisältää rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauspalvelut ilman kuljettajan tukea, joita verotetaan yleisellä arvonlisäverokannalla 23 %. Tässä tapauksessa käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta.

Tämän vahvistaa 9.5.2017 annettuun yksittäispäätökseen sisältyvä Verohallinnon johtajan kanta. viitenumerolla 0112-KDIL1-3.4012.51.2017.1.AP.

Varo toista poikkeusta, jossa tietyn liiketoimen asianmukainen arvonlisäverokohtelu on erittäin tärkeä:

 1. PKWiU 43.99.20.0 -ryhmästä jätettiin pois PKWiU 77.32.10.0:n alla sijaitsevat telinevuokrauspalvelut ilman niiden kokoamista ja purkamista. Tämä tarkoittaa, että näitä palveluita verotetaan 23 prosentin arvonlisäverokannan mukaan.

 2. jos telineiden vuokrauspalvelut koskisivat myös niiden kokoonpanoa ja purkamista, niihin pitäisi soveltaa käännettyä verovelvollisuutta.

Tämän vahvistaa 11.4.2017 annettuun yksittäispäätökseen sisältyvä Verohallinnon johtajan kanta. viitenumerolla 3063-ILPP1-2.4512.37.2017.2.JO.