Palkka työskennellyltä kuukaudelta

Palvelus

Jos työntekijä on sairauden tai muun syyn vuoksi poissa osan kuukaudesta, työkuukauden palkan laskentatavassa on ongelma. Kuukausipalkan kiinteä kuukausipalkka lasketaan kahdella tavalla työkuukauden päiviltä. Palkka työskennellystä kuukauden osasta määräytyy työntekijän poissaolon syyn mukaan.

Palkka kuukauden työstä - sairauspoissaolo

Jos työntekijä oli poissa työstä osan kuukaudesta ja loppuosan hän sai työnantajalta sairauspäivärahaa tai sai mm.

  • sairauspäiväraha,
  • äitiysraha,
  • hoitoraha,
  • kuntoutustukea,

silloin kiinteäkorkoinen kuukausipalkka työskennellyltä kuukauden ajalta lasketaan seuraavasti:

  1. koko kuukausipalkka tulee jakaa 30:llä (kuukauden päivien lukumäärästä riippumatta),
  2. kerrotaan saatu summa sairauslomasta johtuvien sairauspäivien määrällä,
  3. vähennä saatu summa koko kuukauden palkasta.

Esimerkki 1.

Työntekijä, jonka kiinteä kuukausipalkka on 3 500 zlotya brutto, oli sairauden vuoksi työkyvytön 10 kalenteripäivää ajalla 7.1.2021 - 16.1.2021. Työnantaja maksaa sairauspäivärahaa tältä ajalta. Toisaalta palkkiot ajalta 1.6.2020 ja 17.31.12.2020 lasketaan seuraavasti:

(3 500 PLN: 30) x 10 päivää = 1 166,67 PLN

3 500 PLN - 1 166,67 PLN = 2 333,33 PLN → bruttopalkka työskennellystä kuukauden osasta

Muu poissaolo kuin sairaus ja palkka työskennellyltä kuukaudelta

Muun kuin sairauden tai työsuhteen aloittamisen/päättymisen vuoksi kuukauden aikana työskennellyn poissaolon johdosta työskennellyn kuukauden osalle kiinteän kuukausikoron mukaisen palkan laskentatapa määräytyy seuraavasti:

  1. kuukausipalkka tulee jakaa tietyn kuukauden aikana tehtyjen työtuntien määrällä,
  2. Kerro saamasi summa tekemättä työtuntien määrällä,
  3. vähennä saatu summa koko kuukauden palkasta.

Esimerkki 2.

Työntekijä aloittaa kokoaikatyön (työ maanantaista perjantaihin) 27.1.2021 alkaen. Kiinteä kuukausipalkka on 3200 PLN brutto. Tammikuussa 2021 työtuntien määrä on 152 h (19 työpäivää x 8 tuntia).

Palkkaus ajalta 25.1.2021 - 31.1.2021 lasketaan seuraavasti:

3 200 PLN: 152 h = 21,05 PLN

21,05 PLN x 112 h ei toiminut = 2 2357,60 PLN

3 200 PLN - 2 357,60 PLN = 842,40 PLN → palkka työskennellystä kuukauden osasta

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Poissaolo sairauden ja muiden poissaolojen vuoksi

Jos työntekijä on tietyssä kuukaudessa sairauslomalla ja hänellä on toinen poissaolo, kuukausipalkkaa alentavat määrät on laskettava kyseiseen poissaolotyyppiin sovellettavan menetelmän mukaisesti ja vähennettävä nämä määrät bruttokuukausipalkka.

Esimerkki 3.

Työntekijä, jonka kiinteä bruttopalkka oli 3 300 zlotya 1.5.2021–8.5.2021, oli poissa sairauden vuoksi (8 kalenteripäivää). Hän oli kuitenkin kuun lopussa 31.5.2021 palkattomalla vapaalla.

Tämän kuukauden palkka lasketaan seuraavasti:

Korvaus sairausajalta

(3300 PLN: 30) x 8 päivää = 880 PLN

Kiinteää palkkaa vähentävä määrä palkattoman loman tekemättä jättämisestä:

3300 PLN: 152 h = 21,71 PLN

21,71 PLN x 8 h = 173,68 PLN

Palkka työskennellyltä kuukaudelta3300 PLN - (880 PLN + 173,68 PLN) = 2 246,32 PLN