Auton osto leasingsopimuksesta ja sen myöhempi myynti

Palveluvero

Yrittäjät valitsevat yhä useammin leasingin auton hankinnan rahoitustavaksi. Se on houkutteleva ostorahoitusmuoto, koska sen avulla voit ostaa ajoneuvon edullisin ehdoin, usein markkinahintaa halvemmalla. Lue artikkeli ja tarkista, miten auton osto leasingista ja sen myöhempi myynti tulee kirjata.

Auton osto leasingsopimuksesta yritykselle

Auton osto leasingista yritykselle antaa yrittäjälle mahdollisuuden merkitä kiinteistö käyttöomaisuusrekisteriin. Tällöin kulu kirjataan kuluksi poistojen kautta. Usein on tilanteita, joissa ostohinta poikkeaa merkittävästi markkinahinnasta eikä ylitä 10 000 zlotya. Tällöin yrittäjällä on mahdollisuus merkitä ajoneuvo käyttöomaisuusrekisteriin ja tehdä kertapoisto auton alhaisen arvon vuoksi. Tilanteessa, jossa auto on hankittu sekakäyttöön (käytetään liiketoiminnassa ja mahdollisesti yksityiskäytössä), yrittäjällä on oikeus osittaiseen arvonlisäveron vähennykseen.

Työsuhdeautoa myytäessä tulee ilmoittaa liiketoiminnasta saadut tulot riippumatta siitä, tapahtuuko myynti kuukauden kuluttua ja ennen vai kuuden kuukauden kuluttua. Tärkeää on, että tällaista myyntiä pidetään vastikkeellisena tavaran luovutuksena, ja sen vuoksi sitä verotetaan 23 prosentin verokannan mukaan.

Myydessään autoa yrittäjällä voi kuitenkin olla oikeus vähentää jäljellä oleva arvonlisäveron määrä ostolaskusta pykälän säännösten mukaisesti tehdyllä ostoihin sisältyvän veron oikaisulla. arvonlisäverolain 90 b §. Niiden moottoriajoneuvojen osalta, joiden alkuarvo on enintään 15 000 zlotya, korjausaika on vain 12 kuukautta. Näin ollen verovelvollisella ei ole oikeutta oikaisuun, kun auto myydään vuoden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jolloin auto on vuokrattu.

On huomioitava, että jos yrittäjällä ei ollut oikeutta vähentää arvonlisäveroa ajoneuvon hankinnasta, esimerkiksi osto on tehty laskulla, ei omaisuuden luovutus yksityiseen käyttöön aiheuta arvonlisäverovaikutuksia. Näin ollen takaisinvedetyn ajoneuvon myynti ei ole arvonlisäveron alaista. Kuitenkin Art. 10 sek. Aiemmin poisvedetyn käyttöomaisuuden vastikkeellisesta myynnistä ei synny tuloa PH 2:n 3 momentin mukaan vain silloin, kun myynti tapahtuu 6 vuoden kuluttua ajoneuvon myyntikuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä. otettu pois yhtiön varoista.

Auton leasing yksityishenkilölle

Yrittäjä voi ostaa auton myös yritysleasingissa eli liiketoiminnan ulkopuolelta. Tällainen päätös johtaa siihen, että auto ei sisälly verovelvollisen yrityksen omaisuuteen. Näin ollen tällaisen ajoneuvon myynti ei ole arvonlisäveron alaista.

Luonnollinen henkilö, joka ostaa auton toiselta yksityishenkilöltä, on velvollinen maksamaan siviilioikeudellisen liiketoimiveron (PCC) osto-myyntisopimuksen solmimisen yhteydessä. Ostajalla on 14 päivää aikaa toimittaa oikein täytetty PCC-3 lomake verotoimistoonsa ja maksaa vero tämän toimiston tilille. Irtaimen tavaran (mukaan lukien ajoneuvo) osto- ja myyntisopimusta tehtäessä verokanta on 2 % kaupan kohteen markkina-arvosta. Jos osto tapahtuu leasingyhtiön laskulla, PCC:tä ei tarvitse maksaa.

Tässä tilanteessa on korostettava, että säännösten mukaan yksityisesti leasingista ostetun auton myynti ei ole tuloveron alaista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Art. 10 sek. 1 piste 8 lit.ALV-lain d mukaan tulonlähteitä ovat muun tavaran myynti vastikkeellisesti, jos vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellisen toiminnan yhteydessä ja on tehty kuuden kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana hankinta tapahtui. tapahtui. Siksi riittää, että odotat 6 kuukautta myynnin kanssa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Väitöskirjan vahvistavana perusteena on valtiovarainministerin kanta yksittäisessä tulkinnassa 25.2.2016, nro DD9.8220.2.56.2016.KZU. Elinkeinoelämän hakija kysyi viranomaiselta kysymyksellä: onko yksityiskäyttöön ostetun (ei ole merkitty käyttöomaisuusrekisteriin) myynti vähintään 6 kuukauden kuluttua hankinnasta tuloveroa?

Vastauksena viranomainen otti kannan: (...) koska leasing-sopimuksen päätyttyä ostettu auto ei tule hakijan käyttöön liiketoiminnassa eikä se sisälly yhtiön 1999/2003 1 momentissa mainittuun omaisuuteen. 14 sek. Lain 2 momentin 1 momentin mukaan tämän auton myynnistä saatu tulo ei ole elinkeinotuloa. Tämän auton myynnistä saadut tulot on katsottava 11 artiklassa tarkoitetuksi tulolähteeksi. 10 sek. 1 piste 8 lit. d) teko eli tavaroiden myynti maksua vastaan. Tilanteessa, jossa auton myynti tapahtui kuuden kuukauden kuluttua ostokuukauden lopusta, hakijalle ei synny verovelvollisuutta.

On kuitenkin korostettava, että tämä asia on ollut aiemmin kiistanalainen veroviranomaisten kesken, jotka osoittavat, että leasing-auton ostoedut ovat vain vuokranottajalla eli yrittäjällä, ei luonnollinen henkilö. Siten jokainen aiemmin liiketoiminnassa käyttöleasingsopimuksella käytetyn ajoneuvon myynti ja sen jälkeen kun se on hankittu yrittäjän omaan käyttöön, johtaa liiketoiminnassa tulon syntymiseen. Tulot on siksi esitettävä, jos auto myydään 6 vuoden kuluessa kiinteistöstä poistamisesta tai liiketoiminnan lopettamisesta. Tämän kannan vahvistivat Bydgoszczin verokamarin johtaja 23. marraskuuta 2011 annetulla yksittäisellä päätöksellä (ITPB1 / 415-926 / 11 / AK) ja Poznańin verokamarin johtaja 6. marraskuuta annetussa päätöksessä, 2012 (nro.ILPB1 / 415-803 / 12-4 / AG).

Yhteenvetona voidaan todeta, että auton ostoa leasingista yksityishenkilölle ja sen myöhempää myyntiä ei voida tuloverotuksen kannalta selkeästi arvioida. Tämä kysymys on ollut monen kiistan kohteena aiemmin. Siksi yrittäjällä on mahdollisuus hakea omaan tapaukseensa yksilöllistä tulkintaa kantansa vahvistamiseksi.