Selitys arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syistä - malli yleiskatsauksella

Ladata

Veronmaksaja on täysin vastuussa siitä, että selvitysilmoitus on toimitettu veroviranomaiselle oikein ja ajallaan. Jos aiemmin toimitetussa veroilmoituksessa havaitaan virheitä, verovelvollisella on oikeus tehdä oikaisu veroilmoitukseen. Huomioithan, että vuoden 2016 alusta alkaen arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syiden selittäminen ei ole enää pakollista!

Milloin minun tulee tehdä veroilmoitukseni korjaus?

Veroilmoitukseen on tehtävä korjaus, kun alun perin annetussa ilmoituksessa on:

  • merkittävät muotovirheet - muotovirhe, joka ei vaikuta verovelan määrään, seuraavalle tilikaudelle siirrettävään määrään tai palautettavaan määrään; se voi kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia ilmoituksen antajan tunnistamisessa, esimerkiksi virheellinen verotunniste tai puuttuva verovelvollisen tai valtuutetun allekirjoitus ilmoituksesta;

  • kirjanpitovirheet - kirjanpitovirheet, jotka vaikuttavat verovelan määrän, seuraavalle tilikaudelle siirrettävän tai pankkitilille palautettavan määrän muutokseen.

Edellä mainitut virheet johtavat jätetyn arvonlisäveroilmoituksen pätemättömyyteen, joten verovelvollisella on velvollisuus antaa oikaisuilmoitus, mutta määräykset eivät enää velvoita verovelvollisia antamaan myös selvitystä arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syistä.

Ilmoituksen korjauksen toimittamisen edut

Vapaaehtoinen virheiden korjaaminen veroilmoituksen korjauksella johtaa:

  • ei rangaistusta verorikoksesta - jos oikaisu on tehty ajoissa yhdessä verorästien maksamisen ja kirjallisen selvityksen oikaisun syistä;

  • viivästyskoron alentaminen 50 prosenttiin viivästyskoron arvosta - jos verorästien maksu suoritetaan 7 päivän kuluessa lainvoimaisen oikaisun esittämisestä.

Koron alentaminen ei ole mahdollista, jos verovelvollinen tekee ilmoituksen oikaisun sen jälkeen, kun ilmoitus verotarkastuksen aloittamisesta on annettu hänelle tiedoksi ja jos ilmoitusta ei käytetä - kun oikaisu on tehty tarkastuksen jälkeen. tai kun ilmoituksen oikaisu tapahtuu tarkastustoiminnan seurauksena.

Selitys arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syistä - lataa ilmainen malli DOCX- ja PDF-muodossa!

Ladata:

pdf
Selitys lähetetyn korjauksen syistä.pdf Kuvaus: tuloste manuaalista täyttöä varten docx
Korjauksen lähettämisen syiden selittäminen.docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kirjallinen selvitys arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syistä

Kirjallinen selvitys arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syistä ei ole enää pakollinen. Verovelvollinen voi kuitenkin halutessaan liittää mukaan perustelut ilmoituksen oikaisun tekemiselle.

Kirjallisessa perustelussa verovelvollisen tulee ilmoittaa oikaisun syy ja mainita veroilmoituksen muutoksiin vaikuttaneet laskut, tapahtumat tai liiketoimet. Lisäksi kirjeessä, jossa selitetään arvonlisäveroilmoituksen oikaisun syyt, tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • kirjeen päivämäärä ja paikka,

  • veronmaksajien tiedot,

  • maininta veroviraston johtajasta, jolle kirje on osoitettu,

  • maininta korjatusta ilmoituksesta (miltä ajanjaksolta verovelvollinen oikaisee ilmoituksen),

  • veronmaksajan allekirjoitus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!