Hallintoneuvoston jäsenen palkkiot - miten selvitetään?

Palvelus

Kaupallinen osakeyhtiölain säännösten mukaan hallintoneuvoston jäsenet voivat saada palkkiota tehtävistään. Hallintoneuvoston jäsenen palkkiot on määrättävä asianmukaisesti sen yhteisön toimesta, jossa hallitus toimii, tuloveron ja sosiaaliturvamaksujen perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenen palkkio verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna

Henkilöverolain mukaan hallintoneuvoston jäsenelle maksetut palkkiot kirjataan sen yhteisön verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, joissa hallintoneuvosto toimii. Kustannusten syntyhetkestä eli hetkestä, jolloin menot voidaan sisällyttää kustannuksiin, katso Art. 23 sek. Tuloverolain 1 § 55. Tämän säännöksen mukaan maksuja ja etuuksia, joita ei ole maksettu, maksettu tai joita ei ole asetettu saataville, ei voida pitää verokuluina.

Hallintoneuvoston jäsenen palkkio suoritetusta tehtävästä on hallintoneuvoston toimintayhteisössä verotuksessa vähennyskelpoinen kulu sen maksamisen tai hallintoneuvoston jäsenen saamisen yhteydessä.

Kuten edellä olevista huomautuksista ilmenee, tuloveronmaksaja on tässä tapauksessa yhtiö, jossa hallintoneuvosto toimii. Toisaalta hallintoneuvoston jäsenen palkkio on hänelle tuloa henkilökohtaisesti suoritetusta toiminnasta. Tästä syystä näiden palkkojen ZUS-maksut, jotka maksaja osittain maksaa, voidaan sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, kun ne maksetaan ZUS:lle.

Hallintoneuvoston jäsenen palkkio ja sosiaaliturvamaksut

Hallintoneuvoston jäsenen palkkio suoritetusta tehtävästä §:n mukaisesti. 6 sek. 1 piste Kansaneläkejärjestelmästä annetun lain 22 §:n mukaan on pakollinen eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutus. Lisäksi jos hallintoneuvoston jäsenellä on jo tällainen vakuutus muilla sopimuksilla tai hänellä on vakiintunut oikeus vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän ei menetä oikeuttaan hallintoneuvoston jäsenenä.

Hallintoneuvoston jäsenen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusmaksun laskemisen perustana oleva tulo sisältää hallintoneuvoston jäsenen palkkion ja maksaman veron.

Vakuutusmaksut maksaa hallintoneuvoston jäsen ja se yhteisö, jossa hallitus toimii eri osissa:

  • vanhuusvakuutus - jokaiselle 9,76 % vakuutusmaksujen määräytymisperusteesta
  • työkyvyttömyysvakuutus - valtuuston jäsenen maksu on 1,5 % määrästä, maksajalla 6,5 ​​% maksujen määrästä.

On syytä korostaa, että tapaturma- ja sairausvakuutusmaksua ei lasketa hallintoneuvoston jäsenen palkkiosta.

Lisäksi hallintoneuvoston jäsenen palkkiosta peritään sairausvakuutusmaksu. Maksun laskentaperusteena on hallintoneuvoston jäsenen palkkio vähennettynä eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusmaksulla. Tämän perusteella lasketaan sairausvakuutusmaksu, joka on 9 % perusteesta. On huomattava, että tämä maksu peritään myös silloin, kun hallintoneuvoston jäsenen palkkio ei ylitä 200 zlotya. Työeläkevakuutusmaksut lasketaan, kun eläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksun laskentaperusteena on vähintään työstä tehty kuukausipalkka. Työeläkevakuutusmaksut lasketaan, kun eläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksun laskentaperusteena on vähintään työstä tehty kuukausipalkka.

Jos hallintoneuvoston jäsenen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusmaksut tulevat eri lähteistä ja kuukaudessa yhteenlaskettuna ovat vähintään minimipalkkaa, on myös maksettava työvoimarahaston maksu. Tämän maksun suuruus on 2,45 % maksusta, joka lasketaan saman perusteen perusteella kuin eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksut. Työrahaston maksuja ei lasketa, kun hallintoneuvoston jäsen on täyttänyt naisten osalta 55 vuotta ja miesten osalta 60 vuotta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Hallintoneuvoston jäsenen palkkio ja tulot

Hallintoneuvoston jäsenen tehtäviensä suorittamisesta saama palkkio on hänelle tuloa, jonka lähde on 1999/2004/EY §:n mukaan. Tuloverolain 13 §:n 7 momentti on henkilökohtaisesti suoritettavaa toimintaa.

Tuloverotuksen periaatteiden määrittämiseksi on ensin määritettävä korvauksen määrä eli ylittääkö se 200 zlotya vai ei.

Jos hallintoneuvoston jäsenen palkkio ei ylitä 200 zlotya, tätä tehtävää hoitava henkilö ei ole sen yrityksen työntekijä, jossa hallitus toimii, niin hän veloittaa maksajana kiinteämääräisen tuloveron 17% tuloista. tuloja eivät vähennä sen saamisesta aiheutuvat kustannukset eivätkä sosiaali- ja sairausvakuutusmaksut.

Veronmaksaja siirtää kannetun veron toimivaltaiselle verovirastolle veron perimiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tärkeää on, että hallintoneuvoston jäsen ei kerro tällaisia ​​tuloja vuosittaisessa veroilmoituksessa.

Toisaalta, jos hallintoneuvoston jäsenen palkkio ylittää 200 zlotya, perii yhteisö, jossa hallitus toimii maksajana, tuloveron ennakkomaksun. Ennakkomaksu peritään §:n säännösten mukaisesti. 41 sek. Tuloverolain 1 pykälän mukaan maksaja perii veroennakkoa 17 % etuudesta vähennettynä kuukausittaisilla verovähennyskelpoisilla kuluilla ja maksajan pidättämillä maksuilla.

Näin määritetty tuloveron ennakkomaksu maksetaan toimivaltaisen veroviraston tilille ennakkomaksun perimiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Lisäksi hallintoneuvoston jäsenelle suoritetusta tehtävästä palkkion maksaneen on tilikauden lopussa laadittava ja lähetettävä toimistoon PIT-4R- ja PIT-11-ilmoitukset. PIT-11 tulee lähettää myös hallintoneuvoston jäsenelle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintoneuvoston jäsenen palkkiosta suoritetusta tehtävästä vastaa se yhteisö, jossa hallitus toimii. Tämä yhteisö, joka on useimmiten pääomayhtiö, toimii tällöin maksajana, joka on velvollinen maksamaan tuloveron ja osittain myös sosiaaliturvamaksuja.