Päätökseen perustuva hallituksen jäsenen palkkio - kannattaa tietää

Palvelus

Osakkaan palkkion maksaminen hallituksen jäseneksi nimittämisestä palkkiona on yksi tapa nostaa rahaa osakeyhtiöstä. Johtokunnan jäsenen palkkiolla, kuten kaikilla muillakin yhtiöltä suoritettavilla rahasuorituksilla, on luonnollisesti tiettyjä verovaikutuksia. Artikkelin aiheena on analyysi yhtiökokouksen päätökseen perustuvasta hallituksen jäsenen palkkion maksamisesta vaiheittain.

Kaksinkertainen verotus osakeyhtiössä

Osakeyhtiötä pyöritettäessä tulee vastaan ​​kaksinkertaisen verotuksen ongelma, joka johtuu siitä, että osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö. Yrityksen saamat tulot ovat veronalaisia, ja lisäksi yhtiöstä rahat maksavat osakkaat ovat myös velvollisia maksamaan veroa.

Kehitetty osakeyhtiössä tulot ovat siis yrityksen omistuksessa, mikä tarkoittaa, että osakkaat eivät ole oikeutettuja nostamaan rahaa yhtiöstä ilman perustetta ja milloin tahansa. Jokainen rahanmaksu kumppanille on dokumentoitava asianmukaisesti ja suoritettava tuloveron perusteella.

Hallituksen jäsenen tehtävän palkallinen hoitaminen yhtiössä yhtiökokouksen päätöksellä tapahtuvan nimityksen perusteella - täytettävät muodollisuudet

Rahanmaksu osakeyhtiöstä hallituksen jäsenelle voi tapahtua hallituksen jäsenen tehtävää korvausta vastaan ​​nimeämisen perusteella. Jotta tällainen toiminta olisi mahdollista, on valmisteltava asianmukainen yhtiökokouksen päätös. Jo päätös hallituksen jäsenen nimittämisestä merkitsee kauppayhtiölaissa säädetyn organisaatiosuhteen syntymistä johtokunnan jäsenen ja yhtiön välille. 210 artikla Kauppayhtiölain 1 kohta:
Yhtiön ja hallituksen jäsenen välisessä sopimuksessa ja hänen kanssaan riita-asioissa yhtiötä edustaa hallintoneuvosto tai yhtiökokouksen päätöksellä määrätty asiamies.". Osakkeenomistajat määrittelevät ilmoitetussa päätöksessä tai erillisessä hallituksen jäsenen palkkion suuruudesta annetussa päätöksessä palkkion tarkan määrän tai sen laskentaehdot (esim. yhtiön tuloksesta riippuen) tai voivat myöntää muuta palkkiota. suoritettavaan toimintoon liittyviä lisäetuja. Hallituksen jäsenen ja osakeyhtiön välillä ei tarvitse tehdä lisäsopimusta.

Kauppayhtiölain artikla 203:
Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan vahvistaa hallituksen jäsenten palkitsemisen periaatteet, erityisesti palkkion enimmäismäärä, hallituksen jäsenille oikeuden lisäetuihin myöntäminen tai näiden etujen enimmäismäärä. Työ- tai muulla sopimuksella työsuhteessa olevien hallituksen jäsenten palkkion määrää se toimielin tai henkilö, joka on yhtiökokouksen päätöksellä nimetty tekemään sopimusta hallituksen jäsenen kanssa.". Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan määrätä, että tietylle hallituksen jäsenelle maksetaan palkkio hallituksen jäsenen tehtävän palkallisesta suorittamisesta osakeyhtiössä. maksetaan kertakorvauksena tai kuukausittain, neljännesvuosittain tai muina tiukasti määriteltyinä ajanjaksoina. Lisäksi yhtiökokouksesta voidaan milloin tahansa tehdä erillinen päätös, jonka perusteella hallituksen jäsen saa lisäpalkkiota hallituksen jäsenen tehtävän hoitamisesta. Tällainen päätös voi antaa hänelle esimerkiksi lisäbonuksen.

On hyvä tietää, että palkkion maksaminen hallituksen jäsenen tehtävän hoitamisesta yhtiössä yhtiökokouksen päätöksellä tehdyn nimityksen perusteella ei ole riippuvainen yhtiön tuloksesta, mikä tarkoittaa rahat voidaan nostaa milloin tahansa – vaikka yritys olisi tappiollinen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Hallituksen jäsenen palkkio

Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden määrittäminen riippuu osakkeenomistajista, joilla on tässä asiassa paljon vapautta. On kuitenkin muistettava, että osakkeenomistajien liian korkea palkkiopäätös voidaan syyttää yhtiöjärjestyksen, hyvien käytäntöjen vastaisesta, yhtiön edun loukkaamisesta tai osakkeenomistajalle aiheutuvasta vahingosta. Palkkauksen tulee olla riittävä suoritettavien tehtävien laajuuteen sekä yrityksen itsensä taloudelliseen asemaan.

Esimerkki 1.

Yksityinen osakeyhtiö. Yhtiöllä on kolme osakasta, joista kaksi on myös yhtiön hallituksen jäseniä. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin laki hallituksen jäsenten palkkioiden kaksinkertaistamisesta. Heidän tehtäviensä laajuutta ei kuitenkaan lisätty. Tämän seurauksena yhtiön tulos heikkeni merkittävästi. Onko kolmannella osakkeenomistajalla perusteita valittaa päätöksestä?

Kyllä, kolmas hallituksen jäsen voi riitauttaa hallituksen jäsenten palkkion korotuspäätöksen muuttamatta tehtävien laajuutta (kahden hallituksen jäsenenä toimivan yhtiömiehen palkkion asettaminen siten, että se vahingoittaa kolmatta yhtiömiestä seurauksena yhtiön voiton pienenemisestä jaettavaksi kaikkien osakkaiden kesken).

Hallituksen jäsenen palkkion päättäminen yhtiökokouksen päätöksellä tapahtuvan nimityksen perusteella

Tulot, jotka johtuvat nimityslain perusteella suoritettavista tehtävistä yhtiön toimielimissä, sisältyvät henkilökohtaisesti suoritetun toiminnan tuloihin. Nimityskirjan perusteella johtokunnan jäsenen palkkio tulee olla tuloveron alaista yleisten periaatteiden eli veroasteikon mukaan.

Tuloveron ennakkomaksu on perittävä 17 %. Hallituksen jäsenellä on nimittämisen yhteydessä oikeus alentaa tuloa työsuhteen mukaisella omavastuukululla. Tuloveron ennakkomaksun suuruutta määritettäessä sitä ei tule vähentää verovapaalla määrällä.

Jos hallituksen jäsenen palkkio ei ylitä 200 zlotya, maksaja veloittaa 17 prosentin kiinteämääräisen veron vähentämättä verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Tuloveron ennakko on maksettava verotoimistolle seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Hallituksen jäsenelle nimityskirjan perusteella maksettu palkkio on osakeyhtiössä verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

Maksetaan hallituksen jäsentehtävän hoitamisesta yhtiössä yhtiökokouksen ja Kansaneläkelaitoksen päätöksellä tehdyn nimityksen perusteella

Palkan maksaminen sellaisen päätöksen perusteella, jolla hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja nimitetään suorittamaan hallituksen jäsenen tehtävää palkkiona, ei edellytä vakuutusmaksujen suorittamista Kansaneläkelaitokselle. Tämäntyyppinen maksu ei ole peruste pakolliseen sosiaali- tai sairausvakuutukseen. Näin ollen yhtiökokouksen päätöksellä tehdyn nimityksen perusteella palkkiota saavaa hallituksen jäsentä ei tulisi sisällyttää vakuutukseen.

Hallituksen jäsenen palkkiot - yhteenveto

Yhtiökokouksen päätökseen perustuva hallituksen jäsenen palkkio on yksi tapa nostaa rahaa osakeyhtiöstä. Sosiaaliturvamaksuista johtuvan rasitteen puutteen vuoksi hallituksen jäsenen tehtävien suorittaminen maksua vastaan ​​on usein käytetty ratkaisu. On kuitenkin muistettava, että yhtiökokouksen päätöksellä tehdyn nimityksen perusteella maksettava palkkio hallituksen jäsenen tehtävästä yhtiössä on tuloveron alaista.